Intensivsykepleiere må svare telefoner, fylle lager, gjøre smittevask og hjelpe pårørende

Enkle grep kan tas for å frigjøre arbeidskraft blant intensivsykepleiere: – Vi kan lære av Sverige, sier Paula Lykke.

Intensivsykepleier i arbeid på intensivavdelingen på Diakonhjemmet i Oslo i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB (Arkivbilde)
Intensivsykepleier i arbeid på intensivavdelingen på Diakonhjemmet i Oslo i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB (Arkivbilde)

«Sprengt intensivkapasitet», var tittelen på en sak på TV2.no 22. desember. Både FHI, Helsedirektoratet og Regjeringen peker på at press på intensivavdelingene vil gå ut over andre pasientgrupper, og dette er mye av grunnen til de strenge restriksjonene i landet nå.Sykehusene har både senger, utstyr og rom på sykehusene til å håndtere flere pasienter. Det er mangelen på intensivsykepleiere som er det store problemet, blir det