De forvunnede barnevernsvarslene:

– Kan få svært alvorlige konsekvenser

Mens eksperter er sterkt bekymret for at de mest sårbare barna ikke har fått den hjelpen de trenger, vet Visma fortsatt ikke hvordan denne fatale feilen kunne skje.

BEKYMRET: Direktør for barns rettigheter Kristin Oudmayer frykter at den tekniske feilen kan ha fått svært alvorlige konsekvenser for en rekke barn Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2
BEKYMRET: Direktør for barns rettigheter Kristin Oudmayer frykter at den tekniske feilen kan ha fått svært alvorlige konsekvenser for en rekke barn Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

En teknisk feil førte til at 21 bekymringsmeldinger aldri nådde fram til Bergen kommune. Feilen har ligget i systemet siden høsten 2020 og kan gjelde 244 norske kommuner.

Unicef, som jobber for å ivareta barns rettssikkerhet, er sjokkert over nyheten.

– Dette er en alvorlig feil som kan få svært alvorlige konsekvenser for barn og unge, sier Kristin Oudmayer, som er direktør for barns rettigheter i Unicef.

– Sterk svikt i tilliten

Hun frykter at barn som lever under omsorgssvikt ikke har fått den hjelpen de har krav på, som følge av at varslene har forsvunnet.

– Når en bekymringsmelding til barnevernet blir borte, kan det føre til at barn som opplever omsorgssvikt, vold eller overgrep ikke får hjelp. Myndighetene er forpliktet, etter barnekonvensjonen, til å beskytte barn mot vold og overgrep, sier Oudmayer.

Hun mener den tekniske feilen er en utrolig sterk svikt i tilliten til barn, som lever i en vanskelig og risikofylt hverdag.

MELDINGER SLETTET: Mandag ble det kjent at Bergen kommune har avdekket en teknisk feil som fører til at bekymringsmeldinger til barnevernet ikke kommer fram. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
MELDINGER SLETTET: Mandag ble det kjent at Bergen kommune har avdekket en teknisk feil som fører til at bekymringsmeldinger til barnevernet ikke kommer fram. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Her kreves det en umiddelbar opprydning, sier hun.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe varsler en nasjonal granskning av systemsvikten hos barnevernet, som har gjort at flere bekymringsmeldinger har blitt borte.

Innrømmer svikt i system og rutiner

Administrerende direktør i Visma, Stian Svendsen, sier til TV 2 mandag kveld at de fortsatt ikke vet hva som er årsaken til feilen.

– Frøst og fremst vil jeg si at dette er en veldig, veldig trist og en utrolig lei situasjon for alle involverte, sier Svendsen.

VET IKKE: Administrerende direktør i Visma, Stian Svendsen, sier til TV 2 mandag kveld at de fortsatt ikke vet årsaken til den alvorlige feilen i deres system. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
VET IKKE: Administrerende direktør i Visma, Stian Svendsen, sier til TV 2 mandag kveld at de fortsatt ikke vet årsaken til den alvorlige feilen i deres system. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det er altså Visma sitt system som skal fange opp bekymringsmeldinger som gjelder de mest sårbare barna. Hvordan kunne dette svikte?

– Det er svikt i vårt system og våre rutiner. Nå skal vi snu alle stener og gjennomgå alle rutiner for å finne ut av hvordan dette kunne skje. Men per nå er det ukjent for oss hvordan dette kunne skje, sier Visma-sjefen.

– Betyr det at dere ikke har noen anelse om hvordan dette systemet har feilet?

– Vi vet ikke rotårsaken til hvorfor bekymringsmeldingene ikke er blitt lagret i systemet vårt.

– Hva tenker dere om at det var en helsesykepleier som oppdaget dette og ikke dere selv?

– Akkurat der vi er nå er vi glad for at det har blitt oppdaget og det er fokuset vårt. Og så er det litt sekundært hvem som oppdaget det, sier Svendsen.

Kan ha krav på erstatning

Advokatene Kim Ellertsen og Ingrid Lauvås i Elden Advokatfirma er tydelig på at staten og kommunene har sviktet de mest sårbare menneskene i samfunnet, ved å ikke ha bedre kontroll og rutiner på plass.

– Det er et grunnleggende krav for behandling av sensitive personopplysninger at det er gode rutiner for internkontroll, både hos de som leverer systemene og de som benytter de. I denne saken fremstår det som at det har sviktet i alle ledd, være seg hos Visma, KS og kommunene, sier Ellertsen.

STATEN HAR SVIKTET: Advokat Ingrid Lauvås mener staten og kommunene har sviktet de mest sårbare menneskene i samfunnet. Foto: Elden Advokatfirma
STATEN HAR SVIKTET: Advokat Ingrid Lauvås mener staten og kommunene har sviktet de mest sårbare menneskene i samfunnet. Foto: Elden Advokatfirma

De påpeker at selv om det her kan være snakk om en IT-leverandør som har et kontraktsansvar, er det staten og kommunene som har ansvaret for å sikre en fungerende barnevernstjeneste som ivaretar rettighetene til de mest sårbare blant oss.

– Staten har nå et særskilt ansvar med å umiddelbart iverksette tiltak for å kartlegge hvorvidt de bortkomne bekymringsmeldingene har medført forlenget omsorgssvikt for barn, og samtidig sørge for at disse barnas rettigheter og rettssikkerhet ivaretas på en god måte, sier Lauvås.

De to advokatene sier at det kan bli snakk om erstatningskrav.

– Slik vi kjenner saken i dag kan det være snakk om barn som vil ha krav erstatning for tapt barndom, gitt at de kunne ha fått hjelp på et tidligere tidspunkt dersom bekymringsmeldingene hadde kommet fram i tide.

Må gjenoppbygge tilliten

Oudmayer i Unicef er tydelig på at nå er man nødt til å iverksette en stor kartlegging av omfanget. Og i tillegg til at det tekniske blir ivaretatt, påpeker Oudmayer at det også må jobbes godt med de barna det gjelder.

Hei!

Er du rammet av feilen som førte til at bekymringsmeldinger forsvant?
Eller har du tips i saken?
ingvill.dragni@tv2.no

– Alle, både barn og voksne, skal kunne ha tillit til barnevernet. Mange av bekymringsmeldingene er sendt av tillitspersoner. Det er derfor veldig viktig nå å forsøke å gjenoppbygge tilliten.

Oudmayer håper at informasjonen om svikten når fram til alle det gjelder.

– Nå er det veldig viktig at de voksne som har meldt inn bekymring får mulighet til å ta kontakt med barnevernet og melde bekymringen på ny, sier Unicef-direktøren.

Flere kommuner rammet

Unicefs kommuneanalyse har tidligere avdekket at få av landets kommuner behandler alle bekymringsmeldinger til barnevernet innen fristen på tre måneder. Dette er bekymringsfullt i seg selv, sier hun.

– Når i tillegg flere av disse viktige bekymringsmeldingene har forsvunnet fullstendig, er det kjempealvorlig, sier Oudmayer.

I tillegg til Bergen, er også Oslo og Tromsø rammet.

– Potensielt katastrofal feil

Barneombud Inga Bejer Engh ser svært alvorlig på svikten.

– Dette er ekstremt alvorlig. Bekymringsmelding sendes når noen er bekymret for omsorgen barna får, slik som vold eller alvorlig omsorgssvikt. Det er derfor stor risiko for at barn som lever i uholdbare situasjoner ikke er fanget opp og gitt nødvendig hjelp, sier Bejer Engh.

ALVORLIG: Barneombud Inga Bejer Engh forventer opprydning i den alvorlige tekniske feilen, som kan være potensielt katastrofal. Foto: Thomas Evensen / TV 2
ALVORLIG: Barneombud Inga Bejer Engh forventer opprydning i den alvorlige tekniske feilen, som kan være potensielt katastrofal. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Engh sier hun over tid har vært bekymret for nedgangen i omsorgsovertakelser.

– Tall fra Bufdir viser også en nedgang i sendte bekymringsmeldinger siden 2019. Nå forventer jeg at Barne- og familiedepartementet raskt sikrer seg en oversikt over omfanget sammen med kommunene og gjør alt de kan for å rette opp denne potensielt katastrofale feilen. Det må undersøkes om det er en sammenheng mellom nedgangen i bekymringsmeldinger og de tekniske problemene.