Jevnt på ny meningsmåling

Fremskrittspartiet går fram og Høyre tilbake på en ny meningsmåling. Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet.

Frp har 26,1 prosent av velgerne i ryggen på målingen Respons har gjort for Aftenposten i juni. Det er en framgang på 2,1 prosentpoeng i forhold til i mai. Høyre går tilbake 1,7 prosentpoeng og får 13,5 prosent.

Arbeiderpartiet er klart størst på målingen med 35,4 prosent, en tilbakegang på 0,4 prosentpoeng. Sosialistisk Venstreparti får bare 5,5 prosent, tilbake 0,3, mens Senterpartiet nærmer seg sperregrensen med en oppslutning på 4,3 prosent, ned 0,4.

5,8 prosent av de spurte støtter Kristelig Folkeparti, en framgang på 0,5 prosentpoeng. Venstre ligger like bak med en oppslutning på 5,6 prosent, ned 0,3.

Om denne målingen hadde vært valgresultatet ville de tre regjeringspartiene fått 82 mandater, tre færre enn det som kreves for å ha flertall på Stortinget og fem færre enn de har i dag. SV ville bare fått åtte plasser, mot 15 i dag, og Senterpartiet ville fått sju, fire færre enn i dag. Arbeiderpartiet ville fått 67, seks flere enn partiet har i dag.

Rødt får 2 prosent på målingen, opp 0,9, mens andre partier er registrert med 1,9 prosent, tilbake 0,2.

Målingen er basert på 1.001 telefonintervjuer foretatt mellom 8. og 10. juni. Alle utslagene på målingen er innenfor feilmarginen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2