Kjære minoritetsforeldre: Alle kan ikke bli leger og ingeniører!

Minoritetsforeldre har et sneversyn når det gjelder utdanning, mener den norsk-somaliske læreren Asad Qasim.

Jeg hører stadig flere og flere minoritetsungdommer både på videregående skole og på ungdomsskolen som har bare to utdanningsvalg, nemlig enten lege eller ingeniør. Etter å ha møtt så mange ungdommer som har slike drømmer mange ganger i både jobben, både som lærer og andre steder, tenkte jeg å gå litt nærmere inn på denne saken med foreldre i fokus.Mange minoritetsforeldre har et sneversyn når det gjelder utdanning.Mange tror for a

Mer innhold fra TV 2