Kjent psykiater mister autorisasjon

Etter flere varsler mister psykiateren autorisasjonen som lege og spesialist i psykiatri. Advokaten til psykiateren kaller avgjørelsen «klart uriktig».

MÅ SLUTTE: Helsetilsynet har fått flere varsler mot den kjente psykiateren. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
MÅ SLUTTE: Helsetilsynet har fått flere varsler mot den kjente psykiateren. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Helsetilsynet har mottatt totalt sju varslingssaker mot psykiateren. Sakene gjelder rollesammenblanding, behandling og journalføring.

Det får VG og NRK opplyst.

Blant varslerne er forfatter Hilde Rød-Larsen.

Hun har anklaget psykiateren for manipulasjon og misbruk av legerollen.

– Nå håper jeg at norske myndigheter og norsk presse tar innover seg at denne omfattende tilsynssaken ikke bare handler om en leges feilgrep gjennom mange tiår, men også om alvorlig systemsvikt, sier forfatteren til NTB.

Helsetilsynet opplyser likevel at Rød-Larsens sak ikke er en del av grunnlaget for at psykiateren nå mister lisensen, skriver NRK.

På sine nettsider skriver Helsetilsynet at avvikene er så omfattende at de syns det var nødvendig å tilbakekalle psykiaterens autorisasjon.

– Vår vurdering er at psykiaterens yrkesutøvelse – over tid, fra de eldste sakene som går over 20 år tilbake i tid og fram til behandling som nylig er avsluttet – ikke har vært i samsvar med faglige retningslinjer, helsepersonelloven og annet relevant regelverk, skriver de.

– Helt uholdbart

Selv har psykiateren bestridt alle varslene.

Psykiaterens advokat, Halvard Helle, sier at vedtaket fra Helsetilsynet blir påklaget.

Han kaller også vedtaket «klart uriktig».

– Avgjørelsen bygger nærmest slavisk på vurderingene fra de to sakkyndige. Psykiateren kritiseres faktisk for at han har vært kritiske til deres vurderinger og konklusjoner.

– I tillegg kritiseres han for å ha forsvart seg mot uriktige anklager fra flere av klagerne. Dette er helt uholdbart, skriver Helle i en epost til NTB.

ADVOKAT: Halvard Helle er psykiaterens advokat. Han kaller vedtaket for «klart uriktig». Foto: Magnus Nøkland / TV 2
ADVOKAT: Halvard Helle er psykiaterens advokat. Han kaller vedtaket for «klart uriktig». Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Varslernes advokat: Riktig avgjørelse

Mette Yvonne Larsen er advokat til flere av varslerne. Til VG sier hun at avgjørelsen om å frata psykiateren autorisasjonen var helt riktig.

– Det har vært betydelig bekymring knyttet til det faktum at han har fortsatt å behandle sårbare kvinner. Nå er det endelig satt en stopper for det, sier advokat Mette Yvonne Larsen til avisen.

Hun legger til:

– Mine klienter må leve med de alvorlige konsekvensene hans feilbehandling har påført dem, men er lettet over at han ikke kan fortsette det de og sakkyndige har vurdert som helseskadelig virksomhet.