Inngikk ulovlig låneavtale: – Uforståelig

Uforståelig og alvorlig, sier både eksperter og politikere om NSM-lånet. Flere mener saken kan bli utfordrende også for justisministeren.

LÅN: Lånet NSM har tatt opp er knyttet til låneavtalen på Fornebu. Foto: Gorm Kallestad / NTB
LÅN: Lånet NSM har tatt opp er knyttet til låneavtalen på Fornebu. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har inngått en ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner, opplyser Justisdepartementet i en pressemelding fredag.

Lånet er i strid med grunnloven, og NSM-direktør Sofie Nystrøm har trukket seg fra stillingen sin.

I pressemeldingen sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at Justisdepartementet straks satte i gang undersøkelser da det ble klart at NSM hadde et lån.

– Dette arbeidet pågår fortsatt. Departementet kan ikke nå utelukke at det videre arbeidet vil avdekke flere kritikkverdige forhold, sier Mehl.

Peter Frølich (H), leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, sier grunnlovens regler for hvem som kan pådra staten gjeld er «soleklart brutt».

– Kontrollkomiteens oppgave er å kontrollere at staten styres korrekt, og at reglene følges. Det er derfor naturlig at denne saken havner på vårt bord. Vi bør imidlertid avvente granskningen før vi avgjør om noen bør holdes konstitusjonelt ansvarlig for regelbruddet, sier han i en pressemelding.

– Uforståelig

Sikkerhetsekspert Per Thorsheim sier han ikke ser noe sikkerhetsproblem for Norge med det som har skjedd.

– Men det ser ut som det er brudd på en haug med lover og regler helt ned til grunnloven og med historikk tilbake til 2014, før nåværende direktørs tid. Men hun er rakrygget og gjør det riktige. Den på toppen skal ta ansvar i en slik sak, når det er så alvorlig som det ser ut til. Men det er ikke et sikkerhetsproblem for staten Norge i det hele tatt, sier han til TV 2.

ULOVLIG: NSM har lånt 200 millioner kroner i strid med grunnloven. Foto: Gorm Kallestad / NTB
ULOVLIG: NSM har lånt 200 millioner kroner i strid med grunnloven. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Samtidig understreker Thorsheim at det er «ekstremt viktig» at sikkerhetsmyndigheten har kontroll på lover og regler.

– De fører tilsyn med de som har ansvar for sikkerhetsloven. Det skal man ikke tulle med. Det er en veldig alvorlig sak. Det er uforståelig at dette har pågått, antageligvis siden 2014, og at det først blir oppdaget nå. Det er uforståelig, sier han.

– Det er svært alvorlig for NSM, men der gjør direktøren det viktige og riktige. Hun tar ansvaret og går av. Det vil ikke hindre NSM i å gjøre den jobben de gjør på en utmerket måte hver eneste dag.

– Litt for smarte

Professor i administrasjons- og organisasjonsvitenskap, Per Lægreid, ved Universitetet i Bergen forklarer at direktoratene de siste årene har fått mer og mer autonomi.

– Problemet er at de skal ha mer autonomi for å drive mer effektivt, men ikke så mye at politisk ledelse mister makt og kontroll. Det er det som ser ut som det har skjedd her. De har tatt til seg en autonomi som har tippet over med for mye autonomi og for lite kontroll.

Lægreid har aldri hørt om en lignende sak der et direktorat har skaffet seg ekstra penger gjennom et lån.

– De har vel vært litt for smarte for sitt eget beste. Det ser ikke bra ut. Statsråder har gått av for mye mindre saker enn dette her. Men nå er nesten inntrykket at jo større skandalen er, jo større er sjansen for at de blir sittende og omvendt.

Han omtaler saken som en «kjempestor risiko» for justisministeren.

– Vanligvis er det tillit mellom direktorat og departement. I dette tilfellet virker det som det har foregått ting i direktoratet som ikke har vært kjent i departementet. Statsråden kommer i en kjempeknipe her, med det norske systemet blir statsråden hoggestabben og må ta ansvaret.

– Svært alvorlig

Ingvild Wetrhus Thorsvik, stortingsrepresentant for Venstre og medlem av justiskomiteen, reagerer kraftig på saken.

– Dette er en svært alvorlig sak! Den reiser også flere spørsmål over hvor mye kontroll justisministeren har over sine egne etater, sier hun til TV 2.

Hun forventer nå at det vil bli tatt robuste grep fra departementet.

ALVORLIG: Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) sier det er uforståelig at noe sånt kan skje. Foto: Goran Jorganovich  / TV 2
ALVORLIG: Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) sier det er uforståelig at noe sånt kan skje. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Det er uforståelig at dette kan skje. En statlig etat skal ikke holde på på denne måten. Nå er det viktig at all informasjon som NSM og også justisdepartementet kommer frem til Stortinget.

Wetrhus Thorsvik tror ikke Norges sikkerhet er svekket av saken.

– Slik jeg ser det nå, så er dette mer en statsrettslig problemstilling.

Strenge regler

Førsteamanuensis og ekspert på forvaltningsrett Jon Christian Fløysvik Nordrum ved Universitetet i Oslo sier til TV 2 at det er «svært sjelden» vi ser noen gå «så klart utenfor de reglene som gjelder».

Han påpeker at det er strenge økonomiregler i statlige organ som får bevilget penger fra staten, noe han mener det er gode grunner til.

SJELDEN: Jon Christian Fløysvik Nordrum forteller at det er strenge økonomiregler for statlige organ. Foto: Universitetet i Oslo
SJELDEN: Jon Christian Fløysvik Nordrum forteller at det er strenge økonomiregler for statlige organ. Foto: Universitetet i Oslo

– Forvaltningsorganene er avhengig av Stortingets bevilgningsvedtak for å kunne bruke penger. Det er ment for å sikre en forsvarlig økonomiforvaltning, sier Nordrum.

– Vi kan ikke ha det slik at vi har masse ulike forvaltningsenheter som påtar seg lån på egen hånd.

– Oppsiktsvekkende

Lånet er tatt opp i forbindelse med NSMs leieavtale på Fornebu, og Mehl har nå beordret NSM om å stoppe alle utbetalinger relatert til låneavtalen.

– Når en så seriøs institusjon gjør slike ting, er det oppsiktsvekkende. Det er likevel ingenting som tilsier at NSM har sviktet sikkerhetsmessig, sier Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning på Stabsskolen.

Saken vil bli gjenstand for en ekstern gjennomgang. Justis- og beredskapsdepartementet vil også gjennomgå egne rutiner for økonomi- og etatsstyring av NSM og rutiner for behandling av leiesaker, heter det i pressemeldingen.

– Jeg beklager det som har skjedd. Det er alvorlige regelbrudd, og jeg tar det hele og fulle ansvar for dem, sier Nystrøm i en uttalelse via NTB.

Rødt: – Galskap!

– Dette er helt galskap!, skriver justispolitisk talsperson Tobias Drevland Lund i Rødt i en uttalelse til TV 2.

– At NSM har begått et så alvorlig regelbrudd er lite tillitvekkende. Det er bra Nystrøm går av med umiddelbar virkning og at justisministeren er i gang med å rydde opp, men dette er svært alvorlig. Jeg håper departementet og ministeren nå går grundig til verks for å sikre at noe som dette ikke skjer igjen.

TRIST: Tobias Drevland Lund (R) påpeker at pengene som nå brukes til å betale lånet kunne blitt brukt andre steder. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
TRIST: Tobias Drevland Lund (R) påpeker at pengene som nå brukes til å betale lånet kunne blitt brukt andre steder. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Lund mener vi må kunne ha tillit til vår nasjonale sikkerhetstjeneste. Han mener denne saken svekker den tilliten alvorlig.

– Samtidig som jeg har full forståelse for at justisdepartementet og staten nå må rydde opp og få betalt ned dette lånet, synes jeg det er trist, for dette er penger som kunne blitt brukt andre steder, legger han til.

– Spinnvilt

Jussprofessor Christoffer Conrad Eriksen sier det er umulig å styre statlige virksomheter på en effektiv måte dersom de låner penger på egen hånd. Det kan også utsette staten, og dermed skattebetalerne, for økonomisk risiko.

– Det høres jo helt spinnvilt ut, sier han.

Eriksen understreker at han ikke kjenner til alle detaljene i saken, men legger til:

– Det virker som et soleklart brudd på reglene for økonomistyring i staten, og det er et omfang som er eksepsjonelt alvorlig.