Bostedsløse i Bergen:

Jussprofessor anklager kommunen for lovbrudd

Heidi (28) er en av flere hundre som har bodd på hospits i Bergen de siste årene. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt mener kommunens tilbud til byens bostedsløse er så dårlig at det er et lovbrudd.

FORTVILER: Heidi Melvik forteller om sin tid som beboer på hospits i regi av Bergen kommune. Foto: Robert Reinlund / TV 2
FORTVILER: Heidi Melvik forteller om sin tid som beboer på hospits i regi av Bergen kommune. Foto: Robert Reinlund / TV 2

28 år gamle Heidi Melvik har slitt med rusavhengighet de siste ti årene. I perioder var hun også bostedsløs, og var avhengig av kommunale botilbud for å få tak over hodet.

I en periode fikk hun tilbud om midlertidig botilbud av Bergen kommune ved et av byens hospits.

– Dette er det verste stedet jeg noensinne har bodd, sier 28-åringen.

Saksøker kommunen

Ingen norske kommuner har flere bostedsløse per innbygger enn Bergen, viser tall fra By- og regionsforskningsinstituttet NIBR.

Kommunens håndtering av denne gruppen får nå krass kritikk fra flere hold.

Søndag kunne TV 2 melde at Jan-Øystein Hilbys etterlatte varsler søksmål mot kommunen, etter at deres storebror ble knivdrept på et av byens hospits hvor kommunen hadde gitt ham midlertidig botilbud.

– Grov pliktforsømmelse

I mange år har Bergen kommune gitt bostedsløse botilbud på steder hvor beboere har etterlyst bedre trygghet og kontroll. Vold, tyveri, innbrudd, overgrep og narkotikaomsetning har vært vanlige opplevelser for mange.

Dette fremgår både i flere bekymringsmeldinger og i samtaler med en lang rekke bostedsløse som TV 2 har snakket med.

– Det er en grov pliktforsømmelse. Det er ett av flere eksempel på at noen svake grupper blir gjort ganske rettsløse i vårt samfunn. Det er både juridisk ulovlig og etisk grovt uforsvarlig.

KRITISK: Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener Bergen kommune har brutt loven i sin behandling av bostedsløse. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2
KRITISK: Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener Bergen kommune har brutt loven i sin behandling av bostedsløse. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Ordene tilhører jussprofessor Jan Fridthjof Bernt, en av Norges fremste eksperter på forvaltningsrett. Han viser til at Bergen kommune er lovpålagt å sørge for et forsvarlig midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv.

– Bergen kommune har ikke oppfylt grunnleggende betingelser for forsvarlig utøvelse av sitt omsorgsansvar etter sosialtjenesteloven, sier Bernt til TV 2.

– Står kommunen bak et lovbrudd her?

– Det er klart, sier jussprofessoren.

Se hva Bergen kommune svarer på denne kritikken lenger ned i saken.

– Verste sted

I en rekke artikler og reportasjer har TV 2 satt søkelys på situasjonen for bostedsløse i Norges nest største by, som blant annet har resultert i en granskning av kommunen.

Få kjenner tilbudene like godt som brukerne selv. Heidi Melvik er blant dem som i en periode har vært avhengig av kommunale botilbud for å få tak over hodet.

Nå tar hun TV 2 med tilbake ved hospitset hvor hun fikk tilbud om midlertidig botilbud av Bergen kommune.

ÅPEN: Bostedsløse Heidi Melvik forteller om tiden som bostedløs i Bergen. Foto: Robert Reinlund / TV 2
ÅPEN: Bostedsløse Heidi Melvik forteller om tiden som bostedløs i Bergen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Hun peker mot et vindu i byggets første etasje, som nå er dekket av treplater.

– Der var rommet mitt. Her inne mellom disse veggene har det skjedd alt mulig rart. Tyveri, vold, overgrep og drap, forteller hun.

– Ble utsatt for overgrep

Hospits-tilbudet ble stengt for et halvt år siden, og kommunen skal nå totalrenovere bygget. Det Melvik opplevde som beboer ved hospitset, vil hun bære med seg resten av livet.

Hun forteller at en mann som besøkte hospitset voldtok henne.

– VARSLET : Heidi Melvik sier hun har varslet muntlig om forholdene ved hospitset i Bergen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Jeg ville egentlig bare skrike etter hjelp, men følte at jeg ikke ville blitt hørt uansett, forteller 28-åringen.

Melvik forteller TV 2 at hun muntlig varslet flere kommunale instanser om forholdene ved kommunens tilbud for bostedsløse.

– Jeg har gitt beskjed til instanser og etater om at forholdene ikke var bra. Og at det ikke var trygt her, sier 28-åringen.

«Sprøyter og bagetter»

I løpet av de siste ti årene har Bergen kommune tilbudt hundrevis av bostedsløse på hospits. TV 2 har vært i kontakt med flere titalls av disse brukerne, som i likhet med Heidi Melvik forteller om en utrygg hverdag.

– Jeg unner ikke min verste fiende å ha bodd der, sier en av de tidligere brukerne til TV 2. Han mener tilbudet til bostedsløse besto av «sprøyter og bagetter».

SPRØYTER OG BAGUETTER: Hospitset sentralt i Bergenblir beskrevet som et vanskelig sted å holde seg rusfri. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Om du ville bli rusfri og komme tilbake i samfunnet, var dette det verste stedet du kunne oppholde deg. Jeg måtte bare komme meg vekk derfra, sier mannen.

Han er i dag rusfri og har familie. TV 2 respekterer hans ønske om å være anonym, men har fått bekreftet fra andre kilder at mannen har bodd på hospits.

Hjerteskjærende historier

Blå Kors, Indremisjonen, Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen er de fire største ideelle organisasjonene som jobber med rusmiddelavhengige og bostedsløse i Bergen.

RYSTET: Tiltaksleder Randi Frøystad i Kirkens Bymisjon er en av mange som jobber i ideelle organisasjoner. Overfor TV 2 bekrefter hun og flere at forholdene for bostedsløse i mange år har vært under enhver kritikk. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
RYSTET: Tiltaksleder Randi Frøystad i Kirkens Bymisjon er en av mange som jobber i ideelle organisasjoner. Overfor TV 2 bekrefter hun og flere at forholdene for bostedsløse i mange år har vært under enhver kritikk. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Tiltaksleder Randi Frøystad i Kirkens Bymisjon sier at hun i en årrekke har hørt lignende historier fra brukere som har blitt tilbud midlertidig bolig.

– De forteller at livet er utrygt. De forteller at de ofte er redd der de bor, at de er redd for seg selv og de er redd for sine eiendeler, sier Frøystad.

Frykter konsekvenser

TV 2 har tidligere fortalt om helsepersonell som har sendt flere bekymringsmeldinger knyttet til både kompetansen og sikkerheten ved det nå nedlagte hospitset, hvor Bergen kommune de siste ti årene plasserte hundrevis av bostedsløse.

Flere ansatte i Bergen kommune, flere av disse i sentrale posisjoner, har også tatt kontakt med TV 2.

De har gitt uttrykk for at de er svært frustrerte over behandlingen av bostedsløse. I frykt for konsekvenser vil de ikke stå fram i media.

FRYKTER KONSEKVENSER: Flere kommuneansatte har tatt kontakt med TV 2, men vil ikke stå frem. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
FRYKTER KONSEKVENSER: Flere kommuneansatte har tatt kontakt med TV 2, men vil ikke stå frem. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– De som jobber nærmest NAV og andre systemer kjenner også til forholdene, og de kjenner på smerten knyttet til det. Det vet jeg at mange er fortvilet over, sier Randi Frøystad i Bymisjonen.

– Mørk fortid

Line Berggreen Jacobsen, som er byråd for barnevern og sosiale tjenester i Bergen kommune, sier bruk av hospits tilhører en del av en mørk fortid i rusomsorgen, som Bergen kommune nå har gått bort ifra.

– Norsk rusomsorg har hatt en mørk fortid, der rusavhengige ikke har fått god nok oppfølging. I Bergen har det skjedd en enorm utvikling på rusfeltet de siste ti årene, sterkt drevet av et politisk ønske om en mer human rusomsorg.

POLITISK ANSVARLIG: Line Berggreen Jacobsen er byråd for barnevern og sosiale tjenester i Bergen kommune. Hun tiltrådte november 2022. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2
POLITISK ANSVARLIG: Line Berggreen Jacobsen er byråd for barnevern og sosiale tjenester i Bergen kommune. Hun tiltrådte november 2022. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Byråden sier at kommunen har tatt flere grep.

– Vi har bygget opp helsetilbud, arbeidstiltak og sosiale lavterskeltiltak for brukerne. Før var det over 10 hospitser i Bergen, nå har vi snart avviklet alle sammen, sier hun til TV 2.

Berggreen Jacobsen påpeker at det aktuelle hospitset der blant annet Heidi Melvik ble tilbudt rom, ble avviklet for et halvt år siden.

– Nettopp fordi vi ønsker bedre botilbud for byens innbyggere som sliter med rusavhengighet. Det er både vedtatt og satt av midler til nye og bedre boliger til rusavhengige i Bergen. Disse har det dessverre tatt tid å få realisert, men vi er på riktig vei. En viktig del av en human rusomsorg er nettopp en trygg og god bolig, avslutter byråden.

Foreslår granskning

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt mener dette er en sak for kommunens kontrollutvalg.

– De har som ansvar å påse at kommunens styringssystemer fungerer på en adekvat måte og påse at man oppfyller lover og regler og at tjenesten holder den standarden som lovgiver krever man skal ha.

SKAL VARSLE: – Den enkelte tjenesteyter, spesielt de som har administrasjonsansvar, har en rettslig forpliktelse til å varsle oppover systemet med nødvendig styrke og for be om å få utvidede ressurser, fastslår jusprofessor Jan Fridthjof Bernt. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2
SKAL VARSLE: – Den enkelte tjenesteyter, spesielt de som har administrasjonsansvar, har en rettslig forpliktelse til å varsle oppover systemet med nødvendig styrke og for be om å få utvidede ressurser, fastslår jusprofessor Jan Fridthjof Bernt. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Den erfarne professoren mener tilbudet til de bostedsløse nå må sees grundig på.

– En uavhengig gransking i form av en rapport som går gjennom de forholdene som har vært i tjenesten synes jeg ville være helt på sin plass her.

– Noen bør stilles til ansvar i den form at man utreder hva som har skjedd, sier Bernt.