Utvalg foreslår vedtektsendring:

Kilder til TV 2: Ap-utvalg vil begrense Giskes makt og innflytelse

Et Ap-utvalg har etter det TV 2 erfarer samlet seg bak et forslag om nye vedtekter, som vil begrense Trond Giskes makt som leder av lokallaget Nidaros i Trondheim.

NORGES STØRSTE LOKALLAG: Medlemmene har strømmet til Nidaros sosialdemokratiske forum etter at Trond Giske overtok som leder. Foto: Jan Arne Austad / TV 2
NORGES STØRSTE LOKALLAG: Medlemmene har strømmet til Nidaros sosialdemokratiske forum etter at Trond Giske overtok som leder. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Kilder opplyser til TV 2 at Ap-utvalget ledet av Lubna Jaffery har konkludert i spørsmålet om vedtektsendringer som berører Giskes Nidaros sosialdemokratiske forum og andre partilag i Ap som har medlemmer rundt om i landet.

Utvalget oversender om kort tid forslaget om vedtektsendringer til Aps sentralstyre, som gir sin innstilling til Aps landsmøte.

Utvalget ble opprinnelig satt ned for å se på AUFs representasjon i Arbeiderpartiet. Ungdomspartiet opplevde tidvis sterk medlemsvekst basert på såkalte introduksjonsmedlemssskap til ti kroner, noe som skal ha skapt irritasjon i deler av partiet. Men så dukket Giskes medlemsvekst op og løftet en helt ny problemstilling.

Den voldsomme tilstrømmingen av medlemmer fra hele landet til Nidaros sosialdemokratiske forum i Trondheim har ført til sterk uro internt i Ap.

Ifølge Giskes siste oppdatering på Facebook i slutten av november har medlemstallet i Nidaros passert 2.000, noe som med dagens vedtekter gir Giske-laget et suverent flertall i Trondheim Ap, selv om mange medlemmene i partilaget er bosatt i andre kommuner enn Trondheim. Det blir ansett som et demokratisk problem.

Det sentrale spørsmålet er om medlemmer i Nidaros fra helt andre kanter av landet skal kunne styre poltikken lokalt i Trondheim, og få sterk innflytelse også i Trøndelag Ap. Og om det er greit at Giske-tilhengere landet over skal gi Trøndelag Ap en større delegasjon på partiets landsmøte, på bekostning av andre fylkeslag.

TV 2 kan nå erfarer at medlemmene i Jaffery-utvalget stiller seg samlet bak et forslag om en vedtektsendring som innebærer en begrensing av Giskes makt som leder av Nidaros.

Må ha adresse i Trondheim

Forslaget går ut på at et lokallag kan kun få representasjon i kommunepartiet for antall medlemmer som faktisk er bosatt i kommunen, og ikke for de medlemmene som er bosatt utenfor kommunen. Det samme gjelder kommunepartiets representasjon på fylkeslagets årsmøte og andre organer.

Tilsvarende vil fylkeslagets representasjon på Aps landsmøte kun basere seg på medlemmer som er bosatt i fylket.

Dette er i tråd med forslaget fra styret i Trøndelag Ap, som TV 2 tidligere har omtalt.

– Det blir feil hvis medlemmer fra andre steder i landet skal styre politiske vedtak i Trondheim. Da er det ikke sikkert det er Trondheims politiske syn som ligger til grunn, forklarte nestleder i Trøndelag Ap, Amund Hellesø.

Dette gjelder ikke bare Nidaros sosialdemokratiske forum. Det finnes flere såkalte forum-lag i Ap. Blant annet er Aps homonettverk. som er et lokallag basert i Oslo Ap. Det samme gjelder Internasjonalt Forum, hvor Jonas Gahr Støre er medlem. Men de har ikke vært i nærheten av en så eksplosiv vekst og størrelse som Nidaros sosialdemokratiske forum nå opplever.

Ingen begrensing for AUF

Utvalget til Jaffrey skal ikke ha konkludert på om de medlemmene som er registrert i andre kommuner og fylker enn de bor skal telle med i beregningen av landsmøtedelegater for de fylkeslagene der de har bostedsadresse. De lar dette bli opp til sentralstyret å avgjøre.

Utvalget skulle etter planen ha levert sitt forslag 1. desember, men forlenget arbeidet for å komme til enighet om vedtektsendringer.

Arbeidet med vedtektsendringer ble altså satt i gang før Giske gikk inn som leder av Nidaros, på bakgrunn av AUFs 10-kroners verving av såkalte «introduksjonsmedlemmer».

Utvalget foreslår etter det TV 2 erfarer ingen endringer når det gjelder AUFs representasjon i Arbeiderpartiet.