20.000 soldater i sving:

Klart for massiv militærøvelse i nord

Mandag starter årets største militærøvelse i Norge. 20.000 norske og allierte soldater skal øve seg på å forsvare landet vårt.

VINTER: Soldatene skal øve på krig i et arktisk klima. Her fra Nato-øvelsen Brilliant Jump i fjor Foto: Geir Olsen / NTB
VINTER: Soldatene skal øve på krig i et arktisk klima. Her fra Nato-øvelsen Brilliant Jump i fjor Foto: Geir Olsen / NTB

– Vi skal sammen øke evnen til å operere i vårt tidvis krevende arktiske klima. Den kunnskapen kan bare tilegnes ved å være her i ordentlige vinterforhold. Det skaper sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen, sier generalløytnant Yngve Odlo.

Han er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og skal lede den storstilte øvelsen, som har fått navnet «Joint Viking».

Feltøvelsen skjer i perioden 6.–16 mars. Det meste av landaktiviteten skjer i indre Troms, særlig langs aksen Bjerkvik–Setermoen–Bardufoss–Nordkjosbotn, opplyser forsvaret.

STORØVELSE: Rundt 20.000 norske og allierte soldater skal trene sammen under Joint Viking. Foto: Geir Olsen / NTB
STORØVELSE: Rundt 20.000 norske og allierte soldater skal trene sammen under Joint Viking. Foto: Geir Olsen / NTB

Knyttet sammen

I tillegg blir det mye øvingsvirksomhet på sjøen og i luften.

– Rundt 20.000 norske og allierte soldater trener sammen under Joint Viking. Dette tallet omfatter også den pågående britiske marineøvelsen Joint Warrior, som finner sted utenfor norskekysten. Joint Warrior er tett knyttet sammen med Joint Viking. Det samme er også den pågående heimevernsøvelsen Jøssing i Agder og Rogaland, opplyser forsvaret.

Et viktig bakteppe for øvelsene er krigen i Ukraina.

– Europa står i en krevende sikkerhetssituasjon. Krigen i Ukraina har vist oss at god beredskap ikke er noe man kan ta for gitt. Beredskap er ferskvare, og må vedlikeholdes, sier Odlo.

Kronprins Haakon har varslet at han drar til Bardufoss tirsdag for å møte noen av soldatene som er med på øvelsen.

ROYAL GENERAL: Kronprins Haakon (t.h) under et besøk på Nato-øvelsen Cold Response sist vinter. Foto: Annika Byrde / NTB
ROYAL GENERAL: Kronprins Haakon (t.h) under et besøk på Nato-øvelsen Cold Response sist vinter. Foto: Annika Byrde / NTB

Restriksjoner på fly og droner

På grunn av øvelsen blir det innført restriksjoner for fly og droner i store deler av luftrommet over Nord-Norge og Trøndelag.

Restriksjonene gjelder til og med 17. mars.

– I denne perioden innføres restriksjonsområder for private, sivile flyginger og bruk av ubemannede luftfartøy (som droner). Dette gjøres for å ivareta flysikkerheten, skriver Forsvaret.