SKADER SEG: Gutter topper ulykkesstatistikk på de fleste områder. Men på elsparkesykler er jenter langt mer uheldige. Foto: Truls Aagedal / TV 2
SKADER SEG: Gutter topper ulykkesstatistikk på de fleste områder. Men på elsparkesykler er jenter langt mer uheldige. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Jenter skader seg dobbelt så mye på elsparkesykkelen

Jenter har over dobbelt så mange ulykker på elsparkesykkel som gutter. Det overrasker forskerne.

Det er klare kjønnsforskjeller i ulykker på elektriske sparkesykler, viser en ny studie fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Jenter har over dobbelt så mange ulykker på elsparkesykkel som gutter.

Det forbløffer forskerne bak studien.

– Jeg er genuint overrasket. Det er motsatt på alle andre områder, sier forskningsleder ved TØI Aslak Fyhri til TV 2.

Han forklarer at menn, og særlig unge menn er mer risikosøkende og generelt mer utsatt for ulykker. De tar flere sjanser og skader seg mest under bruk av andre transportmidler.

Likevel er det jentene som rapporterer flest skader på elsparkesykkel.

TO: At jenter kjører oftere to sammen på elsparkesykkel, kan være en av årsakene til at de skader seg mer. Foto: Truls Aagedal / TV 2
TO: At jenter kjører oftere to sammen på elsparkesykkel, kan være en av årsakene til at de skader seg mer. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Kjører to sammen

Det er langt flere som skader seg på elsparkesykkel enn på vanlig sykkel.

Risikoen for en ulykke er 5 til 7 ganger større med elsparkesykkel enn med sykkel, og denne er noe høyere blant ungdom enn blant voksne, slår TØI fast.

I 2021 ble det rapportert om totalt 1879 skader med elsparkesykkel, kun i Oslo.

Fyhri forklarer at mange ulykker heller ikke ender med legevakt.

Hvorfor jenter topper denne statistikken er ikke helt klart.

– Kanskje kan dette henge sammen med at jenter oftere kjører to på elsparkesykkelen, men dette må vi undersøke nærmere, sier Fyhri.

Han mener noe av årsaken også kan ligge i hvordan jenter og gutter har svart på undersøkelsen.

– Det kan være at de har forskjellig opplevelse av hva det vil si å skade seg, sier Fyhri.

MANGE: Elsparkesyklene er fremdeles ganske nytt i Norge. Likevel har de gjort noe med mobiliteten vår. Foto: Frode Sunde / TV 2
MANGE: Elsparkesyklene er fremdeles ganske nytt i Norge. Likevel har de gjort noe med mobiliteten vår. Foto: Frode Sunde / TV 2

Lavere mobilitet

Studien har også sett på hvordan elsparkesykler har endret mobiliteten vår.

Forsking viser nemlig at ungdom går og sykler mindre nå enn før. Det finnes det mange årsaker til, men rapporten slår fast at elsparkesykkeler har hatt betydelig effekt på særlig én ting.

– Det er at man fjerner en viktig arena for å bevege seg i hverdagen, og det er å gå. Hvert skritt du går er viktig for kroppen din, sier Fyrhi.

Studien viser også at elsparkesykler erstatter gange og deretter kollektivtrafikk.

Den reduserte aktive mobiliteten for ungdom kan tallfestes til om lag to minutter med moderat fysisk aktivitet daglig, fastslår TØI.