Innførte strenge tiltak på Østlandet – eksperter mener grunnlaget er tynt

– Jeg synes de bygger på det som etter min oppfatning er ganske løse antakelser, sier en ekspert til TV 2.

Utbruddet av den engelske mutasjonen av koronaviruset i Nordre Follo kommune, som ble oppdaget i forrige uke, har ført til en massiv og omfattende nedstenging av samfunnet på Østlandet.I totalt 25 kommuner er det innført tiltak. De aller strengeste tiltakene rammer utbruddskommunen Nordre Follo og ni nabokommuner, men det er også innført tiltak i 15 «randsonekommuner».Flere eksperter og forskere TV 2 har snakket med stusser på aspekter ved nedstengingen- Ganske løse anta

Mer innhold fra TV 2