UP med aksjonsuke:

Jakter på ruskjørere i «hemmelig» politibil

Espen og Pål er hver eneste dag på intens jakt etter ruskjørere. Hittil i år har den hemmelige UP-patruljen luket ut over 100 livsfarlige rusbilister fra trafikken.

STANS AV BIL: Espen og Pål i etterretingspatruljen har stanset en bil for ruskontroll i Ålesund. Vedkommende fikk kjøre videre etter to spyttester. Foto: Arne Rovick  / TV 2
STANS AV BIL: Espen og Pål i etterretingspatruljen har stanset en bil for ruskontroll i Ålesund. Vedkommende fikk kjøre videre etter to spyttester. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Vi kan sammenligne det med en fisketur. Storfisken er der, det er bare å fange personene som kjører i rus og få dem ut av trafikken, sier Espen.

TV 2 sitter i baksetet på den svarte og helt anonyme etterretningsbilen til UP i Møre og Romsdal. Espen og makker Pål ønsker av hensyn til jobben de gjør at identiteten ikke blir kjent.

– For at vi skal gjøre en best mulig jobb med å ta ut ruskjørere av trafikken, ønsker vi heller ikke å vise frem bilen vår, forklarer sjåfør Espen til TV 2.

Blålys

De opererer over hele fylket og stopper bilister til alle døgnets tider.

– Vi tar nok flest på formiddagen på hverdagene. Vi vet de er der ute. Det gjelder bare å finne dem. Vi blir ikke arbeidsledig med det første, sier rusjegerne Espen og Pål.

På innfartsveien i Ålesund får en bilist plutselig opp blålys i grillen fra bilen bak og samt et lite støt på sirenen. Bilnummer er sjekket opp i politiets register. Det er en tidligere «kjenning» bak rattet som de ønsker å kontrollere.

– Spyttprøven gir positivt utslag på benzodiazepiner (angstdempende midler og sovemidler), men han nekter hardnakket at han har tatt legemidler som skal gi utslag, forteller Espen.

UP-patruljen tar en ny spyttest av vedkommende for å se om den første kan være feil. Etter noen minutter kommer svaret i form av et pip fra maskinen som analyserer prøven.

UTSLAG: Spyttester er UPs fremste våpen for å avsløre ruskjørere i trafikken. Instrumentet slår ut på ulike narkotiske stoff og legemidler som kan gi ruspåvirkning. Foto: Arne Rovick  / TV 2
UTSLAG: Spyttester er UPs fremste våpen for å avsløre ruskjørere i trafikken. Instrumentet slår ut på ulike narkotiske stoff og legemidler som kan gi ruspåvirkning. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Da ble alt grønt og han fremstår som overbevisende i sin forklaring. Maskinen kan ta feil, selv om det er svært sjelden det skjer, forklarer Espen.

De aller fleste med positivt utslag på spyttest blir tatt med til legevakt for blodprøve.

– Spyttestene kan jo gi utslag på medisiner som folk har lovlig tilgang på. Vi må derfor gjøre en vurdering i hver enkelt sak. Spyttesten er kun et hjelpemiddel som gir oss en indikasjon, og er ikke en fasit. Videre kan den jo også ta feil, slik som dere så i dag, forteller Espen.

Han og makker Pål har en spesielt utviklet «nese» for ruskjørere. Bare i år har de stanset over 100 potensielt livsfarlige sjåfører på patrulje i Møre og Romsdal.

– Vi jobber både ut fra etterretning, tips fra publikum og ut fra stikkprøver og tilfeldige kontroller. Så bruker vi også noen metoder som vi ikke ønsker å gå ut med. Ved å jobbe i skjul er det større sjanse for å finne de vi skal finne, sier UP-kollegene.

God dag på jobb

De kan ha arbeidsdager med null treff mens de andre dager luker ut fire ruskjørere.

– Når vi får treff, så er det en veldig god følelse! Samtidig så vet vi at vi har luket ut en potensiell drapsmann fra trafikken. Da har vi hatt en god dag på jobben, og det er god stemning i bilen, forteller politikollegene.

PÅ JAKT: UP-betjentene Espen og Pål jobber i etteretningspatruljen med ett mål for arbeidsdagen og det er å spore opp og ta flest mulig ruskjørere. På grunn av jobben i politiet, må de anonymiseres. Foto: Arne Rovick  / TV 2
PÅ JAKT: UP-betjentene Espen og Pål jobber i etteretningspatruljen med ett mål for arbeidsdagen og det er å spore opp og ta flest mulig ruskjørere. På grunn av jobben i politiet, må de anonymiseres. Foto: Arne Rovick / TV 2

Undersøkelser viser at det daglig er 140.000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand.

For UP-sjef Knut Smedsrud er det helt uforståelig at bilistene ikke lærer.

– Vi vet at ruskjøring er en medvirkende årsak til nærmere 25 prosent av alle dødsulykker. Det er fullstendig vanvittig at folk setter seg bak rattet og kjører bil når det kan få fatale konsekvenser. Noe av det enkleste vi kan gjøre i samfunnet for å få ned ulykkestallene, er å kjøre rusfritt, sier Smedsrud til TV 2.

UP og politidistriktene har stanset nærmere 11.000 ruskjørere hittil i år.

ØVERSTE SJEF: Knut Smedsrud er sjef for UP og forteller at politiet i år har stanset nærmere 11 000 ruskjørere. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
ØVERSTE SJEF: Knut Smedsrud er sjef for UP og forteller at politiet i år har stanset nærmere 11 000 ruskjørere. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det er «all time high» for UP sin del, mens politidistriktene har en liten nedgang. Jeg tror større aksept for rusmidler og endrede alkoholvaner er noe av forklaringen på at vi ikke får bukt med dette samfunnsproblemet, sier UP-sjefen.

Gir seg ikke

Nå før jul gjennomfører politiet aksjonsuke mot ruskjøring. Mannskap over hele landet er mobilisert for å luke livsfarlige bilister ut av trafikken.

– Alle vi stanser blir rustestet, sier Smedsrud.

211 sjåfører ble tatt i løpet av aksjonsuka. Dette er en økning på fem prosent sammenlignet med tilsvarende aksjon før jul i fjor.

Etter at TV 2 forlot UP-patruljen i Ålesund, fikk de et par timer senere treff på nok en ruskjører. På Åse i Ålesund ble en mann i 30-årene stanset og spyttprøven slo ut på cannabis.

– Så lenge vi er ute på veiene, så finner vi de før eller siden. Det gjelder bare å ikke gi seg, mener Espen og Pål i etterretningspatruljen.