Energidrikk:

Imot aldersgrense: – Et paradoks

Forbudet på energidrikk for barn er ikke godt nok begrunnet, mener forening. – Spinn og skremsel, svarer Ap-politiker.

REKORD: I 2022 drakk nordmenn 73 millioner liter energidrikk, ifølge en undersøkelse. Aldri før har konsumet vært så høyt. Foto: Heiko Junge / NTB
REKORD: I 2022 drakk nordmenn 73 millioner liter energidrikk, ifølge en undersøkelse. Aldri før har konsumet vært så høyt. Foto: Heiko Junge / NTB

Tirsdag denne uken ble Stortinget enig om å innføre 16-års aldersgrense for kjøp av energidrikker.

– Vi er forundret over at Stortinget konkluderer så bastant uten at det er gjort en faglig utredning på forhånd, sier direktør Erlend Vagnild Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Han mener forbudet særlig kan ha én uheldig konsekvens.

Mener sjokolademelk var versting

Vagnild Fuglum mener kunnskapen er altfor mangelfull på særlig to områder:

  • Hvor høyt konsumet av koffein er blant barn under 16 år.
  • Hvor mye koffein barn og unge konsumerer fra ulike kilder.

– De siste offentlige tallene viser for eksempel at sjokolademelk var den største kilden til koffein blant barn. Tallene er noen år gamle, så vi trenger nye som viser hva som er den største kilden i dag, sier han.

FOR DÅRLIG: Erlend Vagnild Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen mener beslutningen om forbud er fattet på et altfor dårlig faktagrunnlag. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
FOR DÅRLIG: Erlend Vagnild Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen mener beslutningen om forbud er fattet på et altfor dårlig faktagrunnlag. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Bryggeri- og drikkevareforeningen har også sammenlignet energidrikk og sjokolademelk i et intervju i Nettavisen.

Det fikk Terese Glemminge Arnesen, ernæringsrådgiver i Opplysningskontoret for Meieriprodukter, til å reagere.

– Å legge skylden på sjokolademelk for unges koffeininntak faller på sin egen urimelighet, skrev hun i en mening.

Frykter økt grensehandel

I en ny undersøkelse har foreningen også forsøkt å danne seg et bilde av hvor mye energidrikk som kjøpes av nordmenn i Sverige.

Der kom det fram at 70 prosent av de som kjøpte energidrikk på handleturen til Svinesund, handlet mellom 17 og 36 liter energidrikk. Det utgjør mellom 70 og 140 bokser energidrikk på én tur.

– Hva betyr det for effekten av aldersgrensen at så mange kjøper energidrikk over grensen. Det er et stort paradoks at forbudet trolig bare vil føre til at mange handler mer over grensen enn det de gjør i dag, sier Vagnild Fuglum.

Han sier at han er åpen for tiltak som begrenser konsumet, sett at tiltakene er godt faglig begrunnet.

– Vi er ikke bekymret for manglende salg, men skal man innføre inngripende tiltak, må det være basert på kunnskap.

– Inngripende

I 2022 drakk nordmenn 73 millioner liter energidrikk, som er mer enn noen gang, ifølge tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Ifølge en undersøkelse fra 2021 gjort av Forbrukerrådet oppga 43 prosent av barn og unge at de drakk energidrikk ukentlig eller oftere.

Utviklingen har bekymret regjeringen. Derfor har de gitt Mattilsynet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å se på målrettede tiltak for å begrense skadevirkninger av energidrikker.

ØKER: Salget av energidrikk har økt betydelig de siste årene.
ØKER: Salget av energidrikk har økt betydelig de siste årene.

Vagnild Fuglum synes det er merkelig å gå inn for et forbud før aktørene har konkludert.

– Å be fagmyndighetene, som har innsikt i mat og drikke, om å gjøre en vurdering, er naturlig. Jeg håper regjeringen lar de fullføre jobben sin, sier han.

– Absurd

Cecilie Myrseth, som er helsepolitisk talsperson i Ap, er skråsikker på at et forbud er riktig vei å gå.

– Energidrikk er ikke laget for barn. Det kan rett og slett være farlig for barn å drikke. Derfor er det på tide å sette aldersgrense for å kjøpe det til 16 år, sier hun.

FORNØYD: Cecilie Myrseth (Ap) er glad for at det ble flertall for forbudet, som en del av behandlingen av folkehelsemeldingen. Foto: Vidar Ruud / NTB
FORNØYD: Cecilie Myrseth (Ap) er glad for at det ble flertall for forbudet, som en del av behandlingen av folkehelsemeldingen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Barn og unge som drikker energidrikker med koffein, kan oppleve søvnforstyrrelser, ubehag, uro, angst og andre negative effekter på sentralnervesystemet ved høyt inntak, ifølge Folkehelseinstituttet.

Politikeren kjøper heller ikke argumentet til Bryggeri- og drikkevareforeningen om at et forbud vil føre til økt grensehandel.

– Forbruket har skutt i været på få år, særlig for barn og unge. Argumentet fra bransjen, som selv har doblet salget på få år, om at dette vil øke grensehandelen er helt absurd, sier Myrseth.

Hun mener ingen under 16 år vil sette seg på bussen over grensa for å grensehandle, eller at foreldre kaster seg i bilen for å sikre at ungene deres får i seg nok energidrikk.

– Dette er spinn og skremsel fra en næring med egeninteresse.

Innstillingen blir behandlet i Stortinget 2. juni. Det er uvisst når forbudet blir innført. Det er opp til regjeringen å bestemme når det vil skje.