Justisminister Emilie Enger Mehl vil passe på at ikke private aktører tjener altfor godt på å drive akuttmottak for flyktninger fra krigen i Ukraina. Foto: Beate Oma Dahle
Justisminister Emilie Enger Mehl vil passe på at ikke private aktører tjener altfor godt på å drive akuttmottak for flyktninger fra krigen i Ukraina. Foto: Beate Oma Dahle

Justisministeren vil begrense overskuddet ved private flyktningmottak

Brorparten av akuttmottakene for ukrainske flyktninger drives av private selskaper. Justisministeren vil begrense hvor mye de får tjene på flyktningkrisen

Emilie Enger Mehl (Sp) sier til Nationen at det er viktig å unngå altfor høy prising og sørge for at selskapene ikke får betalt veldig mye mer enn de har i driftsutgifter ved mottakene.

Samtidig sier hun det er naturlig at de private aktørene skal tjene noe på å drive akuttmottak på oppdrag fra det offentlige.

– Uten dem ville det nok vært vanskelig å løse den enorme utfordringen vi står overfor. Dette er også selskaper som er ressurser i den jobben vi nå skal gjøre, sier hun.

Sp-statsråden sier flyktningkrisen vil koste staten milliarder, men hun vil ikke tallfeste hvor mye hun synes det er greit at private tjener på å drive mottak.

– Vi har en felles interesse av at ikke midler fra fellesskapet i for stor grad endre som privat profitt.

Rødts Tobias Drevland Lund har forståelse for at man må bruke private i en akutt fase, men sier det haster at regjeringen kommer med en plan for å ruste opp de offentlige tilbudene.

– Det er klart at kommunene må rystes opp for å kunne levere de tjenestene, men det er stor variasjon. Noen kommuner har mulighet til å bidra med mottak, mens andre ikke har det, sier Mehl.