MANGLER PENGET: – Jeg har aldri vært i nærheten av å oppleve noe lignende, sier Anne Beate Tjentland, sogneprest ved Ibestad kirke. Foto: Jon Henrik Larsen, Salangen-nyheter.com
MANGLER PENGET: – Jeg har aldri vært i nærheten av å oppleve noe lignende, sier Anne Beate Tjentland, sogneprest ved Ibestad kirke. Foto: Jon Henrik Larsen, Salangen-nyheter.com
HISTORISK GUDSTJENESTE:

Kirke sliter: – I praksis er vi konkurs!

Ibestad kirkelige fellesråd skylder 120.000 kroner og kan ikke utføre kritiske funksjoner.

Sogneprest Anne Beate Tjentland hadde aldri trodd hun skulle oppleve dette.

– Jeg har aldri vært i nærheten av noe lignende. I praksis er vi konkurs, men sokn kan ikke gå konkurs, Så da er det vedtak om betalingsinnstilling som uttrykker det, sier Tjentland til Salangen-Nyheter.

Begrunnelsen er at fellesrådet står uten frie midler, og per dags dato skylder fellesrådet lønn og løpende utgifter på til sammen 120.000 kroner.

Konsekvensene blir at Ibestad kirkelige fellesråd ikke lengre er i stand til å utføre gravferdsforvaltning, grave graver, stille med kirketjener eller lønne musiker i gravferder og gudstjenester fra og med førstkommende lørdag.

MÅ GJØRE ALT SELV: På søndag blir det en historisk gudstjeneste i Ibestad med kun sogneprest Anne Beate Tjentland tilstede. Foto: Helge Molund, Ibestad kirke
MÅ GJØRE ALT SELV: På søndag blir det en historisk gudstjeneste i Ibestad med kun sogneprest Anne Beate Tjentland tilstede. Foto: Helge Molund, Ibestad kirke

Aldri opplevd før

Kun soknepresten vil medvirke ved gudstjenester heretter, skriver Ibestad kirkelige fellesråd sent torsdag kveld på Facebook.

De ansatte i kirken, foruten om sognepresten, har nå ingen arbeidsplikt.

Sognepresten skal prøve å lage en form for gudstjeneste på søndag, med de få virkemidlene hun har til rådighet.

– Jeg kan jobbe fordi jeg ikke er ansatt av Fellesrådet, men av bispedømmet. Gudstjeneste blir det med tente lys på alteret, men uten musikk og annet som en kirketjener gjør, sier Tjentland.

– Veldig kjipt spør du meg. Nå må Bispedømmerådet i hvert fall behandle saken. Og kommunen bør jo komme på banen. Det er tross alt de som har fattet budsjettvedtaket, sier Tjentland til Salangen-nyheter.

Det er Ibestad kommune som har gitt avslag på tilskudd til drift av kirken.

INGEN ORGEL: Det blir en historisk gudstjeneste på søndag uten orgelmusikk og kirketjener til stede. Foto: Jon Henrik Larsen, Salangen-nyheter.com
INGEN ORGEL: Det blir en historisk gudstjeneste på søndag uten orgelmusikk og kirketjener til stede. Foto: Jon Henrik Larsen, Salangen-nyheter.com

Stiftsdirektør i Nord-Hålogaland bispedømme, Anne Skoglund har aldri hørt om noen tilsvarende tilfelle før.

Søkt om kreditt

– Dette er en alvorlig situasjon som vi aldri eller svært sjeldent har opplevd før. Vi skal ha et dialogmøte med kommunen nå i ettermiddag om situasjonen, sier Skoglund.

Ibestad Kirkelige Fellesråd skriver på Facebook:

«Kirkevergen har vært i dialog med kommuneledelsen for å få utbetalt månedsvis (etter 01.08.22) den del av tildelingen som i kommunestyrets vedtak er knyttet til virksomhetsoverdragelse, mens saken om virksomhetsoverdragelse er under utredning.»

Dette har ikke blitt akseptert.

Det er søkt om tillatelse til å ta opp kreditt. Nord-Hålogaland bispedømmeråd, som må godkjenne dette, har gitt sin tilslutning til at IKF søker Sparebanken Nord-Norge (SNN) om det. SNN har ikke gitt oss svar på søknaden pr 22.09.22.

Sterke reaksjoner

Mange i Ibestad reagerer kraftig på at kirken ikke lengre er i stand til utføre viktige og sentrale funksjoner.

«– Jeg blir målløs. Soknepresten kan kanskje både være forsanger og sette på varmen i kirka, men si meg - skal du grave sjøl også???, skriver en innbygger på Facebook.»

Mens en annen skriver:

«– Dette var dramatisk! Betyr dette at kommunen bare kan si la de døde begrave sine døde? At man må gå tilbake til gammel praksis hvor familien selv graver opp og kaster igjen graven? Du klarer nok til nød å holde gudstjeneste alene, men det blir ikke mye fest og lovsang uten musikk. Kanskje man nå kan få øynene opp for hvor viktig presten og de kirkelige medarbeiderne er!»

HÅPER PÅ LØSNING: – Fellesrådet har brukt mer penger enn det har fått tildelt, sier Dag Sigurd Brustind (H) i Ibestad kommune. Foto: Ibestad kommune
HÅPER PÅ LØSNING: – Fellesrådet har brukt mer penger enn det har fått tildelt, sier Dag Sigurd Brustind (H) i Ibestad kommune. Foto: Ibestad kommune

Ordfører i Ibestad kommune, Dag Sigurd Brustind (H) mener at Ibestad kirkelige fellesråd (IKF) ikke har levert et budsjett i balanse og at man derfor har havnet i en slik situasjon.

– Det er brukt mer penger enn det de har fått tildelt. Vi må rydde opp i dette slik at kritiske tjenester blir ivaretatt, sier Brustind.

– IKF har bedt om 350 tusen ekstra ut året, og vi håper på en snarlig løsning, forteller han.