Kartellanklager mot laksegiganter: – Dette er ikke småtteri

Næringspolitikere er bekymret over anklagene fra EU mot norske laksegiganter.

LAKS: Her fra giganten Salmars foredlingsanlegg på Frøya i Sør-Trøndelag. Foto: Gorm Kallestad / NTB
LAKS: Her fra giganten Salmars foredlingsanlegg på Frøya i Sør-Trøndelag. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Næringen er veldig sårbar nå for kritikk og må generelt ta grep, ikke gå i forsvarsposisjon, sier næringspolitisk talsperson til SV, Torgeir Knag Fylkesnes, til TV 2.

EU-kommisjonen mener noen av Norges største lakseprodusenter har brutt konkurranseregler ved å dele sensitiv informasjon for å påvirke prisene på laks. Når store markedsaktører går sammen om å regulere et marked, dele det mellom seg og holde samme priser, kalles det kartellvirksomhet.  

Tilfeldighetene skulle ha det til at nyheten kom samme dag som NRK meldte at oppdrettsnæringen får skylden for at 2023 var det verste året for fangst av villaks – noensinne.

– Jeg er bekymret for den samlede negative omtalen næringen har for tiden, når det gjelder både dyrevelferd, mattrygghet og miljøpåvirkning, sier Fylkesnes til TV 2.

Dette er saken:

EU-kommisjonen mener noen av Norges største lakseprodusenter har brutt konkurranseregler ved å dele sensitiv informasjon for å påvirke prisene på laks.

Anklagene gjelder fersk oppdrettslaks solgt til EU i spotmarkedet, og ikke produkter som røkelaks og fileter.

Selskapene det gjelder er Mowi, Salmar, Lerøy, Cermaq og Grieg seafood og Bremnes Seashore. Alle avviser anklagene.

Varselet de har sendt selskapene gjelder tidsrommet 2011 og 2019. Konkluderer kommisjonen med at konkurransereglene er brutt kan de få bot på opp til 10 prosent av selskapets omsetning, som disse tilfellene vil kunne bety milliardbeløp.

Kilde: EU-kommisjonen/ TV 2 / E24.

– Alvorlig

Fylkesnes i SV mener nå alarmen må gå for Norges nest største eksportnæring. 

– Det som står på spill er lokalsamfunn, arbeidsplasser, havmiljø og store eksportinntekter for Norge, hvis omdømmetapet fører til mindre etterspørsel, sier Fylkesnes.

UROLIG: Nestleder og næringspolitisk talsperson, Torgeir Knag Fylkesnes. mener mye nå står på spill for oppdrettsnæringen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
UROLIG: Nestleder og næringspolitisk talsperson, Torgeir Knag Fylkesnes. mener mye nå står på spill for oppdrettsnæringen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Også Venstres Alfred Bjørlo er bekymret.

– Dette er en alvorlig anklage, og det er snakk om store verdier. Dette er Norges største eksportnæring etter oljen. Dette er ikke noe småtteri, sier Bjørlo. 

Han sier han også er opptatt av at selskapene ikke må forhåndsdømmes. 

ALVORLIG: Venstres Alfred Bjørlo, mener anklagene er alvorlige. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
ALVORLIG: Venstres Alfred Bjørlo, mener anklagene er alvorlige. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Produsentene MowiSalmarLerøyCermaqBremnes og Grieg Seafood avviste anklagene allerede samme dag, sistnevnte med klar beskjed om at selskapet vil bruke alle rettighetene det har for å forsvare seg. De har på nåværende tidspunkt ikke flere kommentarer til EUs sak enn det de tidligere har kommunisert (se lenke). 

Anklagene til kommisjonen handler om at selskapene skal ha delt informasjon seg imellom om alt fra salgspriser, produksjonskapasitet og salgsvolum, som gir grunnlag for prissetting. 

– Hemmelig

– Dette er en veldig spennende sak, fastslår avdelingsdirektør Beate Milford Berrefjord i Konkurransetilsynet. 

Ifølge henne betyr varselet fra kommisjonen at de mener å ha en sak mot foretakene, basert på flere års etterforskning. 

HEMMELIG: Avdelingsdirektør Beate Milford Berrefjord i Konkurransetilsynet sier EU-kommisjonens sak er spennende, men vil ikke røpe om tilsynet selv vil igangsette etterforskning. Foto: Konkurransetilsynet.
HEMMELIG: Avdelingsdirektør Beate Milford Berrefjord i Konkurransetilsynet sier EU-kommisjonens sak er spennende, men vil ikke røpe om tilsynet selv vil igangsette etterforskning. Foto: Konkurransetilsynet.

– Det er i seg selv veldig interessant. Dette er en sak vi åpenbart følger tett, fordi dette er et marked som har stor betydning for norske forbrukere, men også forbrukere i hele Europa, sier Berrefjord.

– Men gjør Konkurransetilsynet noen aktive grep selv i denne saken?

– Dette er kommisjonen sin sak, men vi kan også starte vår egen etterforskningssak. Men på generelt grunnlag er det slik at vi ikke kommenterer etterforskningssaker, om vi har eller ikke har dem, med mindre parter som er under etterforskning selv uttaler seg om dette. Det skal være hemmelig, sier direktøren.

AVVISER ANKLAGER: De seks selskapene som har fått varsel fra EU, avviser anklagene. Her er det oppdrettsanlegget til Mowi i havet ved Aukrasanden som er avbildet. Foto: Gorm Kallestad/NTB
AVVISER ANKLAGER: De seks selskapene som har fått varsel fra EU, avviser anklagene. Her er det oppdrettsanlegget til Mowi i havet ved Aukrasanden som er avbildet. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Dialog med Norge

Kilder sier til TV 2 at EU-kommisjonen har vært i dialog med norske konkurransemyndigheter og ESA om lakse-saken. Men siden EØS-avtalen ikke omfatter fisk, er det ikke noe formelt samarbeid.

Det er ingen lovfestet frist som begrenser lengden på etterforskning. 

– Hvor lang tid slike saker tar, avhenger av kompleksiteten i saken, og i hvilken grad selskapene det gjelder vil samarbeide, sier talsperson for EU-kommisjonen, Lea Zuber til TV 2. 

SJELDEN SAK: EU har vært i dialog med norske konkurransemyndigheter om kartellsaken, får TV 2 opplyst fra kilder med kjennskap til saken. Foto: Gorm Kallestad/NTB
SJELDEN SAK: EU har vært i dialog med norske konkurransemyndigheter om kartellsaken, får TV 2 opplyst fra kilder med kjennskap til saken. Foto: Gorm Kallestad/NTB

– Handler om tillit

Neste skritt i saken er at selskapene det gjelder formelt skal svare EU-kommisjonen.

Grieg Seafood sier de ikke er kjent med noe form for konkurransevridende atferd, og mener de hele tiden har samarbeidet med EU og andre relevante myndigheter i saken. 

– Vi har ikke blitt kontaktet av konkurransetilsynet i Norge, opplyser kommunikasjonsdirektør Kristina Furnes.

Uavhengig av EU-saken er de uansett enig med Fylkesnes i at næringen nå har klare utfordringer.

ET HAV AV TID: Det er ingen juridisk tidsfrist for hvor lenge EU-kommisjonen kan holde på med etterforskningen av de seks norske lakseprodusentene. Her ser vi laks i mære på Salmars anlegg på Frøya i Trøndelag. Foto: Gorm Kallestad/NTB
ET HAV AV TID: Det er ingen juridisk tidsfrist for hvor lenge EU-kommisjonen kan holde på med etterforskningen av de seks norske lakseprodusentene. Her ser vi laks i mære på Salmars anlegg på Frøya i Trøndelag. Foto: Gorm Kallestad/NTB

– For eksempel erkjenner vi fullt og helt at vi må redusere påvirkningen vår på villaks og annen natur, og forbedre fiskehelsen og velferden, sier Furnes som nevner at de korter ned tiden fisken er i sjøen, som et tiltak for bedre fiskevelferd.

Lars Galtung, leder for bærekraft og kommunikasjon i Cermaq, sier også de er enig i at næringen må jobbe med å redusere dødelighet og sykdom.

– Åpenhet rundt status og tiltak er en viktig del av dette. Det handler om tillit og den skal vi gjøre oss fortjent til, både lokalt som nasjonalt. 

De øvrige selskapene ønsket ikke å kommentere Fylkesnes sine utsagn.