FORSIKTIG MED LOMMEBOKA: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er tydelig på at han vil ha streng og målrettet støtte til bedriftene. Her på vei ut av møtet med NHO og LO på tirsdag. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB
FORSIKTIG MED LOMMEBOKA: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er tydelig på at han vil ha streng og målrettet støtte til bedriftene. Her på vei ut av møtet med NHO og LO på tirsdag. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB
Strømkrisen

Kilder til TV 2: Vurderer «enøk-stipend» til bedrifter

Regjeringen vurderer en ordning der bedrifter kan få omgjort strømlån til støtte hvis de gjennomfører tiltak for energiøkonomisering.

Tirsdag holdt regjeringen et nytt toppmøte om strømkrisen med ledelsen i LO og NHO.

Der så de på ulike skisser til målrettede tiltak for næringslivet, sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i etterkant.

Kilder opplyser nå til TV 2 at én av skissene som ble diskutert på møtet, er en ordning der bedrifter får utbetalt hjelpen som lån, men kan få omgjort lån til støtte hvis de gjennomfører tiltak for energiøkonomisering (enøk) – ikke ulikt studenter som får studielån omgjort til stipend hvis de består eksamen.

Det er likevel et stykke fram i tid før noe er avgjort, og det ligger fortsatt flere alternativer på bordet.

Ble spilt inn av Virke

Modellen sammenfaller med et forslag som ble spilt inn til regjeringen av hovedorganisasjonen Virke tidligere i august.

I et notat som ble sendt til flere departementer 11. august, tok Virke til orde for statsgaranterte lån for å hjelpe bedrifter med høye strømregninger. «Ordningen kan kombineres med omgjøring av lån til tilskudd, dersom virksomheten oppfyller gitte kriterier. Disse kan tenkes å være knyttet til ENØK og/eller energiomstilling», skrev Virke i notatet, som TV 2 har lest.

Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i Virke, ser for seg at slike «enøk-stipender» kan kombineres med en mulighet for gunstige fastpriskontrakter for bedriftene.

– Det eneste som løser strømkrisen, er å produsere mer fornybar energi og spare strøm der vi kan, sier Sigurdsen.

– En storstilt satsing på enøk kan få rask effekt, og derfor ønsker Virke at staten stimulerer til raskere omstilling også i næringslivet.

Krysspress

Men diskusjonene har vært en balanseringsøvelse for regjeringen, som også må skjele til Stortinget når tiltakene meisles ut.

På den ene siden står NHO, under press fra medlemsbedrifter sør i landet som nå sliter med mangedoblede strømregninger. NHOs primære ønske har vært en støtteordning som bygger på de samme prinsippene som strømstøtten til husholdninger.

Etter det TV 2 kjenner til, har LO derimot vært mer positive til å gi støtten som lån.

Det samme gjelder regjeringens budsjettpartner SV, som også har presset på for å få enøk høyere opp i diskusjonene.

En alternativ løsning kan være en stengt avgrenset støtteordning ved siden av en form for lån.

Utbyttenekt

Statsminister Jonas Gahr Støre har samtidig stilt seg positiv til utbytterestriksjoner for bedrifter som mottar strømstøtte, noe både LO og NHO har tatt til orde for.

IKKE RETT FRAM: NHO-direktør Ole Erik Almlid er klar på at det må være grenser for hvilke bedrifter som skal få strømstøtte, men begynner å bli utålmodig. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
IKKE RETT FRAM: NHO-direktør Ole Erik Almlid er klar på at det må være grenser for hvilke bedrifter som skal få strømstøtte, men begynner å bli utålmodig. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Men om regjeringen vil klare å forene alle partene, gjenstår å se.

Fortsatt jobbes det med hvilke støttetiltak alle involverte kan stille seg bak, og selv om NHO-sjefen ønsker en løsning innen dager, er signalet fra regjeringen at prosessen etter alt å dømme vil drøye noe mer.

Planlegger for september

Næringsminister Jan Christian Vestre meddelte tirsdag til pressen at planen er å kunne presentere resultatet av arbeidet i løpet av september.

MÅ REDEGJØRE: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) deltok også på tirsdagens møte. Om under en måned skal han redegjøre om strømsituasjonen for Stortinget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
MÅ REDEGJØRE: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) deltok også på tirsdagens møte. Om under en måned skal han redegjøre om strømsituasjonen for Stortinget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det er likevel uklart om løsningen vil være på plass i tide til hastemøtet om strømsituasjonen som Stortinget har innkalt til 19. september.

Regjeringen har tidligere lovt at en løsning for bedriftene senest skal bli presentert i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet for 2023 i oktober.