– Klare indikasjoner på arbeidslivs­kriminalitet

Brudd på arbeidsmiljøloven, svart arbeid, svart omsetning og mulig trygdesvindel er avslørt etter kontroll av budbiler.

FLERE LOVBRUDD: Under en storaksjon ble en rekke sjåfører og biler kontrollert. Det ble avdekket en rekke alvorlige lovbrudd hos virksomhetene som kjører ut pakker og aviser for Schibsted. Foto: A-krimsenteret
FLERE LOVBRUDD: Under en storaksjon ble en rekke sjåfører og biler kontrollert. Det ble avdekket en rekke alvorlige lovbrudd hos virksomhetene som kjører ut pakker og aviser for Schibsted. Foto: A-krimsenteret

I ly av mørket gjennomførte a-krimsenteret i Vestland en tverretatlig varebilaksjon i slutten av september.

En rekke varebiler som kom for å hente aviser og varer ved Schibsted Distribusjon Vest sine lokaler i Eidsvåg, ble kontrollert.

LAGER: Schibsted sitt distribusjonslager utenfor Bergen. Foto: Robert Reinlund / TV 2
LAGER: Schibsted sitt distribusjonslager utenfor Bergen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Arbeidslivskriminalitet

– Kontrollen viser klare indikasjoner på arbeidslivskriminalitet i form av brudd på arbeidsmiljøloven, svart arbeid, svart omsetning og mulig trygdesvindel, påpeker Ove Boga, leder for a-krimsenteret i Vestland.

23 kontrollører fra politiet, skattemyndighetene, Nav, Statens vegvesen og Arbeidstilsynet gjorde flere urovekkende funn.

Se hvordan Schibsted Distribusjon svarer på kritikken lengre ned i saken.

Nedslående

I løpet av noen kvelds- og nattetimer ble 53 virksomheter som utfører kjøreoppdrag for Schibsted, kontrollert.

Noen av virksomhetene har flere ansatte og flere kjøretøy.

FORBEREDER AKSJON: Men en såkalt førpatrulje av kontrollører observerer aktiviteten utenfor Schibsted Distribusjon Vest, gjør resten av kontrollørene seg klare til å rykke ut. Foto: A-krimsenteret
FORBEREDER AKSJON: Men en såkalt førpatrulje av kontrollører observerer aktiviteten utenfor Schibsted Distribusjon Vest, gjør resten av kontrollørene seg klare til å rykke ut. Foto: A-krimsenteret

Listen over kritikkverdige funn er lang:

Arbeidstilsynet mistenker brudd på arbeidstidsbestemmelsene, manglende overtidsbetaling og manglende arbeidskontrakter.

Flere sjåfører opplyste å være på opplæring uten å få lønn.

Flere sjåfører er ikke registrert i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Flere virksomheter er ikke registrert i Merverdiavgiftregisteret.

78 prosent av sjåførene har utenlandsk statsborgerskap. 22 prosent har norsk/dobbelt statsborgerskap.

Statens vegvesen gjennomførte teknisk kontroll av 17 kjøretøy: to bruksforbud, åtte kjøretøy med skriftlige mangler og det ble utstedt åtte gebyrer.

– Helhetsbildet er helt klart nedslående, mener Boga.

OVERRASKET: Ove Boga er leder av a-krimsenteret i Vestland. Foto: Privat
OVERRASKET: Ove Boga er leder av a-krimsenteret i Vestland. Foto: Privat

«Skremmende dårlig kvalitet»

– Vi hadde helt klart håpet å ikke ha funnet dette og i et slikt omfang, sier Boga til TV 2.

Boga forteller om sjåfører som arbeider seks netter i uken og kjører lange avstander i kjøretøy som ifølge Statens vegvesen har «skremmende dårlig kvalitet».

– Dette er forhold som tilsier at de utgjør en risiko både for seg selv og andre trafikanter, understreker Boga.

PAROLE: Timene før aksjonen gjennomgår kontrollørene aksjonsplanen. Foto: A-krimsenteret
PAROLE: Timene før aksjonen gjennomgår kontrollørene aksjonsplanen. Foto: A-krimsenteret

– Blir presset

TV 2 har snakket med flere sjåfører som har gjennomført kjøreoppdrag for Schibsted. To stykker påpeker at dette ikke var overraskende.

– Schibsted har kjent til dette lenge, dette vet Schibsted internt, sier en kilde, som vil være anonym.

– Det var kaos på plassen under kontrollen, får TV 2 vite av en aktør som ble sjekket under kontrollen.

– De som blir utnyttet og presset til å kjøre lange dager og mange pakker, presses på tid og blir underbetalt, forteller en sjåfør som tar oppdrag for Schibsted.

UKJENT I NORGE: Tre personer som ble sjekket er verken registrert med fødselsnummer eller d-nummer i norske registre. Foto: A-krimsenteret
UKJENT I NORGE: Tre personer som ble sjekket er verken registrert med fødselsnummer eller d-nummer i norske registre. Foto: A-krimsenteret

– Vet Schibsted dette?

– De vet det, men gjør ikke noe med det.

En sjåfør mener Schibsted Distribusjon Vest ikke har god nok kontroll med hvem som kjører:

– De burde innføre krav om ID-kort for å forsikre seg om at sjåfører og selskaper har alt på stell.

– Nå kjører både brødre og familiemedlemmer og andre svart, forteller budbilsjåføren til TV 2.

Fakta: A-krimsenteret i Vestland

· Tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet og NAV. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker ved behov.

· A-krimsenteret skal arbeide med formålet å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet i Vestland fylke.

· Senteret er lokalisert i Bergen.

· Arbeidslivskriminalitet kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.

· A-krimsenteret i Vestland er et av totalt åtte a-krimsenter på landsbasis. De øvrige a-krimsentrene er etablert i Kristiansand, Alta, Bodø, Oslo, Trondheim, Stavanger og Tønsberg. I tillegg er det fire formelle a-krimsamarbeid uten samlokalisering i Troms, Møre og Romsdal, Innlandet og Romerike, Follo og Østfold.

– Vi har tett dialog med våre underleverandører og kjenner oss ikke igjen i denne beskrivelsen, sier direktør Trond Håkon Norheim i Schibsted Distribusjon Vest.

Norheim sier til TV 2 at han ikke har kjennskap til at noen har rapportert slike tilbakemeldinger.

– Dersom vi hadde vært kjent med slike forhold, hadde vi naturligvis umiddelbart iverksatt tiltak for å adressere dem, opplyser Norheim til TV 2.

«Organiserer seg vekk»

A-krimsenteret påpeker at «kunnskap om bransjen viser at arbeidsgivere organiserer seg vekk fra arbeidsgiveransvaret»

Det begrunnes med at utenlandske arbeidstakere blir presset til å opprette enkeltpersonforetak i stedet for å være ansatt.

«På denne måten kan arbeidsgivere fraskrive seg en del ansvar, og arbeidstakere mister sine rettigheter som ansatte. » , står det i rapporten.

STORKONTROLL: I alt 53 ble kontrollert virksomheter i en storaksjon som avslørte en rekke lovbrudd. Varebilene og sjåførene ble kontrollert på plassen utenfor Schibsted Distribusjon Vest AS i Bergen. Foto: Statens vegvesen
STORKONTROLL: I alt 53 ble kontrollert virksomheter i en storaksjon som avslørte en rekke lovbrudd. Varebilene og sjåførene ble kontrollert på plassen utenfor Schibsted Distribusjon Vest AS i Bergen. Foto: Statens vegvesen

– Sårbare, utenlandske arbeidstakerne er avhengige av å raskt komme seg i arbeid, de vet lite om regelverket og det er få krav til kompetanse. Det er også ofte store språkbarrierer som skaper utfordringer, sier Boga.

Det er en bekymring at 78 prosent av de kontrollerte sjåførene har utenlandsk statsborgerskap.
Ove Boga, leder for a-krimsenteret i Vestland

Ifølge kontrollen skylder 26 av 53 virksomheter 5,4 millioner i forfalte krav. Restansene er mest sannsynlig høyere siden 3 virksomheter ikke har levert momsoppgaver, mener Boga.

Boga mener det er behov for mer regulering og oppfølging i hele kjeden, fra de som bestiller varelevering til de som kjører ut varene.

– Det vi har sett over tid, både i vår region og nasjonalt, og det bekreftes dessverre også ved denne kontrollen, sier Boga.

Schibsted: – Er bærekraftig

– Vi er klar over resultatene fra A-krim, basert på informasjonen som TV 2 har delt. Selv om vi ikke har detaljene, tar vi alle slike rapporter alvorlig. Vårt primære mål er å opprettholde gode internkontrollrutiner for å minimere mulige avvik, sier direktør Trond Håkon Norheim i Schibsted Distribusjon Vest.

– Hva gjør dere for å forsikre dere om at sjåførene opererer både lovlig og forsvarlig?

– Vår forretningsmodell, som involverer bruk av leverandører, er en velprøvd praksis som mange aktører i bransjen benytter seg av. Med riktig oppfølging og effektive kontrollmekanismer, mener vi at dette er en bærekraftig løsning for våre oppdrag. Vi vurderer kontinuerlig ulike løsninger for å sikre at vi tilbyr de beste arbeidsforholdene for våre ansatte og leverandører, svarer Nordheim i e-post til TV 2.

– Oppsummert viser kontrollen klare indikasjoner på arbeidslivskriminalitet i form av brudd på arbeidsmiljøloven, svart arbeid, svart omsetning og mulig trygdesvindel. Hvilket ansvar føler dere at Schibsted har for å forsikre seg om at arbeidsforholdene er akseptable?

– I tillegg til vårt kontinuerlige arbeid med internkontroll, har vi allerede etablert kontakt med A-krim for å diskutere funnene nærmere. Vår intensjon er å identifisere læringspunkter fra disse hendelsene og samarbeide med A-krim for å redusere avvik og styrke våre kontrollrutiner. Vi understreker at avvik fra leverandøravtalene ikke er akseptabelt, og vi tar dette på største alvor.