sykepleiere melder om brudd på smittevern-regler:

«Jeg kommer til å levere min oppsigelse»

En fersk undersøkelse fra Norsk Sykepleierforbund viser at nesten hver tredje sykepleier har opplevd brudd på retningslinjene for smittevern på sin arbeidsplass under koronapandemien.

- Det er et for høyt tall, og det er alvorlig, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Sykepleierforbundet.De har gjort en undersøkelse blant sine medlemmer. 1925 sykepleiere har blitt spurt om de har opplevd brudd på retningslinjene for smittevern på sin arbeidsplass.Av dem svarer 4,6 prosent «Ja, i stor grad», mens 27,1 prosent svarer «Ja, i noen grad». Det betyr at nesten én av tre sykepleiere oppgir å ha opplevd slike brudd.Ifølge undersøkelsen står det verst til på s
Se dagens overskrifter

Mer innhold fra TV 2