Kontrollsaken om habilitet:

Kilder til TV 2: Merknad om «mistillit» mot Solberg

Onsdag kommer Stortinget med sterk kritikk mot Erna Solberg (H) og Anniken Huitfeldt (Ap) for å ha brutt regjeringens habilitetsregler. Solberg ville ikke hatt nødvendig tillit hvis dette hadde kommet fram da hun var statsminister, går det fram i en merknad.

GRILLET: Høyre-leder Erna Solberg i kontrollhøringen på Stortinget om habilitet. Foto: Fride Sørensen / TV 2
GRILLET: Høyre-leder Erna Solberg i kontrollhøringen på Stortinget om habilitet. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Stortingets kontrollkomite kommer sammen til et avsluttende møte onsdag morgen, der de siste formuleringene skal på plass. 

Det har vært et langvarig og omfattende arbeid for komiteen, siden Aps statsråd Tonje Brenna som den første innrømmet at hun hadde brutt regjeringens habilitetsregler på en pressekonferanse 20. juni i fjor. 

Underveis har mediene og andre utenforstående foretatt sine egne rangeringer over hvilke habilitetssaker som er mest alvorlig, og onsdag blir konklusjonen til Stortingets kontrollkomite lagt fram på en pressekonferanse. 

Etter det TV 2 kjenner til er alvorlighetsgraden i habilitetssakene fra saksordfører Grunde Almeland (V) beskrevet i tre formuleringer:

Sterkt kritikkverdig 

Kritikkverdig 

Ikke kritikkverdig 

Høyres tidligere statsminister Erna Solberg og Aps tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldts habilitetsbrudd blir beskrevet som «sterkt kritikkverdig», ifølge TV 2s kilder. 

Onsdag er siste sjanse for medlemmene i komiteen til å endre formuleringene.

Det er enighet om at sakene til Solberg og Huitfeldt har prinsipielle likhetspunkter, slik også statsminister Jonas Gahr Støre beskrev det da Huitfeldt måtte gå av som utenriksminister.

Ektemennene til de to toppolitikerne handlet begge aksjer, og både Solberg og Huitfeldt har innrømmet at de kom i en situasjon der de var inhabile på grunn av aksjehandlene. 

«Mistillit» i ettertid 

Men flertallet i komiteen har etter det TV 2 erfarer behov for å understreke at Solbergs habilitetssak er langt mer omfattende enn Huitfeldts -  ektemannen Sindre Finnes' svært omfattende aksjehandler skjedde mens Solberg var statsminister og pågikk i over åtte år. 

De skal være spesielt kritiske til at Solberg ikke gjorde mer for å undersøke mannens aksjehandler selv, til tross for at det var omtalt i mediene flere ganger.

Den skjerpede kritikken mot Solberg er tenkt fremmet i en merknad, der det går fram at Solberg opptrådte på en måte som ikke er forenelig med den tilliten som kreves for å være regjeringens øverste leder. 

IKKE TILLIT: Erna Solberg gjorde ikke nok for å sikre at hun ikke var inhabil, mener stortingets kontrollkomite. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2
IKKE TILLIT: Erna Solberg gjorde ikke nok for å sikre at hun ikke var inhabil, mener stortingets kontrollkomite. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Det ligger ifølge kilder an til flertall fra partiene på venstresiden for en formulering om dette i komiteen. 

Ordet mistillit er ikke brukt, men formuleringen slik den står før møtet gir etter det TV 2 forstår uttrykk for mistillit mot Solberg som statsminister i ettertid. 

Dette er noe verken Venstre, Høyre eller Frp stiller seg bak, etter det TV 2 kjenner til. Det blir uttrykt at komiteens jobb er å kontrollere den til enhver tid sittende regjering, og ikke felle dom over tidligere statsministre og regjeringsmedlemmer. 

Kritikk mot Brenna 

Komiteens medlemmer skal være enige om at Aps nestleder og statsråd Tonje Brenna opptrådte kritikkverdig da hun ikke meldte seg inhabil i kunnskapsdepartementets tildeling av midler til Wergelandsenteret, som samarbeidet med Utøya AS. Brennas eksmann og to nære venninner satt i styret til Utøya, som drev et læringstilbud i samarbeid med Wergelandsenteret. 

Også Aps avgåtte kulturminister Anette Trettebergstuen og Sps tidligere nestleder og statsråd Ola Borten Moe blir ansett å ha opptrådt kritikkverdig, men komiteen skal ikke ha gått nærmere inn i deres saker i rapporten, siden begge gikk av som statsråd.