Innvandrere mobbes mest på jobb

Dobbelt så mange innvandrere som nordmenn føler seg mobbet på jobben, viser en fersk undersøkelse.

Mens 5,6 prosent av innvandrerne fra Nord-Europa og Nord-Amerika sier de er blitt mobbet på arbeidsplassen, er andelen dobbelt så høye for innvandrere med annen etnisk bakgrunn, nemlig 10 prosent.

Innvandrere fra Afrika og Midtøsten er enda mer utsatt. 22,2 prosent av dem føler seg mobbet. 8,3 prosent av dem som kommer fra Asia sier det samme.

Det viser en rapport som er laget av Stig Berge Mathisen, Brita Bjørkelo og Morten B. Nielsen som er gjengitt i Aftenposten. Undersøkelsen presenteres i boka Kulturelt mangfold på arbeidsplassen.

– Mangel på inkludering er den formen for mobbing som utenlandske arbeidstakere først og fremst opplever. I den grad dette skjer fordi de har en annen etnisk bakgrunn, blir de utsatt for rasisme, sier Mathisen, som er professor i psykologi og arbeidslivsforsker. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2