Isklumpen med frossen gass avslører en ny klimabombe

Store mengder metangass ligger lagret og kan slippe ut snart.

Da forskerne fra Senter for arktisk gasshydrat (CAGE) i Tromsø fikk opp denne klumpen med frossen gass fra bunnen av Barentsshavet, var den lett å sette fyr på. Store mengder frossen metangass ligger isolert i permafrost og isbreer som nå smelter. Metanlekkasjene er ikke godt nok vektlagt i klimamodellene.Det er i Arktis klimaendringene er lettest å lese. Breene på Svalbard tiner raskere enn man trodde var mulig, og på to tiår har middeltemperaturen i Longyearbyen økt med fem grader. I