I én by blir det gratis – kan det skje hos deg?

Kollektivtilbudet blir gratis i Stavanger. Beskjeden fra de andre storbyene vil trolig skuffe deg.

STORBYER: Vil andre store byer følge Stavanger og fullfinansiere kollektivtrafikken? Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2
STORBYER: Vil andre store byer følge Stavanger og fullfinansiere kollektivtrafikken? Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Mandag sendte Stavanger ut en gladmelding til sine innbyggere:

Å reise med buss, båt og tog blir gratis fra 1. juli.

Dermed blir Stavanger den første norske byen til å fullfinansiere kollektivtrafikken.

Koster 200 millioner

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) sparer ikke på lovordene når hun blir spurt om effekten.

– Det vil gi reduserte klimautslipp, økt sykkelbruk, økt mobilitet og bedre økonomi for folk. Nå får innbyggerne i Stavanger tilbake av et overskudd de sammen har skapt gjennom de siste årene, sier hun.

FÅ BRUKERE: Ifølge ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) har Stavanger-regionen få innbyggere som bruker kollektivtilbudet. Foto: Kristian Myhre / TV 2
FÅ BRUKERE: Ifølge ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) har Stavanger-regionen få innbyggere som bruker kollektivtilbudet. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Ifølge Nordtun har Stavanger-regionen få innbyggere som bruker kollektivtilbudet. Ved å gjøre det gratis håper ordføreren på at flere vil bruke det, gjerne i kombinasjon med sykkel.

– Mange vil fortsatt måtte ha bil, men mange flere kan bruke bilen mye mindre.

Årlig vil fullfinansieringen koste cirka 200 millioner kroner.

TV 2 har tatt runden til de andre store byene for å se om de ønsker å følge etter. De er imidlertid ikke like sikre på at fordelene trumfer ulempene.

Bergen usikker på miljøeffekten

I Bergen er det anslått at et gratis kollektivtilbud vil koste cirka én milliard kroner årlig.

– Å betale penger fra Bergen kommune til Vestland fylkeskommune for at de skal gjøre det gratis hos oss er ikke noe vi har penger til, sier byråd for finans, næring og eiendom, Per-Arne Hvidsten Larsen (V).

Han forteller at et gratistilbud ville medført at de kunne gått med en milliard i underskudd inneværende år.

– Det er penger vi rett og slett ikke har tilgjengelig. Det er på ingen måte gunstig for innbyggerne i byen vår, enten det gjelder barnehage, skole, klima eller næring, sier Larsen til TV 2.

USIKKER: Byråd Per-Arne Hvidsten Larsen (V) sier et gratis kollektivtilbud vil øke presset på allerede stappfulle busser og bybaner. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2
USIKKER: Byråd Per-Arne Hvidsten Larsen (V) sier et gratis kollektivtilbud vil øke presset på allerede stappfulle busser og bybaner. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Byråden stiller også spørsmål ved hvor stor klima- og miljøeffekten er, og viser til forskning ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Der kommer det fram at gratis kollektivtransport i liten grad reduserer biltrafikken.

«Tiltaket bidrar heller ikke til effektiv sosial utjevning, og økningen i rutetilbudet som følge av stor passasjervekst kan i verste fall gi negative miljøkonsekvenser og mer utslipp».

– Vi mener at fremfor å satse alle kort på å gjøre kollektivtrafikk gratis, bør eventuelle midler fordeles mellom å gjøre billettene billigere og å øke antall avganger med buss og bane, sier Hvidsten Larsen.

Jobber ikke for gratis tilbud i Drammen

Ifølge Drammen kommune har de en av Norges billigste bybilletter.

– Den billigste enkeltbilletten på reiser innenfor én sone for voksne koster 25 kroner, mens prisen er 13 kroner for barn. I helgene kan hver voksen ta med inntil fire barn gratis på bussen, sier Bertil Horvli, som er fungerende direktør for samfunn i kommunen.

Horvil opplyser at de ikke jobber for å gjøre tilbudet gratis per nå.

SKAL EVALUERE: Drammen har startet arbeidet med å evaluere effekten av den billige bybilletten. Foto: Lise Åserud
SKAL EVALUERE: Drammen har startet arbeidet med å evaluere effekten av den billige bybilletten. Foto: Lise Åserud

– Faglige råd tilsier at et godt utbygd busstilbud med hyppige avganger har større effekt enn pris for å redusere bilbruken. Satsingen på et økt tilbud har gitt gode resultater hos oss, sier han.

I høst vil evalueringen av billige bybilletter være klar.

– Da er det aktuelt å se på om vi skal fortsette som før, eller om det er ønskelig å prøve ut andre tiltak for å få flere til å sette igjen bilen hjemme litt oftere, sier Horvli til TV 2.

Mener det kan være negativt

I Trondheim er det vedtatt at tilbudet skal styrkes med 650 millioner kroner de neste årene, men det er ikke bestemt hvordan pengene skal brukes.

– Vi har ingen politisk bestilling om å utrede gratis kollektivtrafikk i kommunen, sier mobilitets- og samferdselssjef i Trondheim kommune, Inger Mari Eggen.

Deres erfaring tilsier at folk er betalingsvillige hvis kollektivtilbudet er godt.

ATTRAKTIVT: Trondheim kommune sier en gratis kollektivtrafikk kan gjøre at bussen blir mer attraktiv for de som går og sykler og at tilbudet blir et gode for de som allerede har et godt kollektivtilbud. Foto: Gorm Kallestad
ATTRAKTIVT: Trondheim kommune sier en gratis kollektivtrafikk kan gjøre at bussen blir mer attraktiv for de som går og sykler og at tilbudet blir et gode for de som allerede har et godt kollektivtilbud. Foto: Gorm Kallestad

– Vi ser at de som har et godt kollektivtilbud i Trondheim reiser mye kollektivt. 40 prosent av reisene i byen skjer på våre tre metrobusslinjer, som har hyppige avganger hele døgnet og god komfort, sier hun.

Eggen påpeker at et gratis kollektivtrafikk blir et gode for de som allerede har et godt tilbud, men mindre attraktiv for de som bor lenger unna sentrum og kjører bil.

– Gratis kollektivtransport har derfor begrenset effekt ut fra et miljøperspektiv, og kan være negativt i et folkehelseperspektiv. Styrking av busstilbudet vil gjøre at flere steder i byen får et godt tilbud, sier hun til TV 2.

Blir ikke gratis i Oslo

Samferdselstoppen i Oslo sier Stavanger sitt forsøk er spennende. Men Oslofolket kan se langt etter et gratis kollektivtilbud.

– Det er en annen situasjon i Oslo. Halvparten av landets kollektivreiser foregår i vår by. Det koster 15 til 20 ganger så mye å gjøre det gratis i Oslo, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav (MDG).

ØKT TILBUD: Sirin Hellvin Stav (MDG) hovedstadens byråd for miljø og samferdsel sier de har økt antall avganger med 28.000 de kom til maken i 2015. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
ØKT TILBUD: Sirin Hellvin Stav (MDG) hovedstadens byråd for miljø og samferdsel sier de har økt antall avganger med 28.000 de kom til maken i 2015. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Hun sier at byrådet har kuttet prisen på enkeltbilletter, og de lover å kutte mer.

– Vi vil kutte for barn og unge opp til 20 år med 30 prosent. Det skjer sannsynligvis ved skolestart i august. MDG går også til valg på å kutte prisen på månedskort med 40 prosent.

Selv om det ikke blir gratis tilbud i Oslo, er byråden spent på forsøket til oljebyen Stavanger.

– Det er første gang dette testes ut i en norsk by. Det kan ta andelen gående og syklende. Blir spennende å følge med på, sier Stav.

Midler utløper i år

I Kristiansand sier ordfører Jan Oddvar Skisland fra Arbeiderpartiet at de først og fremst jobber for å beholde kollektivtilbudet de har i dag.

– Kollektivtransporten vår er blant annet subsidiert av belønningsmidler vi får av staten, og disse utløper i 2023, skriver Skisland til TV 2.

AVTALE: Kristiansandordfører Jan Odvar Skisland mener kommunen må få på plass en ny byvekstavtale. Foto: Terje Frøyland / TV 2
AVTALE: Kristiansandordfører Jan Odvar Skisland mener kommunen må få på plass en ny byvekstavtale. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Dersom kommunen ikke får på plass en ny byvekstavtale, sier ordføreren at kollektivtilbudet kommer til å bli «betydelig dårligere».

– Vi berømmer Stavangers initiativ, men kjemper altså med nebb og klør for å beholde mobiliteten i Kristiansand.

– Når vi kommer i mål med en byvekstavtale er målet at staten øker bidraget så mye at vi får både bedre og billigere buss i Kristiansand, mener Skisland.