Stor gjennomgang av voldsdommer avslører:

Innvandrere står bak nesten tre av fire grove voldshendelser

Innvandrere er sterkt overrepresentert blant personer som er dømt i Oslo tingrett for de aller grove voldshandlingene.

TV 2 har gått gjennom alle dommer der noen er dømt for grov kroppsskade og grov kroppskrenkelse i Oslo fra starten av 2018, og frem til i dag.Totalt 140 personer har blitt dømt det siste året.I dommene finner vi personer som har utført knivstikkinger, slag og mishandling.Vi finner også ofre som er påført livsvarige skader, dype kutt og kraniebrudd. I en tredjedel av dommene har man sett at det er brukt kniv, glass eller flaske.Over to av tre er innvandrere

Mer innhold fra TV 2