Ett nytt verktøy bekymrer mange lærere nå.

Kunstig intelligens som kan gjøre jobben for elevene.

 Foto: Elias Engevik / TV 2

Hvordan kan lærerne vite om elevene har jukset eller ikke?

Elever om KI-juks i skolen:

– Kjempefristende og skummelt

Er fremtiden her allerede?

Har dere inntrykk av at elever bruker kunstig intelligens som ChatGPT til juks i skolen?

– Noen gjør det, ja, enkelt og greit, sier Johannes Godø Botnen (18).

Både han og Simen Eckhoff Færden (18) er tredjeklassinger ved Langhaugen videregående skole i Bergen.

De forteller om det mange lærere nå frykter - nemlig at flere elever misbruker KI i skolehverdagen.

– Det er kjempefristende og samtidig skummelt, sier Botnen.

AVANSERT: Videregående-elevene Johannes Godø Botnen (18) og Simen Eckhoff Færden (18) tror lærerne ikke er klar over hvor avansert ChatGPT har blitt. Foto: Elias Engevik / TV 2
AVANSERT: Videregående-elevene Johannes Godø Botnen (18) og Simen Eckhoff Færden (18) tror lærerne ikke er klar over hvor avansert ChatGPT har blitt. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Nesten alle jeg har snakket med har prøvd ChatGPT, men de bruker det forskjellig. Noen bruker den til korreksjon og innhenting av informasjon, mens noen får den til å skrive hele oppgaven for dem. Jeg tror likevel ikke det er denne typen bruk som er mest utbredt, sier Færden.

Banebrytende verktøy

Likevel kan TV 2 slå fast at det er en reell frykt blant lærerne i videregående skoler nå.

ChatGPT og kunstig intelligens har blitt så lett tilgjengelig og kraftig at verktøyet kan løse mange av oppgavene norske elever får tildelt i skolen.

Skriving av tekster, diktanalyse, matteoppgaver, oversettelser og koding. Alt kan mates inn i programmet, med umiddelbar servering av resultat.

Hva gjør det med skolehverdagen når elevene har tilgang på et så kraftig verktøy, mens lærerne kanskje tviler på om oppgavene er skrevet av en person eller en robot?

Stor juks-bekymring

TV 2 har gjennomført en spørreundersøkelse hos 41 videregående skoler over hele landet.

Hele 107 lærere har svart. En av de tydeligste konklusjonene er at 68,2 prosent av dem er veldig eller litt bekymret for at ChatGPT kan bli brukt til juks i skolen.

Kun 16,8 prosent var lite eller ikke bekymret.

Her er noen av de utfyllende svarene fra lærerne som er bekymret for juks:

Jeg har mottatt flere «robot-svar». Man kan se på språket at det ikke er levert av eleven
Lærer nr. 1
Det å stadig tenke på at tekster som skal vurderes muligens ikke er elevens egen tekst gjør at arbeidsbelastningen som norsklærer enda tyngre.
Lærer nr. 2
Elevene bruker ChatGPT ukritisk i skolen. De sjekker ikke opp i reelle kilder, og læreren må bruke mye tid på å gå igjennom besvarelsen med eleven.
Lærer nr. 3

Undersøkelsen har også noen lærere som ser konstruktivt på KI i skolen.

K.I. er et verktøy som kan brukes i mange jobber fremover. Målet fremover burde være at undervisning skal bygges rundt dette enn å se på det som kun noe som kan brukes til juks.
Lærer nr. 4

Ga tre stryk

Rektor Tore Tveit ved Langhaugen skole sier de i utgangspunktet ser på KI som et spennende verktøy de ønsker å nyttiggjøre seg av i undervisningen.

Likevel har inntoget av KI også fått uheldige konsekvenser på skolen. Senest i høst måtte en faglærer gi tre elever strykkarakter, fordi det hadde blitt brukt KI-verktøy til å lage oppgavene.

– Jeg tenker dette er noe vi må ha fokus på fremover. Nå setter vi sammen en gruppe med elever og lærere som skal se på hvordan vi kan motvirke misbruk og nytte kunstig intelligens til noe konstruktivt, sier han.

Er det en frykt blant lærerne dine for at elevene skal jukse med eksempelvis ChatGPT?

– Ja, det kjenner jeg til, og i noen fag har det allerede skjedd. Dette gjelder ikke bare på vår skole, men også helt oppe på universitetsnivå.

ØNSKER LØSNING: Rektor Tore Tveit sier de ikke er negative til KI ved Langhaugen skole i Bergen. Han er likevel helt klar på at de må unngå juks. Foto: Elias Engevik / TV 2
ØNSKER LØSNING: Rektor Tore Tveit sier de ikke er negative til KI ved Langhaugen skole i Bergen. Han er likevel helt klar på at de må unngå juks. Foto: Elias Engevik / TV 2

Slik løste ChatGPT eksamen

Lærerne Jan Asle Sommerro og Gloria Henández underviser begge i språkfag. Dette er typiske felt der ChatGPT kan være til god hjelp.

De kjenner begge til verktøyet, men har ikke selv inngående kjennskap til hvordan man bruker det.

– Jeg har bare prøvd det litt for moro skyld. Litt matteoppgaver og noen tullespørsmål, men aldri i undervisningen, sier Hernández.

Derfor tok TV 2 seg friheten til å gi dem en demonstrasjon.

Hos Utdanningsdirektoratet fant vi en eksamensoppgave fra i vår, der eleven skal analysere diktet «Gracias Lionel» av Frode Grytten.

Her tar vi forbehold om at denne oppgaven skal løses på skolen uten tilgang til ChatGPT, men poenget er å vise frem hva KI-verktøyet kan.

Slik lyder oppgaveteksten: Gjør rede for hvordan Lionel Messi blir framstilt i det vedlagte diktet. Bruk relevant fagspråk og konkrete eksempler fra tekstvedlegget. Skriv mellom 250-300 ord.

Da vi matet inn både oppgaveteksten, en linje med «her er diktet som skal analyseres. Gi meg svaret på norsk», og deretter selve Grytten-verket, fikk vi følgende:

Slik analyserte ChatGPT diktet:

I diktet «GRACIAS, LIONEL» blir Lionel Messi framstilt som mer enn bare en fotballspiller; han portretteres som et geni, et menneske av kjøtt og blod, og en enkel mann som skapte himmel med føttene.

Diktet starter med å avvise ideen om et farvel eller et punktum, og i stedet markerer det som et takk. Messi's reise, fra å være en nabogutt med bein av regn og armer av vind, til å bli nummer 10 som forandret spill og skapte håp, er nøye utfoldet.

Språket som brukes, som «skapte himmel med føtene,» er billedlig og understreker Messis utrolige ferdigheter på banen. Uttrykk som «ein dag historie» og «geniet til eit menneske av kjøt og blod» viser dybden av Messi's påvirkning, samtidig som det nedtoner den stereotypiske fremstillingen av ham som bare en idrettsutøver.

Diktet maler et bilde av Messi som en enkel, introvert mann, født liten og tynn, men som gjennom sin unike talent og innsats ble en legende. Bruken av fødselsdatoen, stedet (Rosario), og beskrivelsen av ham som en «nesten vanlig fyr» gir leseren et innblikk i Messis personlighet og oppvekst.

Siste del av diktet bygger opp under følelsen av takknemlighet ved å liste opp forskjellige måter å uttrykke det på, fra «merci» til «thank you» til «takk.» Ordet «gracias» fungerer som en slags avslutning, og det eneste som gjenstår er takk.

Diktet formidler Messis unike reise og hans betydning for både fotballverdenen og de som har fulgt ham gjennom årene. Det bruker en kombinasjon av poetisk språk og konkrete detaljer for å male et levende portrett av Lionel Messi.

– Overraskende

– Jeg tenker det er overraskende velformulert, og kanskje med litt mer snert enn jeg forventet. Man kunne kanskje hatt litt flere fagbegreper knyttet til lyrikk, men jeg syns den klarer å si overraskende mye om et såpass nytt dikt, sier Sommerro.

UTFORDRING: Lærerne Jan Asle Sommerro og Gloria Hernández sier de har opplevd ulike former for jukseforsøk gjennom karrieren. Nå må de hanskes med KI. Foto: Elias Engevik / TV 2
UTFORDRING: Lærerne Jan Asle Sommerro og Gloria Hernández sier de har opplevd ulike former for jukseforsøk gjennom karrieren. Nå må de hanskes med KI. Foto: Elias Engevik / TV 2

Frykter du at elevene skal bruke ChatGPT til skolearbeid de egentlig skal gjøre selv?

– I norsk så er jo frykten der, men det ligger også i bakhodet at hvis man først tar noen i å bruke det, så kan man fort begynne å mistenke flere. Det kan svekke tillitsforholdet mellom lærer og elev, sier han.

Sommerro sier han har snakket med klassen sin om nettopp dette tillitsforholdet, og at skolen er avhengig av at de kan stole på elevene sine.

– Foreløpig tror jeg ikke jeg har fått noen tekster som er skrevet av ChatGPT, sier han.

Hernández er ikke like bekymret for at KI skal påvirke læringen i spanskfaget.

– Vi har levd så lenge med Google Translate og andre oversettingsverktøy, at vi har tilpasset oss. Noen oppgaver skriver vi med penn og papir, sier hun.

TILTAK: I dagens skole har de aller fleste elever tilgang på pc i klasserommet, men enkelte prøver gjøres fremdeles med penn og papir. Et av formålene er å unngå juks. Foto: Eva Frimanslund / TV 2
TILTAK: I dagens skole har de aller fleste elever tilgang på pc i klasserommet, men enkelte prøver gjøres fremdeles med penn og papir. Et av formålene er å unngå juks. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Avsløre KI-bruk?

I TV 2-undersøkelsen fremgår det at et stort flertall av de 107 lærerne har god kjennskap til KI-verktøy.

De fleste oppdaget det i år, noe som ikke er rart siden verktøyet kun er cirka ett år gammelt.

På spørsmål om det er lett å oppdage at elevene har brukt ChatGPT når de egentlig skulle gjøre jobben selv, svarer over halvparten av lærerne at det er forholdsvis enkelt å avsløre, men at det kan være vanskelig i noen tilfeller.

– I spansk er det veldig enkelt å se små nyanser og avanserte formuleringer som jeg vet elevene ikke har lært ennå, sier Hernández.

Den andre halvparten av lærerne syns derimot det kan være vanskelig å oppdage om tekstene er skrevet av KI.

ORAKEL: Spør ChatGPT om hva som helst, og du kan få svar. Om svaret er riktig, er derimot usikkert. Foto: Elias Engevik / TV 2
ORAKEL: Spør ChatGPT om hva som helst, og du kan få svar. Om svaret er riktig, er derimot usikkert. Foto: Elias Engevik / TV 2

Frykter urettferdig konkurranse

Elevene TV 2 snakker med, sier de forstår at det kan sitte langt inne for en lærer å anklage elever for ChatGPT-juks.

– Absolutt. Jeg har hørt om elever som har skrevet oppgaven selv, mens læreren har vært sikker på at hen hadde brukt KI. Jeg har også hørt om personer som har sluppet unna med det, sier Færden.

De er begge opptatt av at skoleverket og myndighetene må klare å innføre KI i skolen på en god måte, for utviklingen er umulig å stoppe. Dette er kommet for å bli.

– Hvis man ikke klarer å begrense dette, så vil elevene konkurrere om karakterer på ulikt grunnlag, sier Færden.

– Ja, man føler jo hele tiden på kampen. Jo bedre medelevene gjør det på skolen, jo høyere blir kravene for gode karakterer. Hvis mange bruker ChatGPT til ting de ikke skal, så blir det lettere for den enkelte elev å ty til det, sier Botnen.

KONSTRUKTIVE: Elevene Simen Eckhoff Færden (18) og Johannes Godø Botnen (18) sier tillitsforholdet mellom lærer og elev kan styrkes hvis man klarer å integrere KI på en sikker måte i skolen. Foto: Elias Engevik / TV 2
KONSTRUKTIVE: Elevene Simen Eckhoff Færden (18) og Johannes Godø Botnen (18) sier tillitsforholdet mellom lærer og elev kan styrkes hvis man klarer å integrere KI på en sikker måte i skolen. Foto: Elias Engevik / TV 2

Ønsker sikre rammer

Ønsket om å innføre ChatGPT i skolen er også paradokset i denne saken.

For selv om 68,2 prosent av lærerne er bekymret for KI-juks, er det også svært mange som ønsker å innføre det i skolen hvis det blir lagt til rette for sikker bruk.

Dette skriver noen av lærerne i undersøkelsen:

Hele skolesystemet må snus på hodet for å få noe læringsutbytte fra undervisningen.
Lærer nr. 5
At lærerne har fått det fulle og hele ansvaret for å lage retningslinjer for bruk av AI på sin skole/i sin klasse, er en alvorlig ansvarsfraskrivelse fra myndighetene.
Lærer nr. 6
Implementering krever nytenking blant skoleansatte, og vil koste skolen å få til å fungere
Lærer nr. 7

Kildekritikk viktigere enn noensinne

Verken norsklærer Sommerro eller spansklærer Hernández tror det er mulig å forby KI-verktøy blant elevene.

– Men jeg tror det må reguleres. Jeg ser noen fordeler ved å bruke et slikt program i timene mine, for eksempel hvis elevene skal lære seg å skrive riktig så kan det spare litt tid. Men selv kan jeg ikke bruke verdifull tid med elevene på opplæring i riktig bruk, sier hun.

Sommerro mener det er viktigere enn noen gang at elevene er kritiske til informasjonen de får servert på nett.

Rett under skriveboksen i ChatGPT står det tydelig «at den kan ta feil. Vurder å dobbeltsjekke viktig informasjon».

REGLER: – Jeg tror ikke forbud mot KI er veien å gå, men det bør reguleres, sier lærer Jan Asle Sommerro. Her med spansklærer Gloria Hernández. Foto: Elias Engevik / TV 2
REGLER: – Jeg tror ikke forbud mot KI er veien å gå, men det bør reguleres, sier lærer Jan Asle Sommerro. Her med spansklærer Gloria Hernández. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Mitt inntrykk er at noen tenåringer kanskje stoler litt blindt på teknologi. Jeg tror KI i skolen kan ha sine fordeler, men alle må lære å bruke det på riktig måte, sier han.

Etter å ha sett ChatGPT i aksjon i dag, kommer dere til å være mer obs på prøvene som blir levert inn fremover?

– Tja, kanskje litt. Men jeg føler jeg er obs allerede. Det er klart at når man får det demonstrert, så blir man ekstra bevisst på dette. Så ja, man vet nå at dette fins, sier Sommerro.