sjefen for akuttklinikken ved ous advarer:

– Kan ikke trappe ned på den personlige tilnærmingen til smitterisiko

Sjefen for akuttklinikken på Oslo Universitetssykehus, Øyvind Skraastad, er bekymret for sommeren. Han er redd for at senger som trengs til koronapasienter blir fylt opp av folk som har vært utsatt for båt- og bilulykker.

Selv om smittetallene nå er lave, og det kun er noen få koronapasienter innlagt, må beredskapen opprettholdes i tilfelle nye smittebølger. Nå ber han folk bruke sunt og godt, gammeldags vett.Skraastad trekker frem Helgelandssykehuset, der seks pasienter er isolert etter koronasmitte, som et bevis på at man må prøve å unngå en del risikoatferd. Han er spesielt bekymret for at folk skal være uforsiktige i trafikken.- Det er selvfø

Mer innhold fra TV 2