USIKKERT OPPHAV: Katten Cy befant seg ved et skip fra Kypros da han ble funnet. Det kan bli skjebnesvangert for ham. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland
USIKKERT OPPHAV: Katten Cy befant seg ved et skip fra Kypros da han ble funnet. Det kan bli skjebnesvangert for ham. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland

Katten Cy er frisk, men må likevel avlives: – Urimelig

Mattilsynet er i tvil om hvor katten Cy kommer fra. Derfor skal han nå avlives – selv om han har sittet et halvt år i karantene og er vaksinert.

I høst ble en katt funnet ved en havn i Stavanger. Fordi skipet han oppholdt seg ved stammet fra Kypros, ble det mistenkt at han kunne ha kommet inn i Norge fra utlandet.

Ettersom det var tvil rundt hvor katten, som fikk navnet Cy, kom fra, ble han satt i karantene av Mattilsynet. Det ble betalt for av Dyrebeskyttelsen Norge i Bergen og Hordaland, som ville overta ansvaret for Cy når karantenetiden var over.

Slik ble det imidlertid ikke. Da Cy var ferdig i karantene, hadde Mattilsynet ombestemt seg og vedtatt at han skulle avlives.

– Det er urimelig å avlive en frisk og sunn katt, som har gjennomført full karantenetid, tatt alle nødvendige vaksiner og helsesjekk. Regelverket skal forhindre smitte, og smitterisikoen er godt ivaretatt, sier leder for Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland, Inger Johanne Graff.

Fikk helsesjekk

Hun forteller at Dyrebeskyttelsen har betalt 24.000 kroner for karanteneoppholdet, i tillegg til en omfattende helsesjekk.

– Katten var til helsesjekk hos veterinær, fikk innsatt chip som ble registrert i vårt navn, og fikk alle nødvendige vaksiner, forteller Graff.

Hun mener det er tydelig at katten ikke utgjør noen smittefare, og sier de har sagt seg villige til å strekke seg langt for å imøtekomme Mattilsynet.

MÅ AVLIVES: Mattilsynet har ikke kunnet imøtekomme Dyrebeskyttelsens forslag, og står fast ved vedtaket om at Cy må avlives. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland
MÅ AVLIVES: Mattilsynet har ikke kunnet imøtekomme Dyrebeskyttelsens forslag, og står fast ved vedtaket om at Cy må avlives. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland

– Vi har påtatt oss eierskapet til katten Cy og vil ved en dispensasjon om at Cy kan bli værende i Norge, fortsette å være i Dyrebeskyttelsens eierskap frem til han dør av alderdom. Alternativ som innekatt med inngjerdet luftegård er til og med foreslått av oss. Og vi er villige til å ta det som trengs av prøver.

Men alle andre alternativer er avslått – og Cys skjebne er bestemt.

Avlivning som konsekvens

Ifølge Mattilsynet finnes det ingen annen løsning enn avlivning. Det sier seksjonssjef for klagesaksenheten i Mattilsynet, Solveig Bjørnerud Khan.

Hun påpeker at regelverket ikke tillater at en eierløs katt av ukjent opprinnelse kan omplasseres, selv etter isolasjon.

– Katten vil ikke kunne oppfylle innførselskrav for å komme inn til Norge, selv etter en isolasjonsperiode. Vi har derfor fattet det vedtaket vi vurderer er det eneste mulige i denne saken, sier Khan.

Normalt sett ville katten kunne bli returnert til avsenderlandet, men fordi det er usikkerhet rundt hvor Cy kommer fra, er det ikke mulig.

INGEN ALTERNATIVER: Reglene Mattilsynet følger åpner ikke for andre muligheter enn at Cy må avlives, forteller seksjonssjef Solveig Khan. Foto: Privat
INGEN ALTERNATIVER: Reglene Mattilsynet følger åpner ikke for andre muligheter enn at Cy må avlives, forteller seksjonssjef Solveig Khan. Foto: Privat

Ifølge Khan er det imidlertid vurdert som sannsynlig at katten ikke er norsk.

– Konsekvensen av det er at den dessverre må avlives, sier hun.

Eneste alternativ

Ifølge Mattilsynet er frykten at Cy kan ha sykdommer som rabies – selv om han har vært i karantene i et halvt år.

– Kan det være katten har rabies eller andre sykdommer som kan smitte videre nå, selv etter karantene og vaksiner? Hvis ikke – er det bare prinsipper og et regelverk som krever at katten må avlives, selv om den ikke utgjør en fare?

Handel og forflytning av dyr har historisk sett vært en viktig årsak til spredning av smittsomme sykdommer. Katten har ikke kjent eier og var ikke merket i tråd med EØS-regelverket om merking av kjæledyr, sier Khan.

– Denne manglende dokumentasjonen på identitet er det ikke mulig å rette opp i ettertid og avliving er dessverre eneste alternativ, fortsetter hun.

– Også rett til liv

Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) reagerer på at regelverket ikke gir rom for unntak, selv når Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland vil påta seg alle kostnader for å sikre trygg innførsel av katten.

– I en situasjon som dette, hvor Dyrebeskyttelsen har sagt de er villige til å ta alle kostnader for karantene, testing og screening for å sikre at det ikke foreligger fare for smitte og sykdom, så tenker jeg det er åpenbart at regelverket er for rigid, sier Thorsvik.

Hun har forståelse for at Mattilsynet må følge gjeldende regelverk og at det må tas hensyn til risiko for smitte og sykdom, men er kritisk til at verdien av dyrets liv i dette tilfellet må vike for andre prinsipper.

– FEIL: Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) mener regelverket er for firkantet, og at det burde vært rom for å la katten Cy leve. Foto: Mona Hauglid
– FEIL: Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) mener regelverket er for firkantet, og at det burde vært rom for å la katten Cy leve. Foto: Mona Hauglid

– Dyr har jo en egenverdi, og det tenker jeg bør være med i alle vurderinger som omhandler dyr. At dyr også har en rett til liv er et viktig utgangspunkt, sier Venstre-politikeren.

– Feil

Thorsvik poengterer at det heller ikke er sikkert at katten Cy kom til Norge fra utlandet.

– Det er usikkert om katten har vært med skipet fra Norge, eller om den kom med fra Kypros. Det er forståelig nok en vanskelig bevissituasjon, men uheldig at katten avlives basert på denne usikkerheten.

Hun mener interessene på begge sider i saken kan gjøres opp for med betaling av karantene og testing.

– Da tenker jeg det er feil at vi har et regelverk som tilsier at denne katten må avlives, når det kan foretas tiltak som sikrer at katten ikke bærer med seg smitte, sier Thorsvik.

– Når situasjonen er som den er nå, og man tilstrekkelig kan bøte oppunder den risikoen katten utgjør, så mener jeg det bør være en åpning for at man kan gjøre det istedenfor.

Kritisk skjebne

Dyrebeskyttelsen-lederen mener regelverket tolkes for strengt av Mattilsynet, særlig ettersom ingen vet sikkert hvor katten kommer fra.

– Det er høy sannsynlighet for at katten Cy er en norsk katt. Men Mattilsynet legger til grunn at om det er en «viss mulighet» for at katten kan komme fra Kypros, så skal importregelverket legges til grunn, sier Inger Johanne Graff.

Hun frykter reglene gjør at mange katter må bøte med livet, selv om de egentlig er friske og norske.

FÅR ADVOKATHJELP: Katten Cy får rettslig hjelp til å omgjøre avlivningsvedtaket. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland
FÅR ADVOKATHJELP: Katten Cy får rettslig hjelp til å omgjøre avlivningsvedtaket. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland

– En slik fortolkning av regelverket er ikke bare kritisk overfor Cy sin skjebne, som de nå har vedtatt at skal dø, men for alle andre norske katter som går umerkede i områder hvor det kan være internasjonal trafikk.

– Vil vinne

Ettersom Dyrebeskyttelsen har varslet at de vil gå til søksmål for å få vedtaket kjent ugyldig, har klagesaksenheten utsatt avlivingen.

Det vil si at det fremdeles ikke er sikkert når Cy skal avlives, og Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland håper det ikke er for sent. De har engasjert en advokat i saken.

– Det er meget dyrt å engasjere advokat og synd vil må bruke penger på en rettsak når pengene kunne vært benyttet til å redde mange dyr, sier Graff.

For å få drahjelp til å finansiere utgiftene har de opprettet en spleis, og har torsdag samlet inn rundt 70.000 kroner.

Graff er tydelig på at kampen ikke er over enda.

– Denne saken vil vi vinne, selv om vi må ta saken til Eftas overvåkningsorgan, ESA.