Aksjesaken:

Justisdepartementet: – Ikke verdien på aksjepostene alene som avgjør

Mandag fremholder Erna Solberg til TV 2 at hun ikke var inhabil overfor Hydro i 2016, men at hun i dag ville vurdert det annerledes.

HABIL/INHABIL: Erna Solberg sier hun ville meldt seg inhabil overfor Hydro i 2016 hvis hun hadde vært kjent med omfanget av Finnes' aksjehandler. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
HABIL/INHABIL: Erna Solberg sier hun ville meldt seg inhabil overfor Hydro i 2016 hvis hun hadde vært kjent med omfanget av Finnes' aksjehandler. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Under intervjuene på torsdag i forrige uke uttalte Solberg til flere medier at hun ikke var inhabil i forbindelse med Hydro i 2016.

Til TV 2 sa Solberg torsdag:

– I 2016 da var de Hydro-aksjene verdt litt under 50.000 kroner, ut ifra den vurderingen som er. Og det ville vært under grensen for at jeg skulle vært inhabil.

Solberg gjentok at hun ikke var inhabil i denne saken på grunn av beløpsgrensen også i Debatten med Fredrik Solvang samme kveld.

TV 2 har i etterkant stilt Solberg spørsmål om Hydro igjen.

– Jeg hadde meldt meg inhabil

– Var du, eller var du ikke inhabil overfor Hydro i 2016?

– Jeg vurderte i 2015 og 2016 at jeg var habil til å behandle saken fordi størrelsen på den aksjeposten som jeg da var kjent med ikke gjorde meg inhabil, sier Solberg til TV 2, mandag.

Habilitet: Solberg sier habiliteten må vurderes konkret fra svar til svar. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
Habilitet: Solberg sier habiliteten må vurderes konkret fra svar til svar. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Hun mener det er viktig at man skiller mellom hva hun visste da hun var statsminister, og det hun nå vet om omfanget av Sindre Finnes' aksjehandel.

– Jeg har tidligere fortalt at det jeg nå er kjent med av handel med aksjer og derivater relatert til Norsk Hydro i denne perioden, ville gjort at jeg hadde meldt meg inhabil dersom jeg hadde vært kjent med den, sier Solberg.

Solberg har svart TV 2 skriftlig og det har derfor ikke vært anledning til å stille umiddelbare oppfølgingsspørsmål.

Hydro-saken

Hydro er et norsk aluminiumsselskap. Selskapet er delvis eid av staten.

I 2016 la regjeringen Solberg frem en lovendring som hadde stor betydning for Hydro.

Lovendringen muliggjorde at Hydro, som etablerte et felles kraftselskap med Lyse høsten 2020, kunne ta ut kraft i stedet for finansielt utbytte, ifølge E24.

Finnes hadde 2000 aksjer i selskapet da lovendringen ble vedtatt.

Ikke verdien alene som avgjør

TV 2 har spurt Justisdepartementet om det er riktig at det er verdien på investeringen som avgjør om man er inhabil eller ikke.

I en e-post svarer departementet, ved senior kommunikasjonsrådgiver Merete Romestrand, følgende:

«Det er ikke verdien på aksjepostene alene som avgjør om man er inhabil eller ikke.»

«Lovavdelingen har i flere uttalelser lagt til grunn at det må foretas en konkret vurdering der det blant annet legges vekt både på den absolutte verdien av aksjeposten og den prosentvise eierandelen i selskapet, hva slags avgjørelse det er aktuelt å treffe, hva slags og hvor sterk interesse det berørte selskapet har i saken og i forlengelsen av dette hvilken betydning avgjørelsen vil kunne ha for tjenestepersonen.»

Solberg sier også at habilitet må vurderes fra sak til sak.

– Det samme gjør den enkeltes beslutnings konsekvens for selskapet eller personen som påvirkes av beslutningen. I den konkrete saken jeg snakket om medførte ikke størrelsen på eierposisjonen jeg da var kjent med at jeg vurderte meg inhabil, sier Solberg.

Huitfeldt-saken

TV 2 har også spurt om vurderingen av beløpsgrense på aksjeinvesteringen ble vurdert i forbindelse med at Anniken Huitfeldts ektemann Ola Flem eide aksjer i Kongsberg Gruppen.

Ola Flem eide Kongsberg-aksjer til en verdi av 47.279 kr. Han solgte dem for 44.181 kr.

«I vår uttalelse 28. august om Anniken Huitfeldts ektefelles aksjeinvesteringer, var vi ikke bedt om å vurdere konkrete enkeltsaker eller aksjeposter. Også der understreket vi at spørsmålet om det foreligger inhabilitet i den enkelte sak, vil bero på en konkret vurdering av de samlede omstendigheter i saken», skriver Justisdepartementet.