Klar beskjed: – En holdningsendring må til

Regjeringen mener vi må tenke nytt om psykisk helse.

STORE PLANER: I regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse foreligger det en holdningsendring, mener statsministeren. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
STORE PLANER: I regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse foreligger det en holdningsendring, mener statsministeren. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

På en benk i solfylte Slottsparken møter TV 2 både statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

De har invitert til en prat om regjeringens nye store satsing på psykisk helse.

– Det å sitte på en benk i en park, er også godt for helsa, sier Støre.

– Alvorlige tap av livskvalitet

Helt siden de trådde inn i regjering har de hatt lyst til å sette i gang en plan for å hjelpe de som sliter psykisk. På fredag legges den frem.

ALVORLIG: Psykisk uhelse i befolkningen er høyt på prioriteringslisten til regjeringen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
ALVORLIG: Psykisk uhelse i befolkningen er høyt på prioriteringslisten til regjeringen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Den omfattende tiltaksplanen setter standarden for håndteringen av psykisk uhelse i befolkningen i ti år fremover.

– Psykisk helse fører til noen av de mest alvorlige tap av livskvalitet og leveår vi kjenner i samfunnet. Fokuset vårt til nå har til dels vært feil, erkjenner Støre.

Et av hovedmålene i planen er at barn og unges selvrapporterte psykiske helseplager skal reduseres med 25 prosent.

Statsministeren har en tydelig tanke om hvordan det skal la seg gjøre.

PÅ TUR: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
PÅ TUR: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Tidlig innsats. Det å komme inn i unges liv med en tidlig samtale som kan løse opp i det som ikke er psykiske lidelser, men psykiske vansker. Det er en satsing her, men det krever en dreiing.

Henvisning og avvisning

Støre mener at det så langt har vært for mange unge mennesker som får henvisning og avvisning hos spesialisthelsetjenesten.

– Ofte er det sånn at det de hadde av problemer i utgangspunktet, kunne blitt løst tidligere.

Ifølge Støre må det en holdningsendring til.

– Jeg tror at den må handle om at det å slite med noe innenfor psykisk helse, betyr ikke at du er syk, må ha medisiner eller henvises.

– De som må det skal selvfølgelig få hjelp, men for veldig mange handler det om andre ting. Det er de tingene vi må ha på plass.

Han presiserer at de som trenger hjelp ikke lenger skal bli avvist med en skriftlig henvisning, men heller få en samtale for å avklare videre oppfølging, enten i spesialisthelsetjenesten eller i kommunen.

Finnes ingen tiltak

På Foss videregående skole i Oslo er ungdommene overbevist om at skolen er riktig sted for politikerne å starte.

– Bortsett fra helsesykepleier som vi kan gå til, så finnes det ingen tiltak på skolen, sier Dino Juhas.

Han og de andre medelevene forteller at de kun lærer om psykisk helse en dag i året. Helst ønsker de seg et eget fag om psykisk helse og livsmestring.

ENGASJERTE: På Foss videregående skole har ungdommene flere forslag til politikerne som skal bedre befolkningens psykiske helse. Foto: Erik Edland / TV 2
ENGASJERTE: På Foss videregående skole har ungdommene flere forslag til politikerne som skal bedre befolkningens psykiske helse. Foto: Erik Edland / TV 2
ENGASJERTE: På Foss videregående skole har ungdommene flere forslag til politikerne som skal bedre befolkningens psykiske helse. Foto: Erik Edland / TV 2
ENGASJERTE: På Foss videregående skole har ungdommene flere forslag til politikerne som skal bedre befolkningens psykiske helse. Foto: Erik Edland / TV 2

– På verdensdagen for psykisk helse forteller helsesykepleierne litt om psykisk helse og vi får kanskje noen brosyrer. Ellers har vi ikke noe særlig undervisning, som er ganske dumt. Vi burde gjøre det til et aktuelt tema i hverdagen, sier Aivy Liu.

De mener det er viktig med tilbud i tidlig alder, slik som også regjeringen peker på i sin kommende plan.

– Jeg tror spesielt ungdomsskolen er en tid hvor mange blir ensomme og trenger steder å være. Tiltak som flere ungdomsklubber hvor man gir dem en hobby og et felleskap, tror jeg er veldig lurt, sier Maria Borgli Ulrichsen.

MER UNDERVISNING: Elevene på Foss videregående ønsker seg undervisning om psykisk helse og livsmestring. Foto: Erik Edland / TV 2
MER UNDERVISNING: Elevene på Foss videregående ønsker seg undervisning om psykisk helse og livsmestring. Foto: Erik Edland / TV 2

Dette er blant tiltakene

Regjeringen går blant annet inn for disse tiltakene:

  • Ungdomsgarantien: Sikre at unge under 30 år som trenger hjelp til å komme i arbeid/studier får en fast kontaktperson og tett tilpasset oppfølging fra NAV så lenge de trenger det.
  • Folkehelsekampanjen ABC: En ny folkehelsekampanje skal oppfordre til å A: Gjør noe aktivt. B: Gjør noe sammen, C: Gjør noe meningsfylt. På engelsk: Act, Belong, Commit.
  • Utvikle digitale tilbud og tjenester: Det kan være digitale selvhjelpsverktøy eller veiledet internettbehandling.
  • Vurderingssamtale: Barn og unge som henvises til psykisk helsevern skal først få tilbud om en fysisk vurderingssamtale hos tjenesten.
  • Helhetlig ansvar: Det skal prøves ut én integrert ungdomstjeneste på ett nivå for barn og unge.
  • Døgnplasser: De regionale helseforetakene må stanse nedbygging av sengeplasser og sikre en døgnkapasitet som møter behovet.

– Sta helseminister

Helseminister Ingvild Kjerkol sier det må bli kapasitet til å følge opp de med alvorlige diagnoser bedre enn det man gjør i dag.

– Vi må ha flere tiltak som gir riktig hjelp tidligere for å forebygge det alvorlige. Da handler det om å rydde bedre i spesialisthelsetjenesten, sånn at de ikke må håndtere en stor pågang med henvendelser fra pasienter som ville hatt nytte av noe annet, sier hun.

– Sånn som det er nå, står vi fast. Derfor har vi en ganske sta helseminister som sier at vi ikke bare kan korte ned ventetiden på behandling, men vi må tenke på nye måter, legger Støre til.

I PARKEN: Parken kan være et hyggelig møtepunkt for å bedre helsa, trekker Støre frem. Foto: Mathias Moen / TV 2
I PARKEN: Parken kan være et hyggelig møtepunkt for å bedre helsa, trekker Støre frem. Foto: Mathias Moen / TV 2

– Hvordan skal man sørge for at de som ikke lenger skal bli henvist, fortsatt blir tatt på alvor?

– Målet er at alle skal bli tatt inn til en vurderingssamtale i BUP. Til nå har man etter en vurdering blitt avvist med brev, sier Kjerkol.

– Mange sliter nå, spesielt etter pandemien. Hvilke strakstiltak skal hjelpe dem?

– Skolehelsetjenesten er en nøkkel. Unge gutter og jenter kan gå inn den døra og få hjelp. De aller færreste av dem har behov for innleggelser eller alvorlig medisinsk behandling, men de trenger å få samtalen i gang, sier Støre.