ØSTLANDSKANDIDAT: Partisekretær Kjersti Stenseng fra innlandet, her sammen med sin rådgiver Herman Høgby Robertsen etter gruppemøtet i Aps stortingsgruppe for to uker siden. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
ØSTLANDSKANDIDAT: Partisekretær Kjersti Stenseng fra innlandet, her sammen med sin rådgiver Herman Høgby Robertsen etter gruppemøtet i Aps stortingsgruppe for to uker siden. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Kilder til TV 2: Stenseng vant Ap-kamp med én stemmes overvekt

På det avgjørende møtet der Kjersti Stenseng unngikk å bli vraket som partisekretær av valgkomiteen, ble AUFs støtte til Stenseng oppfattet å være vaklende før AUF endte med å redde henne med knappest mulig margin, forteller kilder til TV 2.

Etter at Finnmark Ap gikk offentlig ut med lansering av og støtte til Helga Pedersen (50) som ny partisekretær, ble spørsmålet også tatt opp igjen i Arbeiderpartiets valgkomité torsdag kveld.

TV 2 fortalte i forrige uke at det på et tidligere møte i valgkomiteen ble holdt en avstemming mellom partisekretærkandidatene Kjersti Stenseng (48) og Helga Pedersen, allerede før Finnmark Ap hadde gått inn for å støtte sin egen samfylking.

Den gang endte det med sju stemmer til Stenseng og fire stemmer til Pedersen, ifølge TV 2s kilder.

Snudde

Men på torsdag i forrige uke endret mye seg, da det ble klart at et flertall i komiteen ville vrake nestleder Bjørnar Skjæran (56) fra Nordland og erstatte ham med Jan Christian Vestre (36) fra Oslo.

Torsdag morgen gikk styremedlem Wenche Pedersen ut og slo fast at Finnmark Ap helhjertet støttet opp om Helga Pedersen som ny partisekretær. Kort tid etter bekreftet Helga Pedersen at hun stiller som kandidat.

I et dramatisk møte samme dag i valgkomiteen, som ikke ble avsluttet før rundt halv ett natt til fredag, ble Helga Pedersens kandidatur avvist av valgkomiteen da det ikke var flertall for å kaste Kjersti Stenseng, ifølge TV 2s kilder.

Det ble ikke avholdt en formell avstemming i komiteen, men medlemmene ga derimot uttrykk for hva de mente, forteller TV 2s kilder.

Nord-Norges representant i valgkomiteen, Sigurd Rafaelsen fra Finnmark, hadde ved forrige runde i komiteen støttet Stenseng. Torsdag skal han ha tatt ordet og orientert valgkomiteen om at han ville snu og nå støttet Helga Pedersen som ny partisekretær, ifølge TV 2s kilder.

Oppfattet vaklende

I diskusjonen som fulgte tok også AUF-leder Astrid Hoem, som hadde stemt for Stenseng på et tidligere møte, ordet. På dette tidspunktet hadde AUF fått gjennomslag for sin viktigste prioritet i komiteen: å få både Jan Christian Vestre (36) og Tonje Brenna (35) innstilt som nye nestledere. Ifølge TV 2s kilder ble Hoem oppfattet å gi uttrykk at hun ikke kjente så godt til Helga Pedersen, og signalene hun ga i komiteen ble oppfattet som at AUF var skeptiske til Pedersen, men at det heller ikke fremstod viktig for AUF å beholde Stenseng som partisekretær, får TV 2 opplyst.

TV 2 har også snakket med kilder som sier det for AUF var spørsmålet om nestlederne som var viktigst, og at valget av partisekretær var mindre viktig for ungdomspartiet.

Ifølge noen av kildene ble AUF-leder Astrid Hoems agering i komiteen oppfattet som at AUF stilte seg nøytrale, mens andre kilder sier AUF i utgangspunktet fortsatt ønsket Stenseng, men at de ikke ville låse seg til noe standpunkt etter å ha fått gjennomslag for den nye nestlederduoen nøyaktig slik de selv hadde ønsket.

Andre kilder avviser derimot denne fremstillingen og mener dette ikke var det som ble sagt fra Hoem i komiteen.

Likevel, med resten av komiteen delt absolutt på midten - fem for Stenseng og fem for Pedersen - ble AUF tungen på vektskålen da de ikke var villige til å bidra til å danne et flertall i komiteen for å vrake Stenseng.

Astrid Hoem vil ikke kommentere denne saken.

TV 2 har snakket med flere Ap-tillitsvalgte i flere fylker som er dypt skuffet over at ikke de fem som ønsket å bytte partisekretær tok ut dissens. Isteden gikk de med på å legge frem en enstemmig innstilling.

Fakta: Delegatfordelingen på Aps landsmøte

Østfold: 16

Akershus: 28

Oslo: 31

Innlandet: 36

Buskerud: 12

Vestfold-Telemark: 24

Agder: 14

Rogaland: 17

Vestland: 32

Møre og Romsdal: 12

Trøndelag: 42

Nordland: 16

Troms: 10

Finnmark: 9

Svalbard: 1

Totalt: 300 delegater

Internt i partiet forklares dette med at det skal ha kommet tydelige signaler fra de som ville redde Stenseng om konsekvensene ved en delt innstilling.

Kan bli kampvotering på landsmøtet

Nå jobbes det imidlertid på høygir i flere fylker for å sondere terrenget før landsmøtet neste uke. Etter at valgkomiteens innstilling ble lagt frem fredag varslet Helga Pedersen at hun holder døren vidåpen for å stille som motkandidat til Stenseng på landsmøtet.

– Det vil jeg ikke ta stilling til i dag.

– Så du utelukker det ikke?

– Nei, sa Pedersen til TV 2 fredag.

Mandag morgen fortalte VG at det i kretsen av støttespillere rundt Helga Pedersen nå telles på hvor mange som vil kunne stemme for henne i en eventuell kampvotering på landsmøtet.

For å bli valgt på landsmøtet må Kjersti Stenseng eller Helga Pedersen få minst 151 av de 300 delegatene. Og delegatene på landsmøtet kan be om at personvalg skal skje skriftlig og hemmelig.