FORTSATT SIKTET: Mer enn to år etter at han ble pågrepet, er Tom Hagen (72) fortsatt drapssiktet i Lørenskog-saken. Foto: TV 2
FORTSATT SIKTET: Mer enn to år etter at han ble pågrepet, er Tom Hagen (72) fortsatt drapssiktet i Lørenskog-saken. Foto: TV 2

Jobbet med konas forsvinning mens politiet hørte på

Mens den topphemmelige operasjonen mot Tom Hagen (72) pågikk, brukte milliardæren selv timevis på å jobbe med forsvinningssaken, ifølge TV 2s opplysninger.

For en tid tilbake fikk forsvareren til Tom Hagen beskjed om at hans klient hadde blitt utsatt for skjult politietterforskning.

For 72-åringens del innebar det en hel rekke inngripende tiltak, blant annet månedsvis med telefonavlytting og romavlytting. Det siste innebar blant annet at politiet hadde montert mikrofoner i boligen hans.

Denne typen tiltak kan kun benyttes etter at politiet har gått til retten og fått tillatelse, en tillatelse som må fornyes regelmessig.

ÅSTED: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar 31. oktober i 2018. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2
ÅSTED: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar 31. oktober i 2018. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Med dette har politiet samlet inn enorme mengder informasjon i form av lydopptak der de hører at Hagen snakker.

Stiller spørsmål

Svein Holden sier at han og Tom Hagen spør seg om hvor lenge politiet kan opprettholde siktelsen, to og et halvt år etter pågripelsen.

– For Hagen er det åpenbart en belastning å ha en slik siktelse hengende over seg. Vi ønsker primært at siktelsen frafalles og at de deretter fortsetter arbeidet med å finne gjerningspersonene, sier advokaten til TV 2.

Holden sier at han har gått gjennom det massive materialet som politiet har samlet inn fra den skjulte overvåkningen.

FORSVARER: Svein Holden, Tom Hagens advokat, mener det ikke er grunnlag for å opprettholde siktelsen mot hans klient. Foto: Frode Sunde / TV 2
FORSVARER: Svein Holden, Tom Hagens advokat, mener det ikke er grunnlag for å opprettholde siktelsen mot hans klient. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Etter å ha sett på det, taler det samlede bevisbildet i enda større grad for at Hagen er helt uskyldig, sier han.

– Hva sikter du konkret til?

– Jeg er avskåret fra å gå inn på det grunnet taushetsplikt, men overordnet kan jeg si at det er en rekke forhold som svekker mistanken.

Sendte flere notater

Ifølge TV 2s opplysninger begynte den topphemmelige etterforskningen mot Hagen i løpet av sommeren 2019, altså nesten et år før han ble pågrepet i april i 2020.

TV 2 er også kjent med at Hagen i denne perioden brukte svært mye tid på å jobbe med saken sammen med en person han er fortrolig med.

Gjennom sommeren i 2019, mens politiet fulgte med, sendte Hagen minst tre notater til politiet der han gir uttrykk for sine egne tanker og meninger knyttet til forsvinningssaken.

Det dreier seg blant annet om de såkalte «Futurum-mennene», de to uidentifiserte mennene som gikk utenfor arbeidsplassen hans den morgenen kona hans forsvant.

Han skriver også om sine konkrete tanker om «sakens uvanligheter».

Fikk brev få uker før pågripelsen

Hagen lanserer også ulike teorier, og han forklarer hvor hardt det rammer både ham og den øvrige familien at kona hans er borte.

Gjennom våren og høsten 2019 og våren 2020 fortsatte Hagen å bruke mye tid på å jobbe med saken. Så sent som 7. april, bare uker før han ble pågrepet, skrev han et brev som handlet om en mulig gjerningsperson, ifølge TV 2s opplysninger.

Mens alt dette pågikk, fulgte politiet med og forberedte seg på å pågripe Hagen.

De mente at han hadde en rolle som «hovedmann» og en bestiller av drap på sin kone.

De mente også at han drev med en omfattende villedning av politiet.

Først og fremst fordi de mente at Anne-Elisabeth Hagen aldri hadde blitt utsatt for en bortføring, men også på bakgrunn av hvordan Tom Hagen agerte overfor politiet i tiden etter forsvinningen.

TV 2 er ikke kjent med hvordan politiet i dag vurderer materialet de samlet inn i forbindelse med den skjulte etterforskningen.

– En stor belastning

TV 2 har spurt politiet om hvorfor de nylig orienterte Hagen og hans forsvarer om at de har brukt skjulte metoder i etterforskningen.

ANSVARLIG: Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt i påtaleansvarlig i Lørenskog-saken. Foto: Frode Sunde / TV 2
ANSVARLIG: Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt i påtaleansvarlig i Lørenskog-saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det er fortløpende taktiske vurderinger som gjøres underveis. Det skal være klar hjemmel og begrunnelse for ikke å underrette om dette, noe som er en del av forholdsmessighetsvurderingen, sier politiadvokat Gjermund Hanssen.

Hanssen ønsker ikke å svare på i hvilken grad politiet mener at den skjulte etterforskningen har svekket eller styrken mistanken mot Hagen.

I et intervju fredag sa politiadvokaten at han har respekt for at forsvarer Holden mener at grunnlaget for siktelsen er svekket.

– Hva tenker dere om belastningen det er å være drapssiktet over flere år?

– Det er ingen tvil om at det er en stor belastning, og det har politiet stor forståelse for.

Nye detaljer om brevet

Fredag gikk politiet ut med flere detaljer om trusselbrevet som Tom Hagen fant i huset den dagen kona hans forsvant.

Politiet mener nå å vite så å si alt om brevet, bortsett fra hvem som har skrevet det og når det ble skrevet ut. De mener at det mest sannsynlig er utformet av en eller flere personer som har norsk som førstespråk, eller som av andre årsaker har gode norskkunnskaper.

Hanssen sier at politiet det siste året har rettet store deler av sin innsats mot det såkalte «kryptosporet», men at de fortsatt jobber med andre konkrete spor i saken.

– Har dere spor som dere tror kan føre til en løsning?

– Vi sitter på veldig mange opplysninger, og jeg vil ikke foregripe eller spekulere i hva det betyr, men vi har en del oppgaver og derfor fortsetter vi, sier Hanssen.