ANKLAGES: Det ble i 2009 rettet alvorlige anklager mot Jan Helge Andersen. Disse opplysningene ble ikke kjent for Gjenopptakelseskommisjonen, men politiet har ikke gjort noe straffbart, ifølge Spesialenheten. Foto: Politiet
ANKLAGES: Det ble i 2009 rettet alvorlige anklager mot Jan Helge Andersen. Disse opplysningene ble ikke kjent for Gjenopptakelseskommisjonen, men politiet har ikke gjort noe straffbart, ifølge Spesialenheten. Foto: Politiet
BANEHEIA:

Klager på henleggelse – slik reagerte Viggo Kristiansen

Forsvareren til Viggo Kristiansen er opprørt over at Agder-politiet går fri for anklagene om å ha hemmeligholdt en voldtektssak. Kristiansen selv reagerer også på avgjørelsen.

– Dette viser jo problemet med politietterforskning. Politiet kan gjøre hva de vil uten at det får konsekvenser, sier Arvid Sjødin, som forsvarer Viggo Kristiansen.

Saken er denne: Da Oslo politidistrikt etterforsket den gjenåpnede Baneheia-saken som ender med frifinnelse for Viggo Kristiansen, dukket det opp en anmeldelse mot Jan Helge Andersen.

REAGERER: Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, er ikke fornøyd med Spesialenheten for politisaker. Foto: Frode Sunde / TV 2
REAGERER: Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, er ikke fornøyd med Spesialenheten for politisaker. Foto: Frode Sunde / TV 2

I 2009 ble han anmeldt av en kvinne som mente at Andersen hadde voldtatt henne. Den påståtte voldtekten skal ha funnet sted før drapene i Baneheia.

Saken ble henlagt grunnet Andersens alder på gjerningstidspunktet, men saken fikk likevel store konsekvenser fordi verken politiet i Agder eller statsadvokaten opplyste om at en slik anmeldelse fantes.

Det ble heller ikke kjent at den fornærmede kvinnen mottok erstatning fordi en nemnd mente det var «klart sannsynliggjort» at hun ble voldtatt.

Mener det er ulike regler

I stedet for å opplyse om dette, skrev påtalemyndigheten i Agder at det ikke fantes noen opplysninger om at Andersen hadde forgrepet seg mot verken voksne eller barn, ei heller at han hadde opptrådt truende eller voldelig.

Tidligere kriminalsjef Arne Pedersen og Agder politidistrikt som foretak var mistenkt i saken, men torsdag ble forholdene henlagt for begges del.

– Jeg tenker at det åpenbart ikke er noen annen grunn til at dette ble holdt tilbake enn at Agder-politiet ønsket å holde saken skjult, sier Sjødin,

Han klager nå på Spesialenhetens avgjørelse.

– Om du som privatperson sier noe feil, enten til retten eller i et politiavhør, risikerer du straff, men det er ikke tilfelle for politiet.

– Mener du at det er ulike regler for politifolk og lekfolk?

– Ja.

TV 2 har spurt sjefen for Spesialenheten, Terje Nybøe, om de er sikre på at denne saken ikke er holdt bevisst skjult.

– Konklusjonen vår er vi ikke i tvil om: Arne Pedersen har ikke bevisst holdt disse opplysningene unna, og han har ikke vært grovt uaktsom heller. Det samme gjelder politidistriktet som sådan.

Kristiansen ikke overrasket

Sjødin har snakket med Kristiansen om henleggelsen.

– Han er ikke overrasket over dette.

– Hva tolker du ut av det?

– Jeg tror han mener at denne avgjørelsen er feil.

TV 2 har forsøkt å få tak i tidligere kriminalsjef Arne Pedersen. Han har ikke tatt telefonen.

Politimester i Agder, Kjerstin Askholt, sier at de tar henleggelsen til etterretning.

Lederen av Gjenopptakelseskommisjonen, Siv Hallgren, sier nå, som hun har sagt tidligere, at hun skulle ønske at opplysningene om voldtektsanmeldelsen nådde kommisjonen.

– Men jeg kjenner ikke vedtaket til Spesialenheten og kan derfor ikke kommentere påtalevedtaket, sier hun.