Bankenes rentefest:

Kaski vil strupe bankenes inntjening – får støtte til utredning av økonomiprofessor

Kari Elisabeth Kaski (SV) vil pålegge bankene å heve innskuddsrenten, og øke skatten. Men Vedum mener det er kundenes ansvar å forhandle seg til god rente.

UENIGE: Kari Elisabeth Kaski (SV), Steinar Holden, professor ved UiO og Trygve Slagsvold Vedum (Sp). . Foto: Goran Jorganovich / TV 2, Ole Thomas Halvorsen / TV 2 og Morten Leander Kristoffersen / TV 2
UENIGE: Kari Elisabeth Kaski (SV), Steinar Holden, professor ved UiO og Trygve Slagsvold Vedum (Sp). . Foto: Goran Jorganovich / TV 2, Ole Thomas Halvorsen / TV 2 og Morten Leander Kristoffersen / TV 2

De siste to årene har hele 12 rentehevinger gitt en langt dyrere boliglånsrente for nordmenn. Men innskuddsrenten, renten du får på pengene du har stående i banken, har ikke økt i samme takt.

Det har gitt mange norske banker eventyrlige overskudd.

Denne helgen var SVs Kari Elisabeth Kaski ute i økonomiavisen E24 med forslag til hvordan man kan bremse bankenes enorme overskudd.

Kaski har to konkrete forslag for å redusere overskuddene:

Pålegge bankene å heve innskuddsrenten tilsvarende boliglånsrenten

Øke finansskatten på overskudd

Forslagene får blandet mottakelse hos økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, Steinar Holden.

BANK: DNB er Norges desidert største bank for privatkunder. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2
BANK: DNB er Norges desidert største bank for privatkunder. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Et betydelig inngrep

Holden har ledet en lang rekke utvalg for regjeringen, og leder for tiden et utvalg som ser på frontfagsmodellen.

– Høy lønnsomhet i banknæringen og rekordhøy rentenetto for bankene gjør det aktuelt å vurdere bankenes rammevilkår og skattlegging, sier Holden.

AKTUELT: Steinar Holden
mener det kan være aktuelt å vurdere nivået på skatten bankene betaler. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2
AKTUELT: Steinar Holden mener det kan være aktuelt å vurdere nivået på skatten bankene betaler. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Han deler imidlertid ikke Kaskis entusiasme for å pålegge bankene å heve innskuddsrenten.

– Jeg er skeptisk til å pålegge bankene å heve innskuddsrenten tilsvarende lånerenten, det vil være et betydelig inngrep i bankenes handlefrihet, sier Holden.

Professoren advarer samtidig mot å forhaste seg med «raske tiltak direkte motivert av den nåværende situasjonen». Han mener det trengs en grundig utredning.

UNDERLIG: Kari Elisabeth Kaski reagerer på at finansministeren vil legge alt ansvaret over på kundene. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2
UNDERLIG: Kari Elisabeth Kaski reagerer på at finansministeren vil legge alt ansvaret over på kundene. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Økt skatt for bankene

Kaskis andre forslag vil ikke Holden avskrive.

– Nivået på finansskatten er mer aktuelt å vurdere, sier Holden.

Han sier samtidig at selv om han syns man kan utrede skattenivået i bankene, er ikke det det samme som en anbefaling av ham.

Finansskatten er todelt, og det er delen som går på overskudd Kaski vil endre. I dag betaler bankene 25 prosent skatt på overskudd, og det er denne satsen hun vil øke.

– Selvfølgelig skal bankene tjene penger, men det er en urimelig skjevhet mellom bankenes inntjening og forbrukerne, sier Kaski til TV 2.

Kundenes eget ansvar

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil imidlertid ikke gjøre noen ting.

– Det er kundene selv som må være tydelige overfor sin bank. Du må si ifra som kunde dersom du får for dårlige rentebetingelser, sier Vedum og viser til Finansportalen.no.

– Du ber kundene snakket hardere til bankene. Men hva med deg? Du er finansminister?

Selvfølgelig er det kontakt mellom bankene og regjeringen. Men til syvende og sist så er det ikke jeg som bestemmer det, det er det bankene som gjør.

At Vedum legger ansvaret over på kundene reagerer Kaski på.

– Det er veldig underlig.

Hun mener det ikke er nok å appellere til at folk skal bytte bank slik situasjonen er nå.

Hun savner politisk vilje til å diskutere tiltak, og mener det er alvorlig at ingen andre partier har kommet med konkrete forslag.

Samtidig varsler hun at SV vil fremme forslag når Stortinget møtes igjen.

– Vi er ikke låst på noe, vi er villige til å diskutere forslag og løsninger, sier Kaski.