POSITIVT: Svarene på Intrum sin spørreundersøkelse er oppsiktsvekkende, ifølge inkassoselskapet. Foto: Gorm Kallestad/NTB
POSITIVT: Svarene på Intrum sin spørreundersøkelse er oppsiktsvekkende, ifølge inkassoselskapet. Foto: Gorm Kallestad/NTB
Fersk undersøkelse:

Inkassotopp overraskes av detalj

Forbrukerøkonom advarer om at jobben ikke er gjort for norske husholdninger, og at vi ikke har sett full effekt av rentehevingene.

Hver måned sender inkassoselskapet Intrum ut en undersøkelse til 1000 nordmenn med følgende spørsmål:

Har du hatt problemer med å betale regningene og lånene dine den siste måneden?

Positive svar

I desember svarte mindre enn én av 10 at de hadde problemer med å betale regninger.

Og bare én av 20 svarte at de hadde problemer med å betale lånet.

Andelen som sier de har betalingsproblemer, har ligget på et lavt nivå siden Intrum startet med den månedlige undersøkelsen i august.

Inkassoselskapet ser altså ingen negativ utvikling.

Sjefanalytiker Morten Trasti i Intrum sier det har en logisk forklaring.

– For det første er arbeidsmarkedet fortsatt svært sterkt, og det er klart at veien til betalingsproblemer er lengre med fast jobb. Svarene stemmer overens med inkassotallene, som heller ikke har økt.

LOGISK: Sjefanalytiker Morten Trasti i Intrum mener svarene har en logisk forklaring. Foto: Intrum
LOGISK: Sjefanalytiker Morten Trasti i Intrum mener svarene har en logisk forklaring. Foto: Intrum

– Overraskende

Av de som svarer at de har problemer med å betale regninger og lån, oppgis stigende priser og inflasjon i størst grad som hovedårsak.

– Vi sier ikke at det går bra økonomisk for absolutt alle – det er ingen tvil om at noen sliter slik vi ser i mediene daglig, men det viktige her er at det går bra for de fleste og de som har tilgang til kreditt. Det virker som de håndterer prisveksten bra.

Trasti er imidlertid overrasket over én ting.

– Husholdningene har holdt overraskende god stand, og tatt inn over seg økte utgifter og rentekostnader, gjennom en turbulent høst.

– I tillegg har mange oppsparte midler som de fortsatt kan tære på, legger han til.

– Tror dere svarene på de månedlige undersøkelsene vil være like positive fremover i 2023?

– Den store x-faktoren, slik vi ser det, er arbeidsledigheten. Vi tror at dersom ledighetstallene øker, øker betalingsproblemene. Spørsmålet er hvor mye og hvor fort ledigheten øker, sier Trasti.

X-FAKTOREN: Morten Trasti i Intrum mener arbeidsledigheten er den store x-faktoren i den videre utviklingen. Foto: Erlend Aas/NTB
X-FAKTOREN: Morten Trasti i Intrum mener arbeidsledigheten er den store x-faktoren i den videre utviklingen. Foto: Erlend Aas/NTB

– Det er nå man skal bruke av bufferen

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank1 mener det ikke er uventet at folk nå har tatt grep og omstiller seg.

– Alle merker at prisene stiger. At alt blir dyrere, og at det har blitt tøffere å betale ned på lånet, sier han.

– Man hører gjerne bare historiene om de som har det ekstra tøft, men mitt inntrykk er at de fleste tar grep og får betalt ned på lån og regninger, legger han til.

FLINKE: Nordmenn har så langt vært flinke til å ta økonomiske grep, mener Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank1. Foto: Gorm Kallestad/NTB
FLINKE: Nordmenn har så langt vært flinke til å ta økonomiske grep, mener Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank1. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Også Gundersen tror mange har brukt oppsparte midler under omstillingen av egen økonomi.

– Det er mens man omstiller seg at man skal bruke av bufferen. Det er ikke lett å gjøre store kutt på en gang, og da er det greit å ha noe å lene seg på. Og når man har blitt vant til kuttene man gjør, kan man slutte å bruke av bufferen igjen.

Varsler enda verre tider

Men jobben er ikke gjort for norske husholdninger, i en vinter som har blitt advart om som spesielt tøff, understreker Gundersen.

– Renteøkningen som kom i november får først full virkning nå i januar. Renteøkningen fra desember får ikke virkning før ut i februar, og så kommer det ytterligere en renteøkning fra Norges Bank, som ikke får full virkning før senere.

Derfor vil renteutgiftene gjør et ekstra hopp i første kvartal.

– Alle med lån må forberede seg på at det blir dyrere, og husholdningene må finne nye poster de kan kutte på, sier Gundersen.