HØYERE MOMS: Hvis forslaget til skatteutvalget går gjennom, vil turen i skibakken trolig bli dyrere. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2
HØYERE MOMS: Hvis forslaget til skatteutvalget går gjennom, vil turen i skibakken trolig bli dyrere. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2
Reagerer kraftig på skatteforslag:

– Kan bety døden for norsk reiseliv

Skatteutvalget la i dag fram sin rapport. De vil blant annet redusere skatten på arbeidsinntekt, og ha samme momssats på alle varer og tjenester.

Regjeringens oppnevnte Skatteutvalg presenterte mandag sin rapport. Et av forslagene har fått NHO Reiseliv til å se rødt.

Skatteutvalget foreslår nemlig 25 prosent moms på alle varer og tjenester. Det inkluderer transport, overnattinger og kultur.

Det kan bety døden for norsk reiseliv, mener NHO.

– Det vil dramatisk endre konkurransesituasjonen til norsk reiseliv. Det blir dyrere generelt sett i Norge, men vi vil også stille betydelig dårligere mot våre konkurrenter i Europa, sier fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal, til TV 2.

DØDEN FOR REISELIV: Ole Michael Bjørndal er negativ til økt moms på alle varer og tjenester. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
DØDEN FOR REISELIV: Ole Michael Bjørndal er negativ til økt moms på alle varer og tjenester. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Bjørdal forteller at i Sverige så ligger momsen på seks prosent på for eksempel skiheis, og transport som fly, tog og buss. I Norge er momsen på 12 prosent.

– Hvis den øker til 25 prosent, blir det betraktelig rimeligere å feriere i Sverige enn i Norge. Det vil forverre situasjonen til norske hoteller som allerede sliter med å få fylt opp sengene, særlig i lavsesong. Det er ikke rom for en prisøkning, da vil det bli mindre etterspørsel, sier Bjørndal, og legger til;

– Forslaget er en ganske sikker måte å sørge for at det blir mindre attraktivt å dra på ferie i Norge.

Utvalget anbefaler at om lag halvparten av de økte inntektene fra merverdiavgiften settes av til direkte kompenserende tiltak, blant annet økt barnetrygd, bostøtte og studiestøtte.

KRAGERØ: Det kan bli dyrere å ta Norgesferie dersom momsen innføres. Foto: Elias Engevik/TV 2
KRAGERØ: Det kan bli dyrere å ta Norgesferie dersom momsen innføres. Foto: Elias Engevik/TV 2

– Forslaget bør skrotes

I tillegg til økt moms foreslår skatteutvalget en rekke andre endringer i skattesystemet.

  • Nasjonal boligskatt
  • Redusering av formuesskatten
  • Ny skatt på arv
  • Redusere skatt på arbeid
  • Mer skatt på klimagassutslipp
  • Én sats for merverdiavgift
  • Økt skatt på middels og høye pensjoner
  • Fjerne taxfree-ordningen

Både SV og Rødt finner flere forslag de er positive til. Begge er enige i at gjeninnføring av arveskatten er klokt. De er også enige i at økt moms er en dårlig løsning.

– Det siste vi trenger akkurat nå, når mange sliter med å få endene til å møtes, er at noen sier at maten nør bli enda dyrere. Forslaget bør egentlig skrotes før det er født, sier Marie Sneve Martinussen i Rødt.

NEI TIL ØKT MOMS: Rødts Marie Sneve Martinussen vil helst skrote forslaget om økt moms før det er født. Foto: Alf Simensen / TV 2
NEI TIL ØKT MOMS: Rødts Marie Sneve Martinussen vil helst skrote forslaget om økt moms før det er født. Foto: Alf Simensen / TV 2

SV mener de kompenserende tiltakene vil skape hull.

– Det er klart at noen vil falle utenfor her, og da blir det dyrere for folk. Vi skal selvsagt lese dette nøye, men vi er skeptiske, sier SVs Cato Ellingsen.

– Synd at regjeringen hadde hastverk

Høyres finanspolitiske talsperson, Helge Orten, sier at de vil nå sette seg grundig inn i forslagene før de kommer med sin vurdering. Men han sender likevel et lite stikk mot regjeringen.

HASTVERK: Helge Orten (H) mener regjeringen hadde hastverk med å innføre nye skatter. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
HASTVERK: Helge Orten (H) mener regjeringen hadde hastverk med å innføre nye skatter. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det er synd at regjeringen hadde så hastverk med å påføre norske bedrifter og arbeidsplasser nye skatter og avgifter, at de ikke kunne vente på anbefalingene fra skatteutvalget og en helhetlig gjennomgang av skattesystemet.

Orten sier at Høyre ønsker å bidra til en forutsigbar skatte- og næringspolitikk.

– Vi kan være uenig om skattenivået, men vi har tradisjon i Norge for brede forlik ved større endringer i skattesystemet.

– Et gufs fra fortiden

Finanspolitisk talsperson i Frp Hans Andreas Limi mener at økte særavgifter er helt feil, og at avgiftsnivået bør settes ned, ikke opp.

Limi kaller skatteutvalgets forslag for et kaldt gufs fra fortiden.

– Fremskrittspartiet avviser skatteutvalgets forslag om å gjeninnføre arveavgift, straffe folk som har kjøpt egen bolig og kraftig økning i matvareprisene ved å heve momsen til 25 prosent, sier han.

AVVISERE FLERE FORSLAG: Hans Andreas Limi (FrP) kaller skatteutvalgets forslag for et gufs fra fortiden. Foto: Frode Sunde / TV 2
AVVISERE FLERE FORSLAG: Hans Andreas Limi (FrP) kaller skatteutvalgets forslag for et gufs fra fortiden. Foto: Frode Sunde / TV 2

Limi sier at utvalget også har noen gode forslag, som lavere skatt på inntekt og redusert eierbeskatning, men mener at ting i sum går i feil retning.

Han legger til at det er lite som tyder på at Frp kan være med på et bredt forlik med dette som utgangspunkt.

– Frp er opptatt av å føre en skattepolitikk som bidrar til at vi får flere i arbeid og vekst i privat sektor. Flere i arbeid gir økte skatteinntekter og mer velferd, uten at vi trenger å øke skatte- og avgiftsnivået, sier han.