Ap-veteran om telefon-striden:

– Ikke hans rolle å ringe rundt

Ap-veteran og tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal mener Jonas Gahr Støre snakker sant om at han ikke ba Helga Pedersen trekke seg. Likevel sier han telefonsamtalen var avgjørende for at Pedersen trakk seg fra maktkampen i Ap.

MAKTKAMP: Statsminister og partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng (t.v) og Bjørnar Skjæran (t.h) holder et pressemøte i forkant av Arbeiderpartiets landsmøte. Foto: Lise Åserud/NTB
MAKTKAMP: Statsminister og partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng (t.v) og Bjørnar Skjæran (t.h) holder et pressemøte i forkant av Arbeiderpartiets landsmøte. Foto: Lise Åserud/NTB

Fredag morgen brukte Støre det meste av pressekonferansen før Aps landsmøte til å forsvare seg mot kritikken Ap-veteraner har kommet med.

Han forsvarte at han valgte å ringe Helga Pedersen lørdag, som på dette tidspunktet hadde bestemt seg for å stille som motkandidat til sittende partisekretær Kjersti Stenseng på Aps kommende landsmøte.

– Når jeg er partileder i forkant av et landsmøte og det går historier om at noen skal stille som partisekretær, da synes jeg det er mitt ansvar og min rett å få klarhet i det, sa Støre.

Godal reagerer sterkt på at Støre hevder sin rett til å ringe mulige kandidater.

– Jeg har aldri hørt om noen partileder som har påberopt seg en rett til å ringe rundt og avklare det på forhånd. Det er valgkomitéens ansvar. En partileder skal primært skaffe seg en ledelse via valgkomitéens innstilling, og landsmøte som han eller hun kan samarbeide med. Det er hans rolle. Ikke å ringe rundt til kandidater før voteringene, sier Ap-veteranen til TV 2.

Pedersen gikk selv ut på Facebook etter Støres uttalelser på pressekonferansen om telefonsamtalen mellom dem.

– Jeg registrerer at Jonas Gahr Støre på et pressemøte i dag har uttalt seg om samtalen som fant sted mellom oss lørdag kveld vedrørende mitt kandidatur som partisekretær på det forestående landsmøtet i Arbeiderpartiet.

– Jeg er overrasket over at partilederen refererer fra vår samtale på en så konkret måte. Det er riktig at han ikke eksplisitt ba meg trekke meg, men signalet var veldig klart og jeg skjønner hvordan en slik samtale må tolkes, skriver Pedersen.

TRAKK SEG: Tana-ordfører Helga Pedersen hadde bestemt seg for å stille som kandidat til Ap-ledelsen, men telefonen fra partileder Jonas Gahr Støre medvirket ifølge Pederen til at hun trakk seg. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
TRAKK SEG: Tana-ordfører Helga Pedersen hadde bestemt seg for å stille som kandidat til Ap-ledelsen, men telefonen fra partileder Jonas Gahr Støre medvirket ifølge Pederen til at hun trakk seg. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Uansett hva Støre sier, er det klart at telefonen Støre tok til Pedersen var avgjørende, mener Godal.

– Nå er det litt forskjellige oppfatninger om innholdet i denne samtalen, men det er helt klart at det var det avgjørende signal for Helga Pedersen, og det synes jeg er veldig synd.

– Støre sier at han ikke ba Pedersen om å trekke seg. Og hun sier at hun tok signalene han kom med - hvem er mest troverdig?

– Begge kan snakke sant. Han har jo formelt ikke bedt henne å trekke seg. Så dum er han ikke. Men at hun etter samtalen tok det som et signal i retning av at hun gjorde klokt i å trekke seg, det er jo helt åpenbart, sier Godal til TV 2.

– Strålende partisekretær

Ap-veteranen mener det er synd at Arbeiderpartiet ikke griper muligheten til å få inn Pedersen i partiledelsen.

– Hun er kritisk. Partiet er i en krise, og vi trenger en kriseforståelse, og der er hun en garantist for at det arbeidet føres videre på en god måte. Det er mye som er bra nå, men kriseforståelsen er ikke god nok. sier han.

AP-VETERAN: Bjørn Tore Godal har tidligere vært utenriksminister. Foto: Per Haugen / TV  2
AP-VETERAN: Bjørn Tore Godal har tidligere vært utenriksminister. Foto: Per Haugen / TV 2

Han karakteriserer det som dårlig organisasjonsarbeid at Støre først gikk åpent ut og kommentert valgkomiteens innstilling da den kom, og ringte Pedersen om hennes mulige kandidatur.

– Jeg mener en partileder som selv er på valg, ikke skal ytre seg offentlig mellom valgkomiteens innstilling og landsmøtet om hva han mener om sine medkandidater, eventuelt motkandidater. Det er en sak som landsmøte må ta standpunkt til. Jeg mener det er dårlig organisasjonsarbeid å ringe en mulig partisekretærkandidat med det resultatet at hun trekker sitt kandidatur etter samtalen.

Godal er tidligere handelsminister, utenriksminister, forsvarsminister og stortingsrepresentant for Ap. Han var først ute med å kritisere Støres telefonsamtale i et Facebook-innlegg, og flere partiveteraner stiller seg bak kritikken i kommentarfeltet.

– Jeg har opplevd veldig mye støtte for min Facebook-kommentar fra alle deler av landet.

– Hvorfor reagerer du så sterkt i denne saken?

– Fordi jeg føler at partiet er inni en vanskelig fase. Vi har oppslutning på 15-20 prosent. Det er en krise for Arbeiderpartiet. Det er veldig mye godt arbeid som foregår. Men vi må være grundige og ærlige på at det er veldig mye som gjenstår. Og da ville etter mitt skjønn Pedersen vært en strålende partisekretær. Og jeg tror vi har en garantist for kriseforståelse med nye koster. Friske pust fra nord, fremfor å satse den gamle ledelsen i en sånn sammenheng.