TJENER MEST: Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte offshoreplattformen Sleipner i Nordsjøen i fjor. De høyeste lønningene i Norge finner vi i oljebransjen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
TJENER MEST: Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte offshoreplattformen Sleipner i Nordsjøen i fjor. De høyeste lønningene i Norge finner vi i oljebransjen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
Lønn:

I disse yrkene tjener du mest – og minst

Lønnsveksten har ikke vært høyere siden 2008. Disse yrkene skiller seg ut.

Torsdag kom det nye tall som viser hvor mye nordmenn tjente i 2022.

På toppen av lønnsstatistikken troner ledere innen olje og gass, handels- og skipsmeglere. Flygere og legespesialister ligger også høyt på listen.

Nederst finner vi blant andre hjelpearbeidere i husdyrsproduksjon og gatekjøkken- og kafemedarbeidere.

Se oversikten over hva ansatte i alle yrker tjente nederst i saken.

ÅPNET: Mange i serveringsbransjen ble permittering under pandemien. Det at mange er tilbake i jobb nå kan ha påvirket lønnsutviklingen, ifølge SSB. Foto: Aage Aune / TV 2
ÅPNET: Mange i serveringsbransjen ble permittering under pandemien. Det at mange er tilbake i jobb nå kan ha påvirket lønnsutviklingen, ifølge SSB. Foto: Aage Aune / TV 2

Tallene viser at den gjennomsnittlige lønnsveksten er høyere enn på 15 år.

Økningen var på 4,6 prosent, et tall vi ikke har sett siden 2008.

– Denne veksten kan være preget av hvordan arbeidsmarkedet har vært etter vi begynte å klatre ut av koronautfordringene i 2021, sier seniorrådgiver Håkon Grini i Statistisk sentralbyrå til TV 2.

Siden da har vi hatt stadig bedre sysselsetning, lavere arbeidsledighet og færre permitteringer.

Likevel fikk vi i gjennomsnitt mindre for lønna vår. Prisene på varer og tjenester økte nemlig betydelig mer, ifølge SSB.

Prisveksten i fjor var på 5,8 prosent.

Høye lønninger økte mest

Grini forteller at de som tjener mest fra før, også økte mest i 2022.

– De 10 prosent høyeste lønningene i Norge har hatt størst lønnsvekst. Det har bidratt til litt økt ulikhet i lønnsfordelingen. Det vil si lengre avstand mellom lavere og høyere lønninger, sier han.

Oljebransjen står for den høyeste utviklingen. Her økte lønningene med hele 7,6 prosent.

ARBEIDSPLASS: Høyest lønnsutvikling var det i oljebransjen. Foto: Jan Arne Wold
ARBEIDSPLASS: Høyest lønnsutvikling var det i oljebransjen. Foto: Jan Arne Wold

Gjennomsnittlig månedslønn i oljebransjen var dermed 82 130 kroner.

– Den høye lønnsveksten i oljebransjen skyldes i stor grad at bonusene økte mye. Det kan nok henge sammen med at det har vært et godt år i bransjen, med høy aktivitet og høyere priser på olje og gass, sier seksjonssjef Tonje Køber i SSB.

Se listen over alle yrker nederst i saken.

Unge er opptatt av lønn

Onsdag 1. februar åpnet søknadsportalen på Samordna opptak. Unge lovende kan nå søke på utdanning.

Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse forteller unge i dag er opptatt av lønn når de søker utdanning.

– I følge det de unge selv oppgir er kunnskap om lønn viktig for valg av utdanning, men ikke det viktigste. Det viktigste for de unges valg av utdanning er at fagområdet interesserer dem og at de får en jobb de ønsker seg. Informasjon om jobbmuligheter, arbeidsoppgaver, videreutdanning og opptakskrav betyr mer.

Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Foto: Hkdir.
Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Foto: Hkdir.

I undersøkelser svarer likevel 67 prosent av unge at det er viktig eller svært viktig å ha kunnskap om lønn når de skal velge utdanning.

Likevel er det få som vet hva slags lønn de kan forvente.

– Forskning fra Norges Handelshøyskole indikerer at det er dårlig kunnskap om lønn blant ungdom som velger utdanning, sier Skule.

Denne kompetansen trengs

Det er rekordmange som tar utdanning i Norge nå.

Likevel trenger arbeidslivet folk i de fleste sektorer.

– Helse- og omsorgssykepleiere er den yrkesgruppen det er aller størst knapphet på, men det er knapphet på de aller fleste yrker i helse og omsorg. Knappheten er enda større i distriktene i distriktene, der andelen eldre er høy mens mange unge flytter til byene for å ta utdanning, sier Sveinung Skule.

Norge trenger også sårt flere som tar yrkesfag.

BEHOV: Det er et sterkt behov for helsearbeidere i framtiden, Foto: Stian Lysberg Solum/NTB.
BEHOV: Det er et sterkt behov for helsearbeidere i framtiden, Foto: Stian Lysberg Solum/NTB.

– Allerede i 2035 vil vi mangle 90 000 fagarbeidere i Norge, gitt at alt fortsetter som nå, sier Skule.

Bygg og anlegg og IKT og ingeniørfag er også høyt på denne listen.

Så mye tjener ulike yrkesgrupper

Tallene i denne listen er hentet fra SSBs lønnsoversikt. Månedslønn omfatter avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønn.