PRESSEKONFERANSE: Regjeringen har innkalt til pressekonferanse fredag formiddag. Her er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fotografert ved en tidligere anledning.
PRESSEKONFERANSE: Regjeringen har innkalt til pressekonferanse fredag formiddag. Her er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Martin Leigland / TV 2

Kilder til TV 2: Dette er regjeringens strømstøtteordning

Regjeringen legger fram sin plan for strømstøttetiltak til næringslivet på en pressekonferanse klokken 10 i dag.

Det bekrefter regjeringen fredag morgen.

Næringsminister Jan Christian Vestre vil presentere løsningen side om side med partene i arbeidslivet.

TV 2 erfarer at regjeringens løsning har en kostnadsramme på 3 milliarder kroner.

Etter det TV 2 får opplyst fra kilder, består strømstøtteordningen av følgende elementer:

  • Lånegarantiordning – Det kommer en lånegarantiordning for å sikre likviditet, for de fleste bedrifter vil det være snakk om å komme over kneika før de kan komme under det nye fastprisregimet som regjeringen har tilrettelagt for gjennom skatteendringer.
  • Energitilskudd – En søknadsbasert ordning gjennom Enova, som inneholder to trinn: Bedriftene kan først få støtte hvis de gjennomfører energikartlegging. Etter det TV 2 får opplyst, kan de da få dekket 25 prosent av regningen over 70 øre per kilowattime. Trinn to er at de kan få mer støtte hvis de gjennomfører enøk-tiltak. Bedriftene kan da få dekket 45 prosent over 70 øre per kilowattime, får TV 2 opplyst. Støtten gjelder kun bedrifter hvor strøm utgjør minst minst 3 prosent av kostnadene.
  • I tillegg kan bedriftene få dekket 50 prosent av kostnadene for de enøk-tiltakene de gjennomfører.
  • Utbytteforbud – Utbytteforbud i 2023 for alle som mottar støtte i en eller annen form.

LO og NHO stiller seg bak

Regjeringen har jobbet tett sammen med hovedorganisasjonene i arbeidslivet – LO, NHO og Virke – for å få på plass en strømstøtteordningen. Målet er å avlaste de bedriftene som er hardest rammet av skyhøye strømpriser.

Ifølge TV 2s kilder skal både LO og NHO stille seg bak ordningen som nå legges fram.

NHO har ifølge TV 2s opplysninger fått inn et element av direkte tilskudd. Det har vært viktig for dem. Hovedorganisasjonen Virke og LO har derimot vært mer innstilt på en av lånegarantiordning, og LO har ikke minst vært opptatt av at offentlige penger ikke skal gå til utbytte og profitt for bedriftseiere.

Flere bedrifter frykter derimot at de enorme strømregningene kan føre til at de går konkurs eller må permittere ansatte.

Regjeringen har fått kritikk fra flere hold for at det har tatt tid å få på plass en løsning, og tidligere i uka ba Virke regjeringen få fortgang i prosessen.

– Ekstraordinært

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kommenterte løsningen på Politisk kvarter på NRK fredag morgen.

– Vi har vært opptatt av at det er noen bedrifter der ute nå som treffes hardt av krigens konsekvens, og av veldig høye strømpriser. Det er der vi må treffe tiltak nå, sa Støre.

– Denne situasjonen er ekstraordinær, legger han til. Han vil ikke gå i detalj på planen som næringsminister Jan Christian Vestre og partene i arbeidslivet legger fram klokka 10, men sier det dreier seg om det han kaller en målrettet og avgrenset ordning, som ser de bedriftene som er i en særlig utsatt situasjon. sa han.