AKTOR: Camilla Ek Sørensen er statsadvokat og var aktor i overgrepsaken. Foto: Lars Nyland / TV 2
AKTOR: Camilla Ek Sørensen er statsadvokat og var aktor i overgrepsaken. Foto: Lars Nyland / TV 2
Nordmann dømt for voldtekter:

Kjøpte direktestrømming av mødres overgrep mot treåringer

En mann fra en bygd i Innlandet skal ha betalt mødre i Romania for å begå seksuelle overgrep mot de små barna sine. Voldtektene ble strømmet direkte inn til datamaskinen hans.

Nylig ble han dømt til seks og et halvt års fengsel i Eidsivating Lagmannsrett, som behandlet saken for andre gang etter anke til Høyesterett.

Ifølge retten har mannen kynisk utnyttet fattige mødre i Romania. De skal ha tvunget de små barna sine til seksuell omgang foran kamera, for å tjene penger.

– I denne saken er det snakk om gjentatte overgrep og forsøk på overgrep mot til sammen tre barn. To av de fornærmede var tre år gamle på gjerningstidspunktet, sier statsadvokat Camilla Ek Sørensen.

LAGMANNSRETT: Eidsivating Lagmannsrett behandlet saken for andre gang etter anke til Høyesterett. Foto: Lars Nyland / TV 2
LAGMANNSRETT: Eidsivating Lagmannsrett behandlet saken for andre gang etter anke til Høyesterett. Foto: Lars Nyland / TV 2

Mannen i 30-årene hevder han er uskyldig og nekter å godta dommen.

– Den ankes til høyesterett. Jeg ønsker ikke å si noe mer før saken er behandlet, sier forsvareren hans, Åse Berit Høistad Berger til TV 2.

«Dark room-sak»

Mannen ble pågrepet i forbindelse med den såkalte «Dark Room»-saken, styrt av Vest Politidistrikt. Forholdene han er dømt for ligger flere år tilbake i tid.

I et databeslag hos en av mødrene i Romania fant politiet et navn, som førte til at de siktet den tiltalte. Han benektet at han hadde kjøpt overgrep og fått det strømmet direkte.

Statsadvokaten sier mødrene som har begått overgrepene befinner seg i en økonomisk tvangssituasjon. Foto: Lars Nyland / TV 2
Statsadvokaten sier mødrene som har begått overgrepene befinner seg i en økonomisk tvangssituasjon. Foto: Lars Nyland / TV 2

Fire bærbare datamaskiner, flere mobiltelefoner og en Ipad ble beslaglagt hjemme hos mannen og på jobben. De ble saumfart og det ble blant annet funnet en nettside for direktesendte video-opptredener, såkalt live-strømming.

Politiet fant også chattene med kvinnene i Romania som ble utnyttet.

Etterforskningen avdekket seksuelle overgrep mot små barn, som går inn under voldtektsparagrafen.

Utnyttet fattige

I retten nektet mannen for at det var han som brukte datamaskinene da overgrep ble bestilt og strømmet.

– Han forklarer at det må ha vært andre som har brukt PC-en hans eller hacket hans Skype-konto. Han har mistanke mot én eller to personer dette kan være, men han vil ikke navngi disse, skriver Lagmannsretten i dommen.

En overbetjent fra politiet forklarte at det nærmest er umulig at PC-en kan ha blitt hacket. Det ble verken funnet virus eller spor etter innbrudd i datamaskinen.

Domstolen fant det bevist at det var mannen i 30-årene som hadde brukt den. De dømte ham for overgrep begått på en særlig krenkende måte mot små barn.

– Hans handlinger preges av kynisk utnyttelse av barn til egen tilfredstillelse, skriver retten og fortsetter:

– Tiltalte har kjøpt seg seksuell tilfredstillelse ved å utnytte den fattigdommen de fornærmede og deres omsorgspersoner levde i.

– Bestilte og instruerte

Statsadvokat Camilla Ek Sørensen mener det er riktig at mannen ble dømt etter voldtektsparagrafen, selv om han ikke begikk overgrepene selv.

– Han har bestilt og instruert barnas nærmeste omsorgspersoner til å gjøre det. Det disse har gjort er voldtekt, sier hun og fortsetter:

– De voksne som utfører overgrepene i disse sakene deler ikke gjerningspersonenes interesser, men befinner seg i en økonomisk tvangssituasjon. Under slike omstendigheter er straffverdigheten for tiltaltes handlinger minst like stor som for dem som utfører de fysiske overgrepene.

Ek Sørensen sier lagmannsretten har fulgt påtalemyndighetens syn både på bevissituasjonen og sakens alvorlighetsgrad.

– Det er vi tilfreds med ut fra det betydelige samfunnsproblemet slike saker representerer.

– Hvordan ser du på det som kom fram i rettsaken om hvordan slike overgrep foregår?

– Vi ser svært alvorlig på saker som gjelder live-strømming av seksuelle overgrep mot barn. Overgrepene utføres ofte av barnas aller nærmeste omsorgspersoner – i deres eget hjem. Domfeltes handlinger preges av kynisk utnyttelse av barn til egen tilfredsstillelse, gjennom utnyttelse av barnas og familiens svake økonomiske stilling.

Statsadvokaten sier etterforskningen av slike saker er svært ressurskrevende og komplisert.

– Behovet for styrket vern for barn er stort. I en verden hvor kjøp av overgrep mot barn er økende, oppdagelsesrisikoen svært liten og hvor mørketallene er store, gjør hensynet til allmennprevensjonen seg sterkt gjeldende, sier hun.

Lagmannsretten satte ned straffen med ett år på grunn av liggetid før saken ble sendt til tingretten. Samlet straff ble på seks og et halvt års fengsel.