IKKE FORNØYD: Etter et år som helseminister er ikke Ingvild Kjerkol (Ap) fornøyd med tilbudet for kvinner med endometriose. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
IKKE FORNØYD: Etter et år som helseminister er ikke Ingvild Kjerkol (Ap) fornøyd med tilbudet for kvinner med endometriose. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
Kjerkol svarer på krass kritikk om kvinnehelse:

– Ikke fornøyd med behandlingstilbudet

Flere aktører mener lite har skjedd innen kvinnehelse siden regjeringsskiftet. Helseministeren selv er ikke fornøyd med tilbudet.

For halvannet år siden møtte nåværende helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sin forgjenger, Bent Høie, til debatt hos TV 2.

Temaet var kvinnehelse, og Kjerkol var tydelig på at tilbudet for pasienter med endometriose – en av de vanligste kvinnediagnosene – var for dårlig.

Nå har Kjerkol vært i posisjon i over et år, men møter kritikk for manglende handling.

– Løftene virker tomme

Styreleder i Endometrioseforeningen, Elisabeth Raasholm Larby, mener lite har skjedd siden Kjerkol tok over jobben.

– Hun kom i fjor med ganske store løfter og påstander om det hun ønsket å gjøre for pasientgruppa, men det som har skjedd i år er et resultat av forrige regjering, sier Larby til TV 2.

– Hva nåværende regjering egentlig har gjort, er dessverre lite. Disse løftene virker tomme, sier hun.

Blant tiltakene foreningen etterlyser er en nasjonal kompetansetjeneste, nasjonale retningslinjer for behandling, og en delvis sentralisering av behandlingstilbud.

TOMME LØFTER: Styreleder i Endometrioseforeningen, Elisabeth Raasholm Larby, kaller Kjerkols uttalelser om kvinnehelse tomme løfter. Foto: Endometrioseforeningen
TOMME LØFTER: Styreleder i Endometrioseforeningen, Elisabeth Raasholm Larby, kaller Kjerkols uttalelser om kvinnehelse tomme løfter. Foto: Endometrioseforeningen

Avviser kritikk

Kjerkol sier hun fremdeles mener det samme som under debatten mot Høie i fjor, og at det er mange deler av helsetjenesten som må fungere bedre for å gi disse pasientene tidligere diagnose og bedre behandling.

– Det har jeg jobbet med på alle de områdene siden jeg ble helseminister, sier Kjerkol til TV 2.

En faggruppe har i regi av helsedirektoratet utarbeidet konkrete tiltak for pasienter med endometriose.

– Den rapporten skal vi selvsagt følge opp. Den er det nå to måneder siden vi fikk, og det har vært sommerferie. Det er ingen unnskyldning det, men den blir fulgt opp både gjennom de regionale helseforetakene og fra helsedirektoratets side, sier Kjerkol.

– Hvorfor har dere ikke gjort noe mer konkret ennå? Du var veldig klar for over et år siden, på at dette skulle prioriteres.

– Ja, og dette skal prioriteres, men jeg synes kritikken er litt lite konkret. Rapporten har jeg fått, og den blir fulgt opp.

Ser ingen bedring

– Jeg er ikke fienden her. Jeg har lyst til å få til det her, sier Kjerkol.

Hun får likevel kritikk også fra flere hold for at tilbudet innen kvinnehelse ikke har blitt særlig bedre.

Guri Bårdstu Majak er overlege ved kvinneklinikken på Oslo Universitetssykehus. Hun mener tilbudet er uendret.

– Det eneste som er en drivkraft i det her er en flittig pasientforening og noe helsepersonell som er dypt engasjert i pasientgrupper som rammes av kvinnehelsetilstander, sier Majak.

Hun mener både forskningen og pasientbehandlingen er for dårlig.

– Forskning og pasientbehandlingen skjer på helt marginale ressurser, sier hun.

OVERBELASTNING: Overlege Guri Majak ved kvinneklinikken på OUS forteller om et sprengt behandlingstilbud. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
OVERBELASTNING: Overlege Guri Majak ved kvinneklinikken på OUS forteller om et sprengt behandlingstilbud. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Majak forteller om en overbelastning av pasienter ved kvinneklinikken, som følge av at kvinner opplever å bli møtt ulikt rundt om i landet.

– Vi har ikke ressurser til å ta oss av en så økende andel forespørsler, fortsetter hun.

– Ikke fornøyd

På spørsmål om hun er fornøyd med jobben hun har gjort innen kvinnehelse siden hun ble helseminister, svarer Kjerkol følgende:

– Jeg er ikke fornøyd med det behandlingstilbudet damer som har endometriose møter i dag. Det er en av grunnene til at vi øker innsatsen. Vi følger opp de faglige anbefalingene vi har fått.

– Når vil disse kvinnene som trenger medisinsk hjelp få det raskere?

– Mitt mål er at vi skal bedre tilbudet, og det er en jobb som pågår mens vi tre sitter her, sa Kjerkol under intervju på TV 2 Nyheter.