VARSLET: Politiet har sendt Gard Hope Bakke varsel om at han kan bli fratatt førerkortet. Foto: Frank Lervik / TV 2
VARSLET: Politiet har sendt Gard Hope Bakke varsel om at han kan bli fratatt førerkortet. Foto: Frank Lervik / TV 2

Jusekspert mener politiets brev er i strid med grunnloven

Politiets behandling av Gard Hope Bakke (26) skaper sterke reaksjoner.

– Jeg vurderer det som at dette er i strid med grunnloven, sier Marius Storvik, som er førsteamanuensis ved det juridiske fakultet hos Norges arktiske universitet.

Han sikter til politiets forhåndsvarsel om inndragelse av førerkortet til Gard Hope Bakke (26). Brevet er datert 31. oktober.

Politiet vil frata ham førerkortet av to grunner:

  • Søsteren hans ringte inn en bekymringsmelding i starten av mai, da hun ikke fikk tak i ham på telefon.
  • Bakke deltok 26. oktober i en klimademonstrasjon i Trondheim.

Nå kan denne saken også bli tema i Stortinget. Mer om det lenger ned i artikkelen.

– Det fjerner all tvil

Storvik poengterer at det er helt rimelig av politiet å følge opp en bekymringsmelding med å be om en helsevurdering av Bakke. I mai.

– Men i juni deltar han i en demonstrasjon, og da vet jo politiet at han er så frisk at denne bekymringen er falt bort. Når vi kommer til oktober, og politiet da ber om en helsevurdering, er det for sent. Da er dette et maktmisbruk, sier juseksperten.

Han reagerer sterkt på at politiet slår sammen bekymringsmeldingen med den sivile ulydigheten.

– Da fjerner det all tvil om at dette er et maktmisbruk. Her må politiet rydde opp og trekke tilbake denne forhåndsvarslingen, sier Storvik til TV 2.

Storvik håper at politiet ikke vurderer klimaaktivismen som et tegn på manglende tilregnelighet, ettersom politiet neppe besitter slik diagnostiseringskompetanse.

– Du mener at det er et sidespor at demonstrasjonen nevnes i brevet?

– Jeg vil bruke kraftigere ord enn et sidespor. At det nevnes i varselet, er egnet til å dempe ytringsfriheten. Det er ulovlig.

– Det er politiets oppgave

Siw Hind er leder for Felles enhet for utlending og forvaltning (FUF) i Trøndelag politidistrikt og sier at hun ikke kan kommentere denne spesifikke saken, på grunn av taushetsplikten. Hun uttaler seg derfor kun på generelt grunnlag.

På spørsmål om politiet forstår at folk synes dette fremstår som maktmisbruk, forklarer Hind at politiets hensyn er til trafikksikkerheten.

– Vi vet at mange opplever det som svært krevende å få et varsel om tilbakekall av for eksempel førerkort eller våpen og slikt, der vi stiller spørsmål om helsekrav er oppfylt. Men det er politiets oppgave å bidra til å øke trafikksikkerheten, sier Hind.

Førsteamanuensis Marius Storvik poengterer at politiet her pålegger Bakke å kontakte en lege, betale legen og å utføre papirarbeid.

– Dette ekstra papirarbeidet og dette pålegget binder opp hans tid og gjør det vanskeligere for han å demonstrere. Det er derfor dette er et maktmisbruk eller et myndighetsmisbruk, argumenterer han.

– Det kan være fristende å si at denne begjæringen om legeattest er ugyldig og at han kan se bort fra den, men her har vi for lite rettspraksis til at jeg tør å gi ham et råd om det, sier Storvik.

Gard Hope Bakke sier til TV 2 at han setter pris på støtten, og at han allerede har lagt ned mye arbeid i å besvare brevet fra politiet.

– Selvfølgelig setter jeg pris på støtten. Det viktigste for meg er at saken blir støttet. Vi kan ikke si at alle som har depressive lidelser må ta en helseattest for å kunne ha førerkort, mener Bakke.

– Politisk aktivisme, uansett om man er enig eller uenig, bør ikke bli nedtrykt. Og jeg er fullstendig enig i at dette oppfattes som at de ønsker å trykke ned min mulighet til å ytre meg politisk, legger han til.

I TV 2s artikkel onsdag morgen sier også advokat John Christian Elden at dette fremstår som myndighetsmisbruk fra politiets side.

Storvik og Elden er ikke alene om å reagere mot politiet i denne saken. Også fra politisk hold har saken til Bakke blitt lagt merke til.

– Ut ifra det media skriver om denne saken, ser dette ut som en politisk motivert hevnaksjon fra politi som ikke liker klimaaktivister, sier Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne (22) til TV 2.

Biltrikset overrasker: – Genialt

Vil ta det opp i Stortinget

Klimademonstrasjoner har ingenting å gjøre med evnen til å kjøre bil, mener MDG-profilen.

– Konsekvensen av en slik linje fra politiet blir å skremme folk vekk fra klimaaktivisme. Dermed gjør politiet seg til et våpen mot vår tids kanskje viktigste politiske engasjement, mener Hansson.

REAGERER: Rasmus Hansson vil ta opp saken i Stortinget. Foto: Martin Leigland / TV 2
REAGERER: Rasmus Hansson vil ta opp saken i Stortinget. Foto: Martin Leigland / TV 2

Hansson sier at det ikke er noe ved denne saken som tyder på at politiets praksis er juridisk holdbar.

– Jeg vil følge opp dette i Stortinget, og forventer at justisministeren setter en tydelig stopper for noe som ser ut som en politisk motivert praksis mot en klimaaktivist, sier Hansson.

Bakke bekrefter at han opplever dette slik Hansson ser det.

– Jeg er fullstendig enig, men er litt mer forsiktig med å si det, fordi det er umulig å vite hundre prosent sikkert hva som er politiets motivasjon, sier Bakke.

Politiet tar imidlertid selvkritikk på selve tidsbruken.

– Det burde ha vært sendt tidligere. Det burde det. Men noen ganger kan det ta tid. Vi har mange saker, men behandling av bekymringsmeldinger bør ha kort saksbehandlingstid. Det har ingenting å gjøre med det som skjer i ettertid, sier Siw Hind.

Les mer om politiets forklaring her.