– Jeg er bekymret for byen min

Stortingsrepresentant for Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, slår alarm om situasjonen i Oslo-politiet.

KRITISK: Mathilde Tybring-Gjedde, Stortingsrepresentant, for Høyre, sier at situasjonen skremmer henne. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2
KRITISK: Mathilde Tybring-Gjedde, Stortingsrepresentant, for Høyre, sier at situasjonen skremmer henne. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

– Det skremmer meg, og justisministeren bortforklarer et alvorlig signal fra politimesteren i Oslo. Det sier stortingsrepresentant for Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, om ressurssituasjonen i hovedstaden.

Oslo Grønland politistasjon Politimester Ida Melbo Øystese er bekymret for for lite politi ressurser i hovedstaden. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
Oslo Grønland politistasjon Politimester Ida Melbo Øystese er bekymret for for lite politi ressurser i hovedstaden. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Det er nedbemanning og dårlig økonomi som får Høyre-politikeren til å rope varsku. Hun mener regjeringen ikke lytter til politiet.

Ni av tolv har nedbemannet

Tidligere denne måneden fortalte politimester Ida Melbo Øystese om nedbemanningen politiet gjør i hovedstaden. Ressursene strekker ikke til, og nå har de nedbemannet 84 årsverk siste året, og planer om 100 nye neste år. Dette skjer samtidig som kriminelle nettverk og ungdomskriminaliteten øker. Hun er redd de mister oversikten, og at det blir mer utrygt å bo og leve i hovedstaden. Tybring-Gjedde deler altså bekymringen.

TV 2 har spurt alle politidistriktene om hvor mange årsverk de har måttet nedbemanne det siste året på grunn av økonomi.

Ni av tolv politidistrikt har kuttet stillinger, og over 290 politistillinger er nedbemannet bare i år.

– Urovekkende

– Det er urovekkende når politimesteren i Oslo seier det brenner overalt, og at de ikke har nok ressurser til å oppklare drap. Dette skaper ikke tillit, eller gir mulighet for forebyggende tiltak mot ungdom og gjengkriminalitet.

– Når pengene går til husleie og kontorbygg i stedet for aktiv etterforskning og patruljering, blir jeg bekymret for byen min. Hvordan komme nærmere folk når det er færre politifolk ute?

– Grov forenkling og avsporing

Under onsdagens spørretime ba Tybring-Gjedde justisminister Emilie Enger Mehl om svar.

– Premissen i spørsmålet er grov forenkling og fullstendig avsporing fra utfordringene i Oslo, svarer justisministeren.

Justisminister Emilie Enger Mehl svarer om budsjettene til Oslo Politidistrikt Foto: Jonas Been Henriksen
Justisminister Emilie Enger Mehl svarer om budsjettene til Oslo Politidistrikt Foto: Jonas Been Henriksen

Justisministeren peker på egne prioriteringer, og er stolt over at det nå blir flere politistasjoner, for eksempel den i Oslo Sør, på Mortensrud. Hun mener det er behov for at politiet har fast tilstedeværelse der ungdommen oppholder seg, og trekker fram nabolagspolitiet som er et utgangspunkt på patruljering til fots.

– Politiet har en ramme på 27 milliarder kroner i foreslått budsjett for 2024. En politistasjon koster cirka 5 millioner kroner. Så om en tror det er en stasjon som velter politiet og skaper utfordringer, da må en studere dette bildet litt nøyere, sier Mehl i spørretimen.

Tar det ikke på alvor

Høyre-representanten kaller det bortforklaringer og mener det med færre ressurser ikke vil være nok politi igjen som kan gå til fots, da de økonomiske rammene ikke strekker til. Hun støtter seg til Politiets Fellesforbund, og de politifaglige rådene, og sier regjeringen ikke tar politiet på alvor.

Tybring-Gjedde mener løsningen er åpenbar. Støtten til Oslo-politiet må styrkes.

– Som stortingsrepresentant fra Oslo, og mor til en jente som skal vokse opp i her, vil jeg alltid jobbe for at barn i Oslo har en trygg og god oppvekst.