Kan bli slutt på å skille kalver fra mor ved fødsel

Kalver i norsk landbruk blir skilt fra moren straks de blir født. Nå kan det vise seg at det har vært helt unødvendig, og til og med ulønnsomt.

KONTAKTSØKENDE: Kalven Banjo lever sitt korte liv på bås, alene. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
KONTAKTSØKENDE: Kalven Banjo lever sitt korte liv på bås, alene. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

I en trang bås ligger tre uker gamle Banjo. Han har aldri sett eller på annen måte hatt kontakt med moren som fødte han. Det er slik det har blitt gjort siden norsk landbruk ble industrialisert på midten av 1900-tallet.- Det har vært tradisjon å skille ku og kalv veldig lenge. Opprinnelig så var det en måte å kontrollere kalven, og slik beskytte kalven. Men det har absolutt med økonomi å gjøre. Kalven drikker mye melk, og hvis den drikker rett fra mora, så er jo dette et tap fra bonden