Johanne føler seg straffet: – Brutalt

Etter å ha mottatt et overraskende brev i posten, ble hverdagen til Johanne Stokke snudd på hodet.

SKUFFET: Johanne Stokke føler seg straffet av arbeidsgiver fordi hun har et alvorlig sykt barn. Foto: Privat
SKUFFET: Johanne Stokke føler seg straffet av arbeidsgiver fordi hun har et alvorlig sykt barn. Foto: Privat

I 2017 ble Johanne Stokke og mannen foreldre for første gang.

Sønnen ble født med en kronisk sykdom, som gjør at han har behov for mye ekstra oppfølging i hverdagen.

Men Stokke har helt siden sønnen kom til verden vært bestemt på at hun ønsker å jobbe så mye som mulig, til tross for sykdommen.

– Det har gitt meg en form for normalitet oppi alt, sier hun til TV 2.

– Begynte å grine

Stokke har jobbet i Kristiansand kommune siden 2009, og har de siste årene gått på graderte pleiepenger.

Pleiepenger er en ordning foreldre med alvorlig syke barn går på, dersom de må være borte fra arbeid, fordi barnet trenger omsorg og pleie.

TØFT: E-posten Johanne Stokke mottok kom helt uten forvarsel, forteller hun til TV 2. Foto: Privat
TØFT: E-posten Johanne Stokke mottok kom helt uten forvarsel, forteller hun til TV 2. Foto: Privat

Ifølge tall fra NAV ble det utbetalt pleiepenger for 14.000 barn i fjor.

Stokke har opplevd støtte fra arbeidsgiver hele veien, men i slutten av mai fikk hun en e-post som satte henne fullstendig ut.

– Jeg begynte å grine med en gang. Det sto så brutalt, og kom helt uten forvarsel, sier hun.

Historien til Johanne er også omtalt i Fædrelandsvennen.

For frem til hun mottok denne eposten, hadde arbeidsgiveren forskuttert pleiepengene til Stokke.

– I e-posten sto det at lønna mi ble stoppet fra 1. juni, at jeg kom til å bli overført til NAV.

– En kamp

Den trygge og forutsigbare økonomiske hverdagen Stokke og ektemannen til nå hadde hatt, ble brått snudd på hodet.

For nå må de søke til NAV, hver gang de skal få utbetalt pleiepenger.

– Med denne endringen mister man også feriepengegrunnlaget, opptjent ferie og jeg blir meldt ut av pensjonskassen etter tre år, forklarer Stokke.

LANG VENTETID: Flere peker på at saksbehandlingstiden hos NAV er lang, og at praksisendringen derfor kan føre til at man risikerer å gå mange uker uten lønn. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2
LANG VENTETID: Flere peker på at saksbehandlingstiden hos NAV er lang, og at praksisendringen derfor kan føre til at man risikerer å gå mange uker uten lønn. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

De siste månedene har derfor opplevdes som svært krevende.

– Man har hodet så vidt over vann hele tiden, og jeg tåler ikke påkjenning så godt, fordi vi allerede lever på smertegrensen.

– Nå føles det ut som jeg har vært nødt til å gå ut i en kamp, og blottlegge meg selv. Jeg merker det fysisk på kroppen og psykisk på hodet at dette er en enorm belastning, sier hun.

– Diskriminerende

Bettina Lundgren er styreleder i Løvemammaene, som jobber for å bedre rettighetene for barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon.

Hun forteller til TV 2 at det er et økende problem at stadig flere kommuner og fylkeskommuner har endret praksisen sin når det kommer til forskuttering av pleiepenger.

REAGERER: Styreleder i Løvemammaene, Bettina Lundgren, reagerer kraftig på praksisendringen flere kommuner nå innfører. Foto: CF-Wesenberg
REAGERER: Styreleder i Løvemammaene, Bettina Lundgren, reagerer kraftig på praksisendringen flere kommuner nå innfører. Foto: CF-Wesenberg

– Vi synes dette er lite hensynsfullt overfor det som er et fåtall, og vi ser det som potensielt diskriminerende, all den tid arbeidsgivere forskutterer for eksempel sykepenger til en langt større gruppe arbeidstakere, sier Lindgren.

Ingen plikt

Hun påpeker at endringen gir en ytterligere belastning til en gruppe som allerede står i en svært krevende hverdag.

– NAV har per i dag syv ukers behandlingstid for søknad om pleiepenger, noe som innebærer at foreldre til syke barn risikerer å gå nesten to måneder uten inntekt når arbeidsgiver ikke forskutterer.

Avdelingsdirektør for forhandling i KS (kommunesektorens interesseorganisasjon), Hege Mygland, sier til TV 2 at kommunene ikke har plikt til å utbetale pleiepenger til sine ansatte.

– Dette regelverket er ikke nytt, og KS har ikke endret praksis eller rådgiving til kommunene, sier Mygland.

Organisasjonsdirektør i Kristiansand kommune, Kjell Kristiansen, sier til TV 2 at endringen skjedde i forbindelse med etablering av nye Kristiansand.

– Vi undersøkte blant annet hva våre nabokommuner hadde. Praksisen er noe forskjellig, men vi falt ned på to måneder forskuttering, da noen av de største kommunene rundt oss hadde det som regulering, forklarer han.

Kristiansen sier at ordningen omfatter 27 ansatte, og at den nye ordningen trådde i kraft 1. september.

– Med to måneders forskuttering fra kommunen, ønsker vi å sikre at den ansatte får en sammenhengende utbetaling i fra pleiepenger blir innvilget, og til utbetaling blir iverksatt i fra NAV.

– Uforståelig

Handikappede barns forening sier at de nylig er gjort kjent med at praksisen har endret seg i flere kommuner.

De har derfor kontaktet KS, hvor de krever at denne praksisen umiddelbart opphører.

– Vi tenker at det er helt uforståelig. Når en så stor og tung organisasjon går ut på denne måten, så ser vi ganske alvorlig på det, sier leder Annette Jensen.

Jensen sier at flere av deres medlemmer allerede opplever å føle seg utilstrekkelig overfor arbeidsgiver.

– Dette er foreldre som vil stå i jobb, men så kommer dette på toppen.

Kristiansen sier at de har fått med seg reaksjonene som har kommet, og at de forstår frustrasjonen.

– Vi ønsker ikke at ansatte i en allerede vanskelig situasjon skal oppleve ulempe på grunn av denne ordningen.

– Veldig takknemlig

I Kristiansand kommune har saken blitt drøftet i organisasjonsutvalget. Flere politikere har uttrykt sin fulle støtte til de som rammes av dette.

Støtten betyr enormt mye, forteller Johanne Stokke til TV 2.

– Dette går utover pleien jeg klarer å gi til barnet mitt. Så jeg er veldig takknemlig for den politiske støtten vi får.

Nå håper hun at kommunen snur.

– Jeg håper at de setter et eksempel om at man ikke kan behandle folk i en sånn situasjon på denne måten.

Organisasjonsdirektøren utelukker ikke at det vil bli tilfellet.

– Vi er opptatt av at vår arbeidsgiverpolitikk skal fungere godt også i forhold til denne situasjonen, og vurderer nå endring av vår rutine slik at den også kan fungere godt for de få som har opplevd ulempe.