Krise i byggebransjen:

– Jeg får ikke sove om natten

Thomas Broström (59) frykter for yrket sitt. Titusenvis av jobber kan forsvinne, advarer fagforening.

KRISE: Anleggsarbeidere over hele Norge blir rammet av utviklingen. Flere fagforeninger er bekymret for framtiden. Foto: Aage Aune / TV 2
KRISE: Anleggsarbeidere over hele Norge blir rammet av utviklingen. Flere fagforeninger er bekymret for framtiden. Foto: Aage Aune / TV 2

– Denne situasjonen skremmer meg. Vi er veldig avhengige av nyboligmarkedet, sier Thomas Broström (59).

Han er klubbleder og tillitsvalgt i bedriften Con-Form, som jobber med å støpe betongen i nye bygg.

Bedriften, som har 120 ansatte betongmontører blir hardt rammet av nedgangen i markedet de jobber i.

BEKYMRET: Thomas Boström er klubbleder i Con-form. Foto: Harald Braathen.
BEKYMRET: Thomas Boström er klubbleder i Con-form. Foto: Harald Braathen.

Må permittere

Byggebransjen er i krise.

Det siste året har antallet permitteringsvarsler økt 400 prosent, ifølge Byggenæringens Landsforbund.

Onsdag kom det også nedslående tall fra Boligprodusentenes Forening.

Salget av nye boliger har gått ned 35 prosent fra i fjor. I tillegg bygges det mye mindre enn før.

– Byggherrene får ikke solgt, og da legges prosjekter på is. Og da må vi, dessverre, permittere ansatte, sier Broström.

VIKTIG: Nye leiligheter trenger betong. Men når det ikke bygges, forsvinner betongarbeiderne. Foto: Annika Byrde/ NTB.
VIKTIG: Nye leiligheter trenger betong. Men når det ikke bygges, forsvinner betongarbeiderne. Foto: Annika Byrde/ NTB.

Han har selv vært permittert i en periode og frykter nå for framtiden til seg selv og kollegaene sine.

– Flere titalls personer er allerede sagt opp. Og flere er permittert. Det ser ikke spesielt lyst ut, forklarer Broström.

I tillegg er rundt 30 montører utleid til andre firmaer, som et grep for å unngå flere permitteringer.

Som klubbleder er Boström involvert i mange av oppsigelsene som nå blir tvunget fram.

– Jeg klarer ikke sove om natten. Det er jo arbeidskameratene mine, og ikke noe trivelig når så mange må gå.

– Bølge av oppsigelser

Arbeiderne i Con-Form er ikke alene.

Leder i Bygningsarbeidernes fagforening, Harald Braathen forteller at flere av deres medlemmer har blitt permittert.

Foreningen representerer blant annet rørleggere, murere, malere, samt betongarbeiderne i Con-Form.

Alle disse bransjene rammes når nye byggeprosjekter stopper opp.

Braathen frykter at flere som er permittert til slutt skal ende med å miste jobben.

– Vi er redde for at det kommer en bølge med oppsigelser framover, sier Braathen til TV 2.

BEKYMRET: Lederen i Bygningsarbeidernes fagforening, Harald Braathen mener mange i bransjen nå vil miste jobben. Foto: Privat.
BEKYMRET: Lederen i Bygningsarbeidernes fagforening, Harald Braathen mener mange i bransjen nå vil miste jobben. Foto: Privat.

– Verste er foran oss

Han får støtte fra Nina Solli, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening.

– Boligbyggebransjen er kjernen i veldig mye byggeaktivitet. Det sprer seg til mange av bransjene innenfor byggenæringene, sier hun til TV 2.

Mens antallet permitteringsvarsler har økt med 400 prosent dette året, har konkurser har økt med 30 prosent.

Det betyr at flere går uten jobb. Økningen av antall arbeidsledige i bygg- og anleggsbransjen har økt med 37 prosent siden oktober i fjor.

– Det verste er foran oss, sier Solli.

Hun tenker spesielt på permitteringer og oppsigelser.

SLÅR ALARM: Nina Solli Byggenæringens Landsforening alarm om byggebransjen. Foto: Goran Jorganovich  / TV 2
SLÅR ALARM: Nina Solli Byggenæringens Landsforening alarm om byggebransjen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Frykter kompetanseflukt

Fordi framtidsutsiktene er så usikre, har flere av Con-forms ansatte søkt seg til andre yrker.

– Flere har fått ny jobb og blir helt borte fra bransjen, sier Boström.

Han forteller at betongbransjen allerede mangler folk.

Og framover blir det vanskelig å rekruttere nye lærlinger, fordi bransjen ikke kan garantere dem jobb.

– En generasjon kan forsvinne fra faget, sier klubblederen.

Braathen forklarer at etter lavkonjunkturen i 1992, var byggebransjen i Norge nærmest utradert i ti år.

Han advarer mot at det kan skje igjen.

– Det blir kjempevanskelig å ta igjen dette, og bare vanskeligere å finne fagfolk, sier Braathen.

OMFATTENDE: Det er mange yrker i sving når boliger skal bygges. Foto: Erik Edland / TV 2
OMFATTENDE: Det er mange yrker i sving når boliger skal bygges. Foto: Erik Edland / TV 2

30.000 kan forsvinne

Mange i hele byggenæringen er nå bekymret, og skeptiske til fremtiden, ifølge Solli.

Solli forteller at prognosene de har for de neste to årene viser en nedgang på 30 milliarder kroner i produksjonsomsetning i entreprenørmarkedet.

Det tilsvarer rundt 30.000 årsverk.

– Vi er redd for at vi mister mange nå som ikke kommer tilbake. Da har vi ikke kompetansen på plass når byggingen tar seg opp igjen, sier hun.

UTSATT: Folk fra hele byggebransjen kan forsvinne fra yrkene sine. Det vil få konsekvenser i framtiden, ifølge bransjen selv. Foto: Goran Jorganovich  / TV 2
UTSATT: Folk fra hele byggebransjen kan forsvinne fra yrkene sine. Det vil få konsekvenser i framtiden, ifølge bransjen selv. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Ber om tiltak

Braathen ber nå myndighetene komme med tilgang som kan få i gang byggingen igjen.

– Vi trenger også at permitteringsordningene blir utvidet, slik at bedriftene ikke blir nødt å si opp ansatte, sier han.

Solli er skuffet over at statsbudsjettet ikke inneholdt flere tiltak for byggenæringen.

De har derfor, sammen med Fellesforbundet, spilt inn flere tiltak de mener kan hjelpe situasjonen.

Dette foreslår Byggenærings Landsforening og Fellesforbundet

• Økte lånerammer for Husbanken (+6 milliarder til flyktningeboliger, studentboliger og boligkvalitetsordningen)

• Endringer i permitteringsregelverket (øke permitteringsperioden fra 26 til 52 uker og redusere arbeidsgiverperioden fra 15 til 5 dager)

• Rentekompensasjonsordning til offentlige byggeprosjekter

• En storstilt satsing på energieffektivisering i eksisterende bolighus og næringsbygg