Opplysninger til TV 2:

Kjerkol-dokumenter slettet

Ingvild Kjerkol har forklart to tekstlikheter med at formuleringer ble hengende igjen fra en tidligere versjon av masteroppgaven. Men den tidligere versjonen skal ha gått tapt etter innlevering.

UNDER PRESS: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
UNDER PRESS: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har vært i hardt vær etter at det ble avdekket tekstlikhet i masteroppgaven hennes.

Kjerkol skrev masteroppgaven sammen med en medstudent. Den ble levert ved Nord universitet i 2021.

I sine første uttalelser om saken lørdag 20. januar nektet Kjerkol for at hun og medstudenten hadde kopiert tekst.

Men allerede dagen etter endret hun forklaring.

– Vi har funnet ut at tekstlikhetene i oppsummering av intervjuobjektenes syn henger sammen med at vi i en tidligere versjon av oppgaven hadde med en drøftingsdel der vi gjennomgikk våre funn og konklusjoner sett opp mot funn i tidligere oppgaver, uttalte Kjerkol da.

– Denne delen valgte vi i sluttredigeringen å ta ut av oppgaven, men vi ser nå at formuleringer på to steder ble stående igjen – og da uten referanse til tidligere oppgave. Det burde ikke skjedd, fortsatte hun.

Mistet tilgangen

For å kontrollere disse opplysningene har TV 2 bedt Kjerkol om å oversende den tidligere versjonen av masteroppgaven som hun selv viser til.

I tillegg har TV 2 bedt om få oversendt de fulle transkripsjonene av intervjuene som ligger til grunn for masteroppgaven.

Men TV 2 har ikke mottatt dokumentene.

Etter det TV 2 får opplyst, skyldes dette at Kjerkol ikke lenger har tilgang til filene. De er nemlig slettet av Nord universitet.

De tidligere versjonene av masteroppgaven lå ifølge TV 2s opplysninger i det skybaserte lagringsområdet som studentene fikk tildelt hos Nord universitet. Det mistet Kjerkol tilgangen til da hun avsluttet studiene høsten 2021.

INGEN FLERE KOMMENTARER: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har siden mandag i forrige uke vært ordknapp om tekstlikhetene som er avdekket i masteroppgaven hennes. Foto: Erik Edland / TV 2
INGEN FLERE KOMMENTARER: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har siden mandag i forrige uke vært ordknapp om tekstlikhetene som er avdekket i masteroppgaven hennes. Foto: Erik Edland / TV 2

Nord universitet bekrefter overfor TV 2 at filene på studentkontoer blir slettet etter endte studier:

«Konto til studentene blir stengt når vitnemål er skrevet ut. Deretter tar vi vare på kontoer/filene i 90 dager. Universitetet tar ikke backup av studentenes filer, og følgelig har vi heller ikke data fra 2021», opplyser universitetet.

Skal studentene beholde filene, må de dermed lagre dem privat. Det har Kjerkol ikke gjort, etter det TV 2 får opplyst. 

Det er også i samsvar med universitetets retningslinjer, som gjør det klart at denne typen dokumenter ikke bør lagres på private enheter. 

Ba om samtykke 

Funnene i masteroppgaven bygger på intervjuer med fire avdelingsledere i hjemmetjenesten i Stjørdal kommune. 

Før intervjuene ble gjort, ba Kjerkol og medstudentene informantene om samtykke til å lagre «anonymiserte transkriberte opplysninger» etter prosjektslutt til eventuell senere forskning. De gjorde også lydopptak på en diktafon. 

I masteroppgaven skriver de at lydopptakene ble slettet etter transkribering, men at «de transkriberte intervjuene er lagret i tråd med informantenes godkjenning». 

Men fordi tilgangen til filsystemet ble sperret, er også de transkriberte intervjuene gått tapt, etter det TV 2 får opplyst. 

Det kan også ses i lys av godkjenningen av prosjektet som Kjerkol og medstudenten fikk fra Norsk senter for forskningsdata (NSD). Der ble det gitt tillatelse til å behandle alminnelige personopplysninger fram til 15. september 2021, altså to uker etter at masteroppgaven ble levert. 

TILLIT: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har avklart at han fremdeles har full tillit til Ingvild Kjerkol (Ap) som helse- og omsorgsminister. Dette bildet ble tatt i forbindelse med framleggelsen av koronakommisjonens andre rapport. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
TILLIT: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har avklart at han fremdeles har full tillit til Ingvild Kjerkol (Ap) som helse- og omsorgsminister. Dette bildet ble tatt i forbindelse med framleggelsen av koronakommisjonens andre rapport. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Kjerkol selv ønsker ikke å uttale seg om saken. 

– Jeg kommer ikke til å kommentere oppgaven noe mer nå, men viser til Nord universitet, som skal se på saken på vanlig måte i tråd med gjeldende rutiner for dette. Jeg vil bli involvert i prosessen i tråd med deres rutiner, sier Kjerkol i en skriftlig kommentar til TV 2. 

Et likelydende sitat er sendt til flere medier den siste uka, og Kjerkol har ikke kommet med ytterligere opplysninger om tekstlikhetene som er avdekket. 

Lik tekst 

Uttalelsen som Kjerkol kom med søndag 21. januar, var imidlertid ment å forklare tekstlikhet med en masteroppgave fra 2015. 

De to masteroppgavene inneholder nemlig en tilnærmet identisk beskrivelse av hva informanter skal ha sagt, til tross for at de bygger på informasjon fra helt forskjellige informanter. 

Kjerkol og medstudenten viser ikke noe sted i sin oppgave til masteroppgaven fra 2015 som kilde. 

Slik er tekstlikheten: 

Kjerkol: «Flere av våre informanter ser på velferdsteknologi ikke bare som et supplement, men som et nødvendig og velkomment tilskudd til eksisterende arbeidskraft, der ansatte og teknologien står i en relasjon til hverandre. Denne relasjonelle ontologien danner også utgangspunkt for vårt syn på teknologien, i det vi mener at mennesker og ting står i et produktivt utviklingsforhold til hverandre.» (s. 78)

Masteroppgaven fra 2015: «Som vi vil komme tilbake til i empirien, viser det seg derimot at flere av våre informanter ser på velferdsteknologi ikke bare som et supplement, men som et nødvendig og velkomment tilskudd til eksisterende arbeidskraft, der ansatte og teknologien står i en relasjon til hverandre. Denne relasjonelle ontologien danner også utgangspunkt for vårt syn på teknologien, i det vi mener at mennesker og ting står i et produktivt utviklingsforhold til hverandre.» (s. 24) 

Det andre eksempelet på tekstlikhet med masteroppgaven fra 2015 følger på neste side i oppgaven til Kjerkol og medstudenten. 

Kjerkol: «Å få frem informantens beskrivelse av sin hverdag er viktig i det kvalitative intervjuet, dette for å kunne tolke betydningen av de fenomen som beskrives (Johannessen et al., 2010).» (s. 43)

Masteroppgaven fra 2015: «Å få frem informantens beskrivelse av sin hverdag, er viktig i det kvalitative intervjuet, dette for å kunne tolke betydningen av de fenomen som beskrives. (Johannessen et al., 2010, s.135-136).» (s. 57) 

PRESSEOPPBUD: Medieinteressen var stor da helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) deltok på sin første offentlige opptreden etter at mastersaken hennes ble kjent, men statsråden unnlot å komme med nye kommentarer til saken. Overfor TV 2 bekreftet hun imidlertid at hun ikke føler seg som en jukser. Foto: Erik Edland / TV 2
PRESSEOPPBUD: Medieinteressen var stor da helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) deltok på sin første offentlige opptreden etter at mastersaken hennes ble kjent, men statsråden unnlot å komme med nye kommentarer til saken. Overfor TV 2 bekreftet hun imidlertid at hun ikke føler seg som en jukser. Foto: Erik Edland / TV 2

Undersøkes av Nord universitet

Det var Sp-profil Sandra Borchs avgang som forsknings- og høyere utdanningsminister som fikk mediene til å se nærmere på oppgavene til andre statsråder – deriblant Kjerkol. 

En sammenstilling TV 2 har gjort, viser at det alt i alt er avdekket mer enn 50 eksempler på tekstlikhet av ulik art i Kjerkol og medstudentens oppgave. 

VG har i sin kartlegging funnet hele 77 eksempler. 

Nord universitet varslet mandag 22. januar at de vil undersøke saken. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kunngjorde senere samme dag at han fremdeles har full tillit til Kjerkol som helse- og omsorgsminister. 

Skulle Nord universitet konkludere med at Kjerkol og medstudenten har fusket, så risikerer de at masteroppgaven blir annullert.