BLIR EKSAMEN: Kunnskapsminister Tonje Brenna sier til TV 2 at eksamen ikke vil bli avlyst på grunn av streik Foto: Beate Oma Dahle
BLIR EKSAMEN: Kunnskapsminister Tonje Brenna sier til TV 2 at eksamen ikke vil bli avlyst på grunn av streik Foto: Beate Oma Dahle
Lærerstreiken:

– Ingen planer om å avlyse eksamen

Mange elever fortviler over mangel på undervisning og frykter for eksamensresultatene. Regjeringen har ingen planer om å avlyse sluttvurderingen.

Det skriver kunnskapsminister Tonje Brenna i en e-post til TV 2.

– Jeg har ingen planer om å avlyse dette skoleårets eksamener. Eksamen er en viktig del av sluttvurderingen for norske elever. Det viktigste nå er at partene kommer sammen for å finne en løsning.

– Urettferdig utganspunkt

Edi Galane (18) er avgangselev på Bergen Katedralskole. Der har streiken rammet hardt, og Galane mener det gir et urettferdig utgangspunkt for høyere utdanning.

BØR AVLYSES: Avgangselev Edi Galane (18) mener eksamen bør avlyses på grunn av manglende undervisning. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2
BØR AVLYSES: Avgangselev Edi Galane (18) mener eksamen bør avlyses på grunn av manglende undervisning. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Eksamen har man fordi det skal være rettferdig vurdering. Nå blir dette borte, fordi vi ikke har hatt samme undervisning som de andre i landet, sier Galane.

– Det er stressende for oss, og vi konkurrer mot andre i landet, for eksempel Oslo. Når vi er mest berørt av streiken, blir det urettferdig i den konkurransen.

Skal sende krav

Aslak Berntsen Husby, leder for Elevorganisasjonen, sier han er usikker på om eksamen bør gjennomføres dersom streiken trekkes ut ytterligere.

Nå vil de sende krav om en risikovurdering til Kunnskapsdepartementet.

BEKYMRET: Aslak Berntsen Huseby, leder for Elevorganisasjonen, er bekymret for elever som mister verdifull læring. Nå er han usikker på om Eksamen er klokt å gjennomføre. Foto: Elevorganisasjonen
BEKYMRET: Aslak Berntsen Huseby, leder for Elevorganisasjonen, er bekymret for elever som mister verdifull læring. Nå er han usikker på om Eksamen er klokt å gjennomføre. Foto: Elevorganisasjonen

– Den lange streiken har slått hardt ut på læringen for mange elever. Vi er bekymret for at det ikke være mulig å ta igjen for den tapte undervisningen dersom streiken trekkes ut ytterligere.

– Satser ikke på utdanning

Totalt 8.200 lærere over hele landet er i streik etter at arbeidskonflikten fikk en ny opptrapping mandag.

Det er ingen tegn til enighet mellom partene.

– Vi støtter lærernes krav fullt ut, og håper KS kommer dem i møte. For oss virker det som om KS ikke satser på utdanning i det hele tatt, sier Husby.

– Når det er sagt går den langvarige streiken ut over elevene, og nå må vi kjøpe dem tid slik at de får mulighet til å lære hele pensum før skoleåret er omme.

– Vil koste mer med eksamen

Husby mener det ikke er en løsning at elevene hopper over flere uker med pensum etter streiken.

– Den tapte læringen må tas igjen. Det er fortsatt god tid til det, men varer streiken lenger nå er vi ikke sikre på om det er klokt å gjennomføre eksamen.

Lærerstreiken: Derfor blir de ikke enige

Norske skoler har vært i en unntakstilstand de siste årene, og mange elever har allerede gått glipp av to år med eksamen på grunn av pandemien.

– Enda et år uten eksamen vil koste elevene mye, men det vil koste mer å gjennomføre eksamen uten å ha tilstrekkelig med læring i bunn.

Husby begrunnet dette med at elevene som er rammet av streik må stille likt med alle andre når de skal ta eksamen.

Særlig bekymret er han for yrkesfagelevene.

– Yrkesfagselevene rammes hardt når de ikke får opplæringstilbud i de faktiske yrkesfagene de har tatt. Dette innebærer mye håndverk og praktisk læring - som er vanskeligere å lære seg alene uten lærer, sier Husby.