Den tidligere brannmannen Henry Sørensen (79) har kjempet en hard kamp i forøk på å få godkjent yrkesykdomserstatning.

Inhalerte livsfarlige gasser: – Visste ikke bedre

I en årrekke var Henry Sørensen (79) en yrkesaktiv røykdykker. Men konsekvensene av å redde liv har til slutt gjort hans eget til et helvete.

I 2011 fikk den tidligere brannmannen Henry Sørensen (79) påvist prostatakreft. Noen år senere fikk han også hudkreft.

Det er snart 40 år siden Henry forlot brannyrket til fordel for en lærerjobb, og kort tid etterpå begynte de første symptomene å komme.

Denne tiden var preget av smerter og andre problemer nedentil.

– Det har i periodevis vært et rent helvete, sier Sørensen.

Han er overbevist om at kreftsykdommen har kommet som følge av sine yngre dager som brannmann. På denne tiden var det lite fokus på verneutstyr og beskyttelse hos brannfolk.

Sørensen forteller om flere tidligere kollegaer som har mistet livet i ulike kreftsykdommer.

Avslag etter avslag

Flere tidligere brannmenn som får kreftdiagnose har de siste årene stått i harde kamper for å få yrkesskade- eller yrkessykdomerstatning.

Tre av fire brannmenn har fått avslag på sine søknader. Henry er blant dem.

Han har hittil måttet ta den økonomiske belastningen selv.

Tidligere har han fått avslag både hos Nav, Trygderetten og i lagmannsretten. Avslagene kom som resultat av manglende vitenskapelig dokumentasjon på årsakssammenheng.

– Det er som å få kreft av røyking. Det er umulig å peke på en konkret sigarett som utløser sykdommen, sier han.

For å få godkjent en yrkesskade eller yrkessykdom må man kunne dokumentere en årsakssammenheng mellom sykdommen og arbeidsforholdet.

– Jeg kunne dokumentere 21 branner der jeg hadde vært eksponert for livsfarlige og giftige stoffer over tid. I tillegg hadde vi jo knapt beskyttelse på den tiden, mye fordi vi ikke visste bedre, forteller Henry.

Her sitter tre unge brannmenn på taket til et brennende hus. Henry Sørensen er den eneste av de tre som fortsatt er i livet. De to andre mistet livet i kreftsykdom. Foto: Privat.
Her sitter tre unge brannmenn på taket til et brennende hus. Henry Sørensen er den eneste av de tre som fortsatt er i livet. De to andre mistet livet i kreftsykdom. Foto: Privat.

Sammen med Fagforbundet valgte han derfor å anke saken mot Staten ved Arbeids- og velferdsdirektoratet. I oktober 2022 skal saken opp i Høyesterett.

– Ikke hold i loven

Fagforbundet organiserer arbeidstakere, deriblant flere brannmenn. De siste årene har de hatt en satsing på å hjelpe brannmenn som har utviklet kreftsykdom.

Advokat i Fagforbundet Anne-Gry Rønning-Aaby mener å ha gode grunner til å kjempe kampen sammen med denne yrkesgruppen.

– Internasjonal forskning og nordiske studier viser at det er overrepresentert med kreftsykdom for brannmenn. Og prostatakreft er blant de typene som utpeker seg, sier Rønning-Aaby til TV 2.

Hun forteller om tidligere saker der Trygderetten og Nav godtok prostatakreft som en sykdom forårsaket av yrket som brannmann.

Etter at Henrys sak ble tatt opp, snudde det.

Her står den tidligere brannmannen å lener seg inntil datidens brannbil. Foto: Privat.
Her står den tidligere brannmannen å lener seg inntil datidens brannbil. Foto: Privat.

– Nav og Trygderetten gjorde en snuvending der de mener at prostatakreft likevel ikke er en sykdom brannmenn kan få som følge av brannrøyk i selve yrket, sier hun og fortsetter:

– Vi mener det ikke er ny forskning eller studier som tilsier en slik snuvending. Det settes beviskrav vi mener det ikke er hold for i yrkesskadeerstatningsloven og som heller ikke er i samsvar med det studier og forskning viser.

Hun mener det gjør det nærmest umulig å nå få frem i yrkesskadesaker dersom man skal stille så konkrete krav til bevis.

Deler ikke oppfatningen

På TV 2s forespørsel har Nav uttalt seg på et generelt grunnlag, og ikke om enkeltsaken til Henry Sørensen.

De mener å ha rett i sin vurdering om å ikke godkjenne prostatakreft som yrkessykdom for brannmenn. Dette baserer de på en uttalelse fra det medisinske fagmiljøet i Norge (STAMI)

– Nav har derfor ikke ansett prostatakreft som et sykdomsbilde som er karakteristisk og i samsvar med det brannmenns yrkeseksponering kan fremkalle, skriver fungerende seksjonssjef i Nav Mona Kagnes i en e-post til TV 2.

Hun understreker at Nav i Trygderettens kjennelse i april 2020 fikk medhold i sitt syn på hvordan slike saker skal bedømmes etter folketrygdloven.

Når det gjelder krav om bevisførsel er de klare på at praksisen er i samsvar med gjeldende rett.

Nytt håp

En fersk rapport fra International Agency for Research on Cancer (IARC), som tilhører Verdens helseorganisasjon (WHO), gir håp for at denne praksisen endres.

Rapporten, som kom i juli, bekrefter en klar årsakssammenheng mellom brannyrket og ulike krefttyper.

Den nye rapporten plasserer brannfolk i kategori én – bevist kreftfremkallende.

HØYE FORHÅPNINGER: Henry tror WHO rapporten vil ha positiv virkning på saken hans. Foto: Privat
HØYE FORHÅPNINGER: Henry tror WHO rapporten vil ha positiv virkning på saken hans. Foto: Privat

På spørsmål om hva dette kan bety for Henry, svarer han:

– Den burde etter min mening være av avgjørende betydning i saken. Jeg mener man burde kunne regne med at Norges høyeste rettsorgan tar hensyn til den nye rapporten.

Tidligere i år fikk Henry påvist tilbakefall av kreftsykdommen. Når rettssaken går i oktober, har han fått råd fra legen om å la være å stille, på grunn av helsesituasjonen. Men selv ønsker han å følge saken fra rettssalen.

– Pensjonisttilværelsen min har derfor gått i bølgedaler. Men jeg begynner å se på meg selv som heldig som har overlevd. Kreften ligger jo tross alt i blodbanen frem til immunforsvaret mitt ikke orker mer, sier Henry.

Denne gangen har han høye forventinger til å få godkjent yrkessykdomerstatning i retten. I tillegg håper han det vil bli mindre problematisk for fremtidige brannmenn som befinner seg i lignende situasjoner.