– Kan ikke si om opptøyene i Oslo var organiserte

Justisminister Knut Storberget kan ikke si om opptøyene i samband med demonstrasjonene i Oslo 8. og 10. januar var organiserte.

– Dette spørsmålet overlater jeg til politiets etterforskning, sa Storberget da han og barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt onsdag la fram tiltak for å forebygge slike opptøyer.

De to statsrådene har fått en oversikt fra Oslo-politiet over dem som ble innbrakt eller pågrepet av politiet under demonstrasjonene. Oversikten viser at i alt 194 personer ble innbrakt. De fleste av dem har ikke tidligere har vært registrert av politiet for kriminelle forhold eller handlinger.

– Det er vanskelig å sammenligne, det som skjer i Frankrike og i Europa går dypere enn det som skjer her, sier Storberget.

Han mener det bare er en løsning til å komme ut av en situasjon med voldelig ungdom i demonstrasjoner – forebygging og konfliktdemping. Og tiltak på disse områdene er sentrale når myndighetene skal sette i verk tiltak med tanke på å hindre gjentakelse av opptøyene i Oslo i begynnelsen av januar.

Flertallet av de 194 pågrepne og innbrakte er over 18 år gamle, mens 72 er under 18 år. Og det er disse ungdommene under 18 år som de direkte tiltakene særlig vil rette seg mot, ifølge Huitfeldt og Storberget.

Han ser for seg samtaler mellom ungdommene, deres foreldre og politiet der man inngår avtaler om at ungdommene skal ordne opp etter seg og arbeide for folk som fikk eiendom ødelagt under opptøyene. I tillegg kan det komme straffereaksjoner som bøter og påtaleunnlatelse, påpeker han.

– For noen av dem som ble pågrepet, er det viktig med strenge straffreaksjoner, det gjelder særlig dem over 18 år, sier Storberget. Han opplyser at regjeringen også vil komme med en handlingsplan for generell forebygging, der flere departementer er med.

– Det ligger mye forebygging i den fastheten politiet opptrådte med i de to situasjonene, sier justisministeren.

Oversikten fra politiet viser at de fleste av de 194 pågrepne-innbrakte bor i Oslo (143 personer). De fleste var menn (vel 90 prosent) og norske statsborgere (83 prosent). (©NTB)

Mer innhold fra TV 2