NYE TIDER: Inkassoselskapet Intrum har merket seg en endring i hva slags inkassosaker som preger statistikken. Foto: Frode Sunde / TV 2
NYE TIDER: Inkassoselskapet Intrum har merket seg en endring i hva slags inkassosaker som preger statistikken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Inkassoselskap ser tydelig trend: – Kraftig endring

Sjefanalytiker tror tendensen vil akselerere utover høsten.

To av 10 tror de vil få problemer med å betale regningene sine i september, viser en Kantar-undersøkelse utført for inkassoselskapet Intrum i august.

Rekordhøy prisvekst skiller seg ut som den viktigste årsaken til betalingsproblemene, etterfulgt av uforutsette utgifter og rentekostnader, ifølge undersøkelsen.

Sjefanalytiker Morten Trasti i Intrum sier de ser en kraftig endring i inkassosakene de behandler.

REGNINGER: «Vanlige» regninger, som strøm og og bredbånd, preger inkassosakene mer enn før, sier sjefanalytiker i Intrum, Morten Trasti. Foto: Intrum
REGNINGER: «Vanlige» regninger, som strøm og og bredbånd, preger inkassosakene mer enn før, sier sjefanalytiker i Intrum, Morten Trasti. Foto: Intrum

– Siden starten av pandemien har vi sett en kraftig endring i hva slags regninger som går til inkasso. Det som har vært mer overraskende er at trenden ikke har avtatt. Man skulle kanskje tro at ting etter hvert normaliserte seg, men det ser ut som det er en varig endring, sier Trasti.

Han sier at bunken av inkassosaker preges mindre av overforbruk og mer av «vanlige» regninger – som for eksempel strøm og bredbånd.

Tror det øker i omfang

Betydelig færre store lån, som kredittlån og boliglån, går til inkasso, og gjennomsnittspersonen involvert i inkassosakene har lavere inntekt enn tidligere, ifølge sjefanalytikeren.

Trasti tror denne tendensen vil fortsette å øke i omfang utover høsten og vinteren.

– Vi tror det vil vedvare, og vi tror trenden blir enda kraftigere før den på et tidspunkt avtar igjen.

Han presiserer at den totale nedgangen i bankrelaterte inkassosaker, som bolig- og kredittlån, er større en veksten i inkassosaker innenfor «vanlige» regninger som for eksempel strøm og bredbånd.

– Det er en viss økning i personer vi ikke kjenner fra før, men den er ikke veldig stor. Hovedforklaringen er at de nye sakene som kommer inn i stadig større grad tilhører personer med relativt sett lav inntekt, men som har gått til inkasso tidligere.

– Ser et skifte

Trasti sier nedgangen i inkasso er størst blant personer med relativt høy inntekt.

– Vi ser et skifte der det ikke lenger er manglende kontroll og overforbruk som fører til at mange får betalingsproblemer, men mer det man kan kalle reelle økonomiske utfordringer, at man ikke får endene til å møtes.

SKIFTE: Overforbruk preger inkassosakene i mindre grad enn før. Foto: Truls Aagedal / TV 2
SKIFTE: Overforbruk preger inkassosakene i mindre grad enn før. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Betaler med kreditt

Daglig leder i Gjeldsregisteret, Egil Årrestad, sier statistikken tyder på at folk har skjerpet pengebruken gjennom pandemien og fortsetter med det.

– Vi antar jo at veksten i rentebærende gjeld betyr at folk har større utfordringer med å betale fakturaer og bruker kreditt for å betale det, men vi så ikke en signifikant økning i august, sier Årrestad.

GJELD: Veksten i rentebærende gjeld kan tyde på at folk har problemer med å betale fakturaer i tide, sier daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregisteret. Foto: Gjeldsregisteret
GJELD: Veksten i rentebærende gjeld kan tyde på at folk har problemer med å betale fakturaer i tide, sier daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregisteret. Foto: Gjeldsregisteret

Den samlede usikrede forbruksgjelden økte marginalt i august, etter at den økte fra 148,7 milliarder kroner til 149,7 milliarder i juli , ifølge Gjeldsregisteret. Tallene gjelder for både forbrukslån, forfalte kredittkort-betalinger og ikke-forfalte kredittkortbetalinger.

– Samtidig så vi et økt kredittkort-forbruk gjennom sommeren. Når tallene for september foreligger, blir det spennende å se om folk betaler kredittkortfakturaen i tide, sier Årrestad.

Totalt sett færre inkassosaker

Antall inkassosaker hos Intrum er totalt sett fortsatt lavere enn ved inngangen av pandemien, presiserer Trasti.

ØKER: Sjefanalytiker Morten Trasti i Intrum sier det er nærliggende å tro at antall inkassosaker går opp. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB
ØKER: Sjefanalytiker Morten Trasti i Intrum sier det er nærliggende å tro at antall inkassosaker går opp. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

– Det er flere årsaker til det. Hovedårsaken er at norsk økonomi går så det gviner. Mange har penger på bufferkonto, og da er veien til mislighold lengre.

Sjefanalytikeren sier det er nærliggende å tro at det totale inkassoantallet vil øke.

– Men så lenge arbeidsmarkedet er så godt som det er, skal det mye til at det får et bredt omfang. Nøkkelen er retningen i arbeidsmarkedet.